Jak ochránit střechu před sněhem

Speciální sněhové zábrany, protisněhové tašky a protizámrazové ohřívací systémy střech a okapů ochraňují střechy domů, okapy a přilehlé prostory před náporem sněhu, ale i osoby, které se pohybují v blízkosti objektu a jejich majetek (například zaparkované automobily). Střešní lávky a žebříky zase zajišťují bezpečný pohyb osob po střeše.

Co dělat, pokud máte obavy ze značného množství sněhu na střeše vašeho domu?

Víte, v jaké oblasti zatížení sněhem leží vaše stavba? Podle mapy sněhových oblastí (mapa ČSN EN 1991-1-3/Změna Z1 ) zjistíte zařazení do oblasti a můžete určit, na jaké zatížení sněhem je střecha vaší stavby nejspíš navržena. Pokud byla vaše stavba projektována před rokem 2007, je pravděpodobně navržena ještě podle staré normy ČSN 73 00 35. Kontaktujte dodavatele nebo projektanta vaší stavby a požádejte je o informaci, na jaké zatížení byla střešní konstrukce navržena.

V místě, kde je na střeše nejvíce sněhu, odhadněte nebo změřte výšku jeho vrstvy. Určete, zda je sníh čerstvý, ulehlý, starý či mokrý a z tabulky, kde jsou uvedeny charakteristické hodnoty sněhu, určete výšku jeho vrstvy odpovídající normovému zatížení pro daný typ sněhu (čerstvý, mokrý, …) a oblast zatížení sněhem. Nejste-li si při určení typu sněhu jisti, přikloňte se raději k nejméně příznivé variantě, tj. těžšímu sněhu.

Porovnejte výslednou hodnotu (výšku sněhu odpovídající normovému zatížení) a skutečnou výšku sněhu na vaší střeše.

Pokud bude vrstva sněhu na vaší střeše vyšší než vrstva sněhu odpovídající normovému zatížení sněhem ve vaší sněhové oblasti, je dobré sníh ze střechy symetricky odstraňovat (nejlépe z obou střešních ploch současně, pokud to provádí jedna osoba, pak střídavě z jedné a zase další části střechy).

Opatření proti sněhu

Základní druhy střešních bezpečnostních prvků proti sněhu

Správně hovoříme o bezpečnostním systému střech obsahujícím široký sortiment prvků, které zajišťují bezpečný pohyb osob po střeše, ochranu střechy, okapů a přilehlých prostor před náporem sněhu. Sněhové zachytávače mohou být trubkové (tyčové), deskové nebo atypické. Trubkové zachytávače jsou tvořeny dvěma nebo třemi trubkami nad sebou, které vytváří dvacet až třicet centimetrů vysokou zábranu zamezující nekontrolovanému pohybu nahromaděného sněhu ze střechy dolů. Deskové zábrany jsou tvořeny kovovým roštem nebo perforovanou deskou. Existují i atypické sněhové zábrany – například speciální háky, do kterých se vkládá obvykle dřevěná kulatina. Jedná se o estetický způsob, jak zadržet sníh na střeše, především pokud se stavba nachází například v přírodní rezervaci. Dalšími bezpečnostními prvky jsou rozrážeče sněhu nebo speciální tašky s výstupky, které však neslouží k udržení sněhu, ale k roztrhávání sněhové masy na menší díly, které pak odpadávají z okapové hrany po menších kusech.

Podle čeho vybírat sněhové zábrany a zachytávače?

