Jak ostřit pily se zuby ze slinutého karbidu wolframu

Ve většině provozů pro truhlářskou výrobu, nábytkářství, výrobu dřevěných, plastových i hliníkových oken atd. se používají kotoučové pily osazené zuby ze slinutého karbidu wolframu (nadále jen HM). Materiály HM zaručují dlouhou trvanlivost ostří (ostrost) při řezání vysoce abrazivních (obrušujících) materiálů, jako je dřevo. To totiž obsahuje mnoho minerálních látek, kterými se plní při růstu stromů. Platí to však i pro různé výrobky vyrobené z dřevěné drti (MDF, dřevotříska, laminovaná dřevotříska), ale i plasty a hliník.

Ostrá pila zaručuje čistotu řezu v materiálu (nevyštípané hrany, čisté povrchy) a snižuje zatížení stroje i sílu potřebnou k posuvu materiálu do řezu. Podle druhu řezaného materiálu se proto volí tvar zubu pily, kterých se používá mnoho druhů. Každý zub má ocelové lůžko a vlastní řeznou část z materiálu HM. Řezná část je připájena k lůžku pomocí pájky (používají se různé druhy stříbrných a měděných pájek popř. jejich kombinace). Zub ukazuje obrázek, na kterém jsou také pojmenovány jednotlivé části zubu. 
Při řezání materiálu vzniká na zubu otupení, hrana na styku čela a hřbetu se zakulatí a většinou, když pila začne vyštipovat hrany nebo „pálit“ v řezu, označí ji uživatel za tupou, a je třeba ji naostřit. Rozdíl mezi ostrou a tupou pilou ukazuje následující obrázek.
Ostřením se obrousí vrstva materiálu zubu na čele a na hřbetu a vznikne opět ostrá hrana, pila opět řeže, jako by byla nová. Zuby jsou konstruovány v poměru tloušťka zubu k jeho výšce přibližně 1:4. A v tomto poměru je také při ostření třeba odebrat materiál v poměru 1:4. V praxi to znamená, že z čela se odebírá 0,05 mm a ze hřbetu 0,2 mm materiálu (viz následující obr.).
Zuby jsou připájeny a nabroušeny tak, aby s řezaným materiálem přišla do styku jen řezná hrana, to znamená, že každý zub se směrem dozadu a dolů zužuje (podbroušení ve výrobě). Každým naostřením se tedy zmenšuje i prořez pily (šířka stopy po pile v řezaném materiálu)

Samozřejmě je možné celé otupení odstranit pouze broušením jedné plochy, čela nebo hřbetu. Ostření pouhého hřbetu pily bývá náročné (zuby mají různé tvary) a navíc zůstávají nenaostřeny hrany bok-čelo (ačkoliv se otupí pomaleji, nejsou v řezu), a proto se nepoužívá. Často se však používá ostření pouze čela zubu, při této metodě tvar hřbetu zůstane zachován, ale je třeba ubrat z čela zubu podstatně silnější vrstvu materiálu. Metoda je jednoduchá, málo náročná na brusku použitou k ostření, avšak podstatně zkracuje životnost pily (cca 2,5 krát).

Správné ostření pily (odběr materiálu jak z čela, tak ze hřbetu zubu) vyžaduje brusku, která umí brousit všechny plochy na hřbetě zubu a plochu čela. Značná složitost tvarů zubu dnešních pil a různé výškové rozdíly mezi jednotlivými zuby ve skupinách vyžaduje užití NC nebo CNC strojů, které dokáží nabrousit všechny požadované plochy na jedno otočení pily ve stroji. Starší stroje vyžadují při změně broušení čelo – hřbet výměnu kotouče, a proto se stroje řadí do linky stroj na broušení čela – stroj na broušení hřbetu.

V brusírně v Českých Budějovicích má firma ŠINAR jednu linku NC strojů Vollmer CHB + Vollmer CHP.
Tato linka slouží k broušení jednodušších ozubení a starších pil s vylámanými zuby, které je třeba při ostření ručně přeskočit, aby nedošlo k poškození kotoučů. Navíc se na stroji CHB ostří čela tzv. „dutých“ zubů, které mají válcový výbrus.

Broušení většiny pil se složitějšími typy ozubení, trapéz – rovný, trapéz – trapéz, skupinová ozubení, zuby se šikmými čely, ale i všechny kvalitní pilové kotouče se střídavě šikmými čely od průměru 180 mm do průměru 700 mm se ostří na CNC brusce Vollmer CHD 270 (viz obrázek).
Tato linka je také vybavena robotickým ramenem pro zakládání pil. Tato bruska umožňuje broušení až 80 ks pil v automatickém režimu. Stroj pily odebere ze zakládacího vozíku, vloží do pracovního prostoru, a podle pracovního programu, který je uložen v počítači pro každou pilu zvlášť naměří potřebné hodnoty a pilu nabrousí. Poté ji zakládací rameno odloží na druhý vozík. Pokud, po proměření, pila neodpovídá zadání, nebo se vyskytne nějaká chyba, stroj pilu odloží nenabroušenou a označí ji jako takovou v počítači. Samozřejmě je možná také práce s ručním zakládáním jednotlivých pil. Ostření nejběžnější pily průměru 300 mm s 96-ti zuby, trapéz – rovný, na řezání oboustranně laminovaných dřevotřískových desek (běžně „lamino“) trvá na tomto stroji cca 18 minut. Tento stroj zaručuje ve spolupráci s dobře zaškolenou obsluhou kvalitní naostření i těch nejsložitějších ozubení kotoučových pil.

Kromě ostření provádíme v naší provozovně také pájení nových zubů, v případě, že zuby byly při řezání vylomeny nebo praskly. Na tyto výměny jsou používány zuby od firmy CERATIZIT, pájíme pomocí sendvičové Ag-Cu pájky, elektrickým ohřevem.
Zdroj: www.dimarky.cz
ŠINAR spol. s.r.o. Poslat poptávku