Jak opravit betonové schodiště? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Schodiště je poměrně namáhaná konstrukce, která musí obvykle být v nepřetržitém provozu. Venkovní schodiště jsou současně vystavena povětrnosti a s tím jsou spojeny také nároky na protiskluzovou úpravu povrchu.

V Mladé Boleslavi bylo úspěšně opraveno několik schodišť. Úspěšná oprava je spojena s vhodně voleným technologickým postupem, který výše uvedené okrajové podmínky respektuje a zaručuje dlouhodobou životnost řešení.
Na podzim roku 2014 firma PROFIST s.r.o. realizovala takové opravy pomocí materiálů společnosti BETOSAN s.r.o.
Samotné sanaci předcházela podrobná prohlídka konstrukce a rozvaha, jakým způsobem bude opravena. Vzhledem k velkému poškození Betonu schodišť, a to zejména v důsledku cyklického působení mrazu, bylo přistoupeno k mechanickému přikotvení (sítí ARMOBET 40/40/2) reprofilační malty (MONOCRETE PPE TH) ke stávajícímu podkladu. Takový způsob zajištění přídržnosti k podkladu umožní sanaci i poměrně hodně degradovaných konstrukcí aniž by hrozilo riziko rychlého opakování poruch.
Vzhledem k typu konstrukce je nutné alespoň nášlapné vrstvy opatřit protiskluzovou úpravou. Ta byla v tomto případě realizována kombinací nátěru z emulzní epoxidové pryskyřice EPOLIT W a do ní vsypaného křemičitého písku BETOFIL FJ. Tím byl vytvořen dostatečně odolný, barevně sjednocený povrch a omyvatelný povrch. Použití křemičitého písku vytvoří protiskluzovou úpravu, jejíž funkčnost má BETOSAN s.r.o. ověřenu provedenými zkouškami TZÚS v Plzni.
Na fotografiích je vidět, že úspěšně provedená oprava obstojí i z estetického hlediska.