Jak připravit podlahu na pokládku podlahové krytiny Zobrazit fotky zobrazit 14 fotek

Ještě předtím než přistoupí podlaháři k pokládce vaší nové podlahové krytiny, je třeba zajistit dokonale rovinný, čistý a odmaštěný podklad. Až na výjimky nelze pokládat na původní podlahovou krytinu, nebo je to alespoň nevhodné. Důsledná příprava podkladu minimalizuje  poškození podlahy. A je už zcela jedno, zda jde o nový či starý podklad, oba musí splňovat totéž a mnohdy se prostě nevyhneme vystěrkování celé plochy podlahy, nikoli jen drobným lokálním opravám.

Důležité vlastnosti podkladu nové podlahy a podmínky v interiéru

Podklad musí být dostatečně suchý, čistý a nesmí být mastný. U novostaveb provede podlahář měření speciálním vlhkoměrem a pokud beton či anhydrit ještě dostatečně nevyschly, musí se počkat. Přitom platí, že u novostaveb čekáme s pokládkou podlahové krytiny i 2 měsíce od vylití betonů a déle. V místnosti by pak při pokládce neměla klesnout teplota pod 18 oC a pokud máte podlahové vytápění a je právě v provozu, musí být vypnuté alespoň 3 dny před zahájením pokládky. Samozřejmostí jsou prázdné – vystěhované místnosti a přístup ke studené vodě a elektřině (230V/16A). Logicky pak i k sociálnímu zařízení bytu, řemeslníci se zde budou pohybovat po většině dne a mají své hygienické potřeby.

Úprava povrchu podlahy před pokládkou je přímo závislá na typu podkladu. Nezbytný je dostatečně vyzrálý a vyschlý podklad, ať už jde o anhydrit či tradiční beton. Vlhkost anhydritového podkladu nesmí přesahovat 0,5% u podlah bez podlahového vytápění a 0,3% u podlah vytápěných. U tradičního betonu jsou to 2% a 1,5%. Pokud toto nedodržíme, dojde později k postupné degradaci podkladu vlivem zbytkové vlhkosti, která zde zůstala 'uvězněna.'

Zbroušení a opravy anhydritového podkladu

Jde-li o anhydritový podklad, musíme nakonec jeho povrch přebrousit – brousíme jeho nesoudržnou a nepropustnou povrchovou vrstvu, takzvaný šlem, jinak hrozí pozdější oddělení nové krytiny od podkladu, pokud k němu bude lepena. Šlem nemá dostatečnou soudržnost s podkladem a je silný řádově v mm. My jeho zbroušením „otevřeme“ povrch anhydritu až na vlastní strukturu materiálu.

Pokud se v novém podkladu vytvoří při jeho vyzrávání trhliny, musíme je takzvaně „sešít.“ Kotoučovou bruskou se trhlina podélně prořízne a po 20 cm i příčně. Do příčných řezů se vkládají ocelové spony a poté se veškeré prořezy zalijí speciální epoxidovou pryskyřicí a tu je třeba ještě za čerstva zasypat křemičitým (nikoli hlinitým) pískem, což zlepší adhezi přilepované vrstvy.

Samonivelační stěrky

Běžně se k přípravě a vyrovnání podkladu používají samonivelační stěrky. Význam kvalitního podkladu bychom nikdy neměli podceňovat, proto se vyplatí investovat do osvědčených výrobků známých značek. Existuje mnoho typů vyrovnávacích hmot pro podlahy, nejprve je třeba posoudit kvalitu a druh stávajícího podkladu. A právě na běžné betonové plochy, cementové potěry, pro stávající dlažby a další rekonstruované plochy se používají cementové samonivelační stěrky. Výběr samonivelační stěrky je závislý na stabilitě podkladu a potřebné tloušťce vyrovnávací vrstvy. Dalším kritériem je budoucí zatížení podlahy, čili zda jde o silně zatěžovaný komerční či výrobní prostor, nebo rodinný dům či byt. Nabízené jsou přímo určené výrobky podle stupně zátěže.

Vybrat si můžeme ze samonivelačních stěrek vyrovnávacích (podkladních), určených pod podlahové krytiny, stěrek finálních (vyrovnávacích a zpevňujících) pro přímé vyrovnání podkladů, nebo stěrek speciálních (například rychletuhnoucích, ale i jiných). Serióznost dodavatele a kvalitu materiálu nejlépe dokládá klasifikace dle ČSN EN 13 813 v maximálním rozsahu. K výrobku by měl být též doložen podrobný aplikační návod, který upozorňuje na všechny podstatné souvislosti: na přípravu podkladu, podmínky aplikace a ochrany během zrání, pochůznost a plnou provozní zatížitelnost, rychlost vysychání, a v případě možnosti mísitelnosti (nastavování) stěrky pískem jeho dávkování a dopad na aplikační a technické parametry směsi.

