Sdílet
 

Jak odolá tepelná izolace požáru?

Datum vydání: 26.08.2011 | autor:

Izolace z kamenné vlny ROCKWOOL se vyznačují řadou jedinečných vlastností a jednou z nich je mimo jiné nehořlavost. Díky této skutečnosti dokáží zajistit efektivní požární bezpečnost budov. Jejich požární odolnost potvrzují na jedné straně samotné stavby, na straně druhé požární testy, při nichž se provádí měření. Unikátní požární experiment COMPFIRE, při němž proběhnou nová měření odolnosti vnějších stěn zkušebního objektu zateplených systémem ROCKPROFIL, se uskuteční v areálu zkušebny PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí.

Požární test dvoupodlažního objektu ve Veselí nad Lužnicí Požární test dvoupodlažního objektu ve Veselí nad Lužnicí
Požární test dvoupodlažního objektu ve Veselí nad Lužnicí
Výzkum, který je součástí evropského projektu RFCS RFSR-CT2009-0021 COMPFIRE, si klade za cíl vyvinout komplexní metodiku pro požární návrh přípojů v ocelobetonových stavebních nosných konstrukcích. Zkoušky požární odolnosti obsahují testování jednotlivých ocelobetonových částí přípoje, izolovaných ocelobetonových přípojů, ocelobetonových konstrukčních podsestav a demonstrační požární experimenty na skutečné konstrukci. V areálu zkušebny PAVUS, a.s. ve Veselí nad Lužnicí bude v rámci zmíněného projektu podroben požárnímu testu dvoupodlažní objekt.

Zateplení obvodových stěn zkušebního objektu systémem ROCKPROFIL

Dvoupodlažní objekt o půdorysných rozměrech 10,4 x 13,4 m a výšky 9 m, na kterém bude experiment realizován, představuje část typické administrativní budovy. Obvodový plášť tvoří klasické kazetové stěny (v 2. NP) a kazetové stěny systému ROCKPROFIL izolované kamennou vlnou ROCKWOOL. Tloušťky izolace vkládané do ocelových plechových kazet o výšce 600 mm jsou 155 a 165 mm, izolantem je deska Airrock ND s deklarovaným součinitelem tepelné vodivosti lambdaD = 0,035 W/m.K.

Rozpětí nosné konstrukce pro opláštění stěn bude v měřených úsecích v 1. NP dosahovat délky 7,5 m. Na části stěn se systémem ROCKPROFIL jsou aplikovány vnější pohledové kazety a také speciální nově vyvíjené prvky obkladů (ze sortimentu společnosti Kovové profily, s.r.o.).

Kromě izolací v obvodovém plášti ponesou značku ROCKWOOL rovněž izolační desky pro ochranu některých nosných prvků konstrukce a dále desky Techrock 100 o tloušťce 50 mm, instalované na podlahu v 2. NP jako ochrana proti přímému působení zdrojů požáru (dřevěných hranic) na betonovou spřaženou desku.
Stavba zkušebního objektu pro požární test Stavba zkušebního objektu pro požární test
Stavba zkušebního objektu pro požární test
Stavba zkušebního objektu pro požární test Stavba zkušebního objektu pro požární test
Stavba zkušebního objektu pro požární test

Požární experiment 15. září 2011

Hlavním organizátorem ojedinělého testu je ČVUT Praha. Požární experiment, který je plánován na 15. září 2011, se zaměří na testování odolnosti konstrukce 1. NP. Průběh požáru by měl odpovídat požárnímu scénáři v běžné administrativní budově. Vlivem požáru dojde k ohřátí stropní konstrukce až do bodu jejího selhání. Selhání konstrukce nastane porušením betonové desky ve fázi jejího membránového působení. Celková výhřevnost dřevěných hranolů (požárního zatížení) bude 577,5 MJ/m2. Maximální teplota plynů 1046 oC v požárním úseku se předpovídá v 60. minutě požáru.

Měření odolnosti konstrukce zkušebního objektu

Jak již bylo zmíněno, obvodový plášť konstrukce v 1. NP bude proveden z kazetových stěn systémem ROCKPROFIL. Právě vnější obvodové stěny jsou nezbytné k samotné realizaci experimentu, neboť budou po určenou dobu garantovat celistvost a stabilitu objektu a zároveň budou použity pro udržení tepelných poměrů při simulaci požáru.

Společnost ROCKWOOL, jako jeden z dodavatelů izolačního materiálu pro obvodový plášť, využije zkoušku pro svá měření a experimenty. Na několika skladbách těchto stěn s izolační výplní deskami Airrock ND pro ROCKPROFIL bude prováděno úplné měření teplotních polí a mechanických deformací v rozsahu podle evropských norem stejně tak, jako se provádí běžně v podmínkách zkušebních požárních laboratoří.

Výsledky měření na stěnách se systémem ROCKPROFIL budou použity pro potvrzení předchozích výsledků a rozšíření platnosti klasifikací požární odolnosti i pro tak velké rozpětí nosné konstrukce (vzdálenost sloupů v měřeném úseku bude 7,5 m – při posledním experimentu byla ověřena instalace stěn na rozponu 6 m) izolovaných kazetových stěn.

Zdroj: Obecné informace o projektu COMPFIRE včetně prezentovaných fotografií a schématu čerpány z oficiálního portálu požárního experimentu COMPFIRE 2011.
ROCKWOOL, a.s.

ROCKWOOL, a.s.

Bohumín, Skřečoň, Cihelní 769, 73531
Tel: 800 161 161
Web: http://www.rockwool.cz
E-mail: info@rockwool.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ROCKWOOL, a.s.

Bohumín, Skřečoň, Cihelní 769, 73531
Tel: 800 161 161
Tel: 596 094 111
Web: http://www.rockwool.cz
E-mail: info@rockwool.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak odolá tepelná izolace požáru?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak odolá tepelná izolace požáru?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE