Jak připravit střechu na zimu včetně okapů a oplechování Zobrazit fotky zobrazit 5 fotek

Když nejde hospodář na střechu, jde střecha na něj (Ak nejde gazda na strechu, tak strecha ide na gazdu), je přísloví našich slovenských sousedů a platí i pro nás. Dvojnásobně pak platí před začátkem zimy, kdy bychom měli střeše věnovat pozornost a důkladně ji zkontrolovat. Protože déšť, tíha sněhu, mráz a led střechu pořádně zatíží a i z malých poškození může vzniknout velký problém.

Střechu kontrolujeme zvenku i zevnitř

Revizi střechy začněte vizuální kontrolou. Důkladně prohlédněte stav střešní krytiny, hledejte i malé trhliny, důlky nebo jiná poškození, která mohla vzniknout vlivem letního UV záření nebo krupobití. 

U členitých střech (například valbových nebo polovalbových) důkladně prohlédneme úžlabí, ve kterých mohou být úlomky tašek nebo vydrolená malta. Nepodceníme ani stav hřebenáčů. Objevíme-li poškozenou tašku nebo hřebenáč, zajistíme jejich výměnu. Neopomineme také revizi oplechování a zatmelení hran komína a vikýřů a izolaci střešních oken. U plechových střech (například na rekreačních objektech, garážích, přístřešcích atd.) zaměříme pozornost na možnou deformaci plechu a také povolené šroub ve spojích plechových desek. U plochých střech se zaměříme na kvalitu izolace.

Ze střechy odstraníme mech, naváté listí a případné další nečistoty. Po kontrole z venku následuje kontrola střešní konstrukce, samozřejmě pokud není zakrytá sádrokartonem. Vizuálně zkontrolujeme stav trámů a latí, nalomené latě vyměníme. Praskliny v trámech jsou především ve starších domech obvyklé, pokud se nám prasklina jeví atypicky velká , přivoláme pro jistotu odborníka, který stav posoudí. Pečlivě také prohlédneme, jestli v prostoru pod střechou (půda, podkroví) nezatéká.

Také okapy a svody potřebují před zimou kontrolu a údržbu

Naváté listí, větvičky, mech, ale třeba také pozůstatky ptačích hnízd a trusu mohou okapy zanést a ucpat. Všechny nečistoty je potřeba z okapů odstranit, aby nebránily odtoku dešťové vody a roztátého sněhu. Okapy můžeme čistit klasickým vymetením, nebo silným proudem vody z hadice. Použít můžeme i speciální stěrkou s kartáčem, upevněnou na výsuvné teleskopické tyči. 

Nezbytná je také kontrola stavu okapů, prohlédneme, jestli se na nich neobjevily stopy koroze a zaměříme se také na napojení žlabů a okapních kolen. Máme-li v okapech protizámrzový systém (topné kabely), rovněž zkontrolujeme jeho funkčnost. Tyto práce provádíme ze žebříku s dodržením pravidel bezpečnosti. Jestliže si na práci ve výšce netroufáme, zadáme ji jako zakázku některé specializované firmě.

Nezapomeňte na sněhové zábrany

Sníh padající ze střechy může velmi vážně ohrozit nejen nás, ale také chodce a majetek. Odpovědnost je plně na majiteli nemovitosti. Proto je víc než žádoucí osadit střechu sněhovými zábranami, které masu sněhu zadrží. Při osazování střechy zábranami je nutno vyhodnotit sklon a členitost střechy, nosnost střešní konstrukce, typ krytiny a další technické parametry. 

Nejpodstatnější ale je, aby sněhové zábrany byly instalovány po celé střeše, ne jen na dolní hraně střechy nad okapem. Tento způsob je nedostačující a může vést až k poškození střechy. Vzhledem k náročnosti provedení je optimální obrátit se na specializovanou firmu, která instalaci sněhových zábran provede s garancí odbornosti a účinnosti.

Další možností, jak zabránit sesuvu sněhu ze střechy, je instalace speciálních protisněhových tašek do střechy. Tento systém je využíván především u novostaveb, ale je možné osazení tašek i při rekonstrukci střechy. Protisněhové tašky s betonovým prstencem jsou vloženy do střešního pláště po celém jeho obvodu vždy v každé čtvrté řadě mezi standardními taškami. Tento způsob je uplatňován především v lokalitách s vyšším srážkovým (sněhovým) zatížením.

Přečtěte si také, jak provést údržbu střechy na jaře.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com, pixabay.com