Výběr zachytávačů a ostatních bezpečnostních prvků je dobré konzultovat s projektantem a výrobcem střešní krytiny. Jde-li navíc o starší rodinný dům, nebo již nevyhovující krovy, je třeba poradit se také se statikem. Obecně však záleží především na sněhové oblasti, délce střechy od okapu k hřebeni a jejím sklonu. Výběr a počet zábran určují tabulky výrobce zábran. Sněhové pásmo je dáno sněhovou mapou, která je přílohou normy „Zatížení sněhových konstrukcí“ a je vytvořena na základě podkladů Hydrometeorologického ústavu. Čím delší střechu máte, tím více sněhu bude působit na sněhovou zábranu, která je namontována nad okapem. Čím má vaše střecha větší sklon, tím větší kinetický nápor na sněhovou zábranu může být sněhem vyvinut. Vyšší sněhové oblasti vyžadují instalaci zábran i v několika řadách, aby se váha sněhu rozložila po dvou, třech, čtyřech metrech v délce střechy.

Pozor na sněhové kapsy

Střechy musí zachytávat a odvádět srážkové vody, sníh a led tak, aby do domu nezatékalo. Nesmí však také docházet k ohrožování chodců, účastníků silničního provozu a k poškození budov a majetku nacházejících se místech, která by zasáhl pád sněhu ze střechy. Sníh na střeše se v důsledku svého pohybu po šikmém střešním plášti hromadí (vytváří se sněhové kapsy) u okrajů střechy, v napojeních střechy na vedlejší budovu, v úžlabích a místech, kde může následkem pohybu sněhu a nadměrného zatížení dojít k poškození konstrukčních detailů a jiných stavebních prvků.

Sněhové zábrany

Aby střecha plnila dobře svůj účel, musí být střešní plášť odolný vůči klimatickým vlivům a účinkům sněhu, který se na střešním plášti hromadí. K zamezení skluzu sněhu ze střechy a následnému poškození konstrukčních prvků je vhodné využít sněhových zábran pro příslušné střešní krytiny. Aby sněhové zábrany měly potřebnou účinnost zadržení sněhu, je důležité jejich správné rozmístění, které by měl určit odborník nebo realizační firma, která je bude montovat. Jsou-li zachytávače umístěny po celé ploše střechy, střešní plášť navíc získává dodatečnou tepelnou izolaci. Pokud zachytávače nejsou na střešní konstrukci rozmístěny, nebo jsou nekvalitní či nedostatečně dimenzované, vždy dochází k nějakým nepříjemnostem, porušením krytiny, okolí budovy atd.

Topné kabely - inteligentní ochrana střechy a okapů

Zamrzlé okapy a neprůchodné svody způsobují velké škody, kterým je třeba předcházet. K zamrznutí okapových systémů dochází obvykle při poklesu teploty pod nulu, kdy v nich zamrzne přes den roztátá voda. Pokud pouze mrzne a nedochází mezi tím k tání, nemá co namrzat. Výsledkem neprůchodných okapů bývá zničená fasáda, plesnivé konstrukce, prasklé svody, utrhané žlaby a poškozené interiéry. Hrozí navíc značné nebezpečí zranění osob na chodníku a následný postih zodpovědných osob. Řešením je instalace systému elektrického vyhřívání okapů. Investice do instalace a náklady na následný provoz bývají obvykle nižší než pronájmy plošin na mechanické otloukání ledu nebo likvidace a náprava následných škod.

Jak vyhřívání okapů funguje?

Topné kabely topných systémů rozehřívají led a sníh pomocí tenkých kabelů průběžně, za jakýchkoli klimatických podmínek. Topné kabely jsou řízené kombinací termostatů a senzorů, které hlídají teplotu a vlhkost. Klesne-li teplota na kritickou hranici, regulátor se aktivuje. Pokud zjistí vodu, zapne vyhřívání. Levnější typy regulátorů pak pracují pouze na principu teploty. Nastaví se na nich pracovní pásmo teploty kolem nuly a systém topí pouze v tomto rozmezí. Nevýhodou je, že topí zbytečně i za sucha, kdy nemá co namrzat. Vytápět je možné i celé plochy střech či prostor vjezdu k domu - například pruhy pod koly aut.

Zdroj: www.jtstrecha.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com, www.lindab.cz
J. T. STŘECHA s.r.o. - kompletní realizace střech Poslat poptávku