Jak se používá speciální stěrka

V případě problémových podkladů se používají speciální systémové stěrky, u kterých nejde o jednu vrstvu, kterou „zaplácáme“ nerovnosti, nebo srovnáme celý povrch tenkou vrstvičkou, ale o komplexní řešení. Postup prací, které je ovšem lepší nechat na odbornících, si popišmě například u velmi kvalitního systému rychlé a lehké vyrovnávací malty UZIN NC 194 Turbo, určené pro renovace podlah. Tímto materiálem vytvoříme vysoce tepelně izolující cementový podklad vhodný pro jakoukoli podlahovou krytinu. Materiál se díky své vláčné konzistenci mimořádně snadno zpracovává, můžeme jej míchat a pumpovat běžnou potěrovou technikou. Navíc velmi rychle zraje, což urychlí samotnou pokládku.

Vyrovnávací malta UZIN NC 194 Turbo je vhodná pro lehce vyrovnávací vrstvy připojeného potěru, lehce vyrovnávací vrstvy potěru na dělící vrstvě, ale i pro betonové desky a dřevěné trámové stropy, i dřevěné podlahové palubky.

Vlastnosti materiálu UZIN NC 194 Turbo

Materiál je typický velmi malým pnutím, nedeformuje se, snadno se zpracovává, má nízkou hustotu, je odolný vodě (musíme dbát na odolnost proti vlhkosti vrchních špachtlovacích hmot).

UZIN Turbolight - system

Jde o systém vzájemně sladěných kladečských materiálů určených ke zhotovení rychle zralých kladečských podkladů. Jedinečným způsobem v sobě spojuje nízkou plošnou hmotnost, vysokou zatížitelnost a velkou schopnost tepelně izolovat. Skládá se ze tří komponent: rychlé lehké vyrovnávací malty UZIN NC 194 Turbo, renovačního rouna UZIN RR 201 a připojené vyrovnávací hmoty UZIN NC 195.

Příprava podkladu před vyrovnáním:

1.) Na připravený podklad (suchý a čistý) naneseme nylonovým plyšovým válečkem penetraci UZIN PE 360 nebo codex Fliesengrund. Alternativně můžeme provést pokládku na oddělující fólii, potom musí být minimální tloušťka 3 cm.
2.) Vhodnou okrajovou dilatační páskou nejméně v tloušťce 8 mm opatříme veškeré dotčené části stavby, jako stěny, sloupy, trubky, podesty, dveřní zárubně apod.. Toto opatření zabrání zvukovým mostům a pnutím způsobené pevným napojením na ostatní části stavby.

Způsoby rozmíchání UZIN NC 194 Turbo:

3a.) Míchací nádoba
Polovinu potřebného množství studené, čisté vody vlijeme do vhodné míchací nádoby. Následně vsypeme UZIN NC 194 a přidáme zbytek vody a výkonným elektrickým ručním míchadlem dokonale rozmícháme do homogenní směsi.

3b.) Potěrové čerpadlo
Obsah dvou pytlů UZIN NC 194 vsypeme do míchačky. Potom přidáme potřebné množství vody (ca 16 – 20 litrů) a 2 minuty mícháme. Následně čerpáme na místo pokládky a plynule zpracujeme.

3c.) Spádová míchačka (stavební míchačka)

Jedna náplň bubnu odpovídá cca polovině množství pytle. Do míchačky dáme cca jednu třetinu potřebného množství vody. Potom do míchačky vsypeme polovinu obsahu pytle UZIN NC 194 Turbo a pomalu přidáme zbývající množství vody (cca. 4 – 5 litrů). Mícháme tak dlouho až je směs homogenně promíchaná. Konzistence malty by měla být nastavena od zemní vlhkosti do plastické.

Vyrovnání podlahy:

4.) Rozmíchanou a nanesenou maltu rozvrstvíme potěrovou šavlí v požadované tloušťce vrstvy a srovnávací latí stáhneme do roviny. Nezhutňovat! V případě nerovného podkladu je možné bezproblémové vytažení na tloušťku granulátu (ca 5 mm).
5.) Po době čekání nejméně 24 hodin* rozvineme na vytvrzenou plochu renovační rouno UZIN RR 201, které stříháme nůžkami. Pásy renovačního rouna klademe volně a celoplošně s přeložením nejméně 2 cm.
6.) Přípojnou vyrovnávací hmotu UZIN NC 195 smícháme s čistou, studenou vodou a nanášíme v předepsaném množství (20 kg/m2). Připojenou vyrovnávací hmotu nezpracovávat jehlovým válečkem. V prostoru zárubní provést v tenkém potěru NC 195 smršťovací spáry. Tyto je možno před kladením podlahoviny případně jemným stěrkováním uzavřít s UZIN NC 182. V závislosti na druhu podlahoviny může být nutné provedení jemného přestěrkování např. stěrkovací hmotou UZIN NC 170 LevelStar. V tomto případě provedeme penetrování s UZIN PE 360.
7.) Po dosažení zralosti pro kladení* vrstvy UZIN NC 195, můžeme obvyklým způsobem pokládat textilní a elastické podlahoviny a rovněž parkety obvyklými metodami.

* Při 20 oC a 65% relativní vlhkosti vzduchu.


Zdroj: www.lerchpodlahy.cz, www.uzin.cz