Sdílet
 

Jak odolává požáru vnější zateplení domu?

Datum vydání: 12.04.2018 | autor:

Představujeme průběh požární prezentace vnějšího zateplovacího stěnového systému s využitím Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska z tvrzené fenolické pěny v systému společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber. Požární prezentace proběhla v prostoru požární zkušebny ve Veselí nad Lužnicí, PAVUS a.s.

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska - technické vlastnosti Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska - technické vlastnosti
Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska - technické vlastnosti
Dne 27. září 2017 byla v požární zkušebně autorizované osoby PAVUS, a.s. provedena prezentace vnějšího tepelněizolačního kontaktního fasádního systému WeberTherm Plus Ultra (ETICS) s produktem Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska na bázi tvrzené fenolické pěny.

Předem je nutné zmínit, že tento systém je sám o sobě hodnocen třídou reakce na oheň B-s1, d0 s indexem šíření plamene po povrchu iS = 0 mm.min-1 a byl již úspěšně otestován požární zkouškou středního rozsahu dle ČSN ISO 13785-1 při zátěži 100 kW po dobu 30 min. Z toho vyplývající závěrem je, že systém může být aplikován na objekty s požární výškou do 22,5 m bez provedení požárních pásů tloušťky 900 mm ucelenou sestavou třídy reakce na oheň A1 nebo A2. ( ČSN 73 0810 odstavec 3.1.3.3 ).

Nyní k vlastní prezentaci. Prezentace byla provedena na bázi zkušební metody podle podmínek ISO 13785-2 Zkoušky reakce na oheň pro fasády, Část 2: Zkouška velkého rozměru. Předmětem prezentace byl vzorek systému ETICS s otvorem v místě topeniště pece. Ve vzorku byly použity tepelněizolační desky na bázi tuhé fenolické pěny Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska tl. 140 mm.
Výrobcem fasádních desek Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je Kingspan Insulation B.V., Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland. 

Prezentace požární bezpečnosti zkušebního tělesa proběhla v otevřeném laboratorním prostředí zkušebny dne 27. září 2017za těchto povětrnostních podmínek:
  • teplota okolního vzduchu 19 až 20 oC
  • relativní vlhkost vzduchu 54 až 64%
  • rychlost větru 0,2 až 0,7 m/s
  • místní atmosférický tlak 977 hPa
Montáž zkušebního vzorku byla provedena firmou Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., divize Weber, Praha, Česká republika. Zkušební těleso bylo zhotoveno na otevřeném prostranství požární zkušebny při okolní teplotě, vlhkosti vzduchu a při montáži bylo průběžně dle potřeby chráněno před povětrnostními vlivy. Následoval 30 denní proces zrání vzorku.

Předmětem prezentace bylo ověření chování fasádního systému s cílem zjištění jeho stavu po dobu 30 minut při požárním namáhání energií 3 MW. Celý systém byl osazen termočlánky podle následujícího schématu, které je uvedeno v Protokolu o zkoušce reakce na oheň.

Prezentace probíhala podle podmínek zkušebních předpisů, to znamená u všech výrobkových sestav bez ohledu na výrobce a ukončuje se, jakmile horní okraj zkušebního tělesa extenzivně hoří plamenem, nebo po 30 minutách; rozhodující je jev, k němuž dojde jako k prvnímu.

V průběhu prezentace bylo zjištěno, že fasádní systém splnil předpokládanou funkci tím, že v průběhu prezentace, tedy před koncem časového limitu 30 minut nedošlo k výše uvedenému jevu „horní okraj zkušebního tělesa extenzivně hoří plamenem“, dále nedošlo k plošnému šíření plamene po povrchu ani uvnitř vzorku a nedošlo k překročení limitních teplot vzorku během sledovaného časového rozpětí.
Uvedení průběhu teplot v Protokolu o průběhu zkoušky Uvedení průběhu teplot v Protokolu o průběhu zkoušky
Uvedení průběhu teplot v Protokolu o průběhu zkoušky
Začátek (1 minuta) průběhu požární prezentace Začátek (1 minuta) průběhu požární prezentace
Začátek (1 minuta) průběhu požární prezentace
30. minuta průběhu požární prezentace 30. minuta průběhu požární prezentace
30. minuta průběhu požární prezentace
Lokálně vznikly na plošném povrchu omítky v oblasti kolem otvoru pece dvě kaverny přibližného rozměru 10x10 cm v místech intenzivního šlehání plamene z otvoru pece a přibližně 10 cm délky v části nárožní hrany nadpraží otvoru pece, které je rovněž testem extrémně namáháno.

Oba tyto jevy potvrzují nutnost řešit v rámci vlastní montáže sestavy následující:
  • v oblasti nároží nadpraží a ostění otvoru kontrolovat při montáži dokonalou celistvost nárožního systémového profilu včetně kvality nanášení povrchových vrstev a výztužné sklotextilie
  • v ploše kontrolovat při montáži tloušťku a celistvost povrchového tmelu, kvalitu provedení výztužné sklotextilie a tloušťku a celistvost povrchové systémové omítky
  • dodržet předepsané montážní postupy, zejména pak požadavky na povětrnostní podmínky a teploty vhodné pro provádění všech komponentů sestavy ETICS
Autoři: Ing. Václav Kratochvíl, Ph.D., Ing. Oldřich Pozdílek, technický poradce Kingspan Insulation

V článku byly použity materiály společnosti Kingspan Insulation B.V., Lorentzstraat 1, 7102 JH Winterswijk, Nederland
KINGSPAN CZ, a. s.

KINGSPAN CZ, a. s.

Hradec Králové, Pouchov, Vážní 465, 50003
Tel: 420 606 070 994
Web: http://www.kingspan.cz/
E-mail: http://www.kingspan.cz/
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

KINGSPAN CZ, a. s.

Hradec Králové, Pouchov, Vážní 465, 50003
Tel: 420 606 070 994
Web: http://www.kingspan.cz/
E-mail: http://www.kingspan.cz/

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Jak odolává požáru vnější zateplení domu?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak odolává požáru vnější zateplení domu?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE