Jak probíhala instalace střechy ze solárních tašek SolteQ QUAD Q40 Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Představujeme rodinný dům, jehož majitel se rozhodl pro naprostou nezávislost a nechal proto svou střechu řešit jako solární SolteQ se střešní krytinou QUAD Q40. Solární střechu realizovala na klíč od návrhu až po montáž firma T-Power a její báječný tým.

Celkem instalovaný výkon 5 kWp energie

Na svou solární střechu si nechal její majitel instalovat výkon 5 kWp energie, s nímž využívá zelenou energii v celé své domácnosti. Instalovaný fotovoltaický systém je tvořen kvalitní technologií střídačů od německého výrobce SMA, Enwitec a baterií BYD. Tyto baterie jsou schopné okamžitě reagovat na proměnné požadavky spotřeby elektřiny. Přesahují přitom životnost 25 let.

Jak solární střecha pracuje

Solární střecha pracuje tak, že solární fotovoltaické tašky SolteQ QUAD Q40 vyrábí na střeše stejnosměrnou elektrickou energii, ta je sváděna přes pojistkové odpojovače a přepěťové ochrany do třífázového střídače SMA, kde je přeměněna na střídavé třífázové napětí 3 x 230 V. A toto napětí je zapojené do celé domácí elektrické sítě. Na ni je napojen ostrovní střídač od SMA, který má plnou správu nad bateriovým úložištěm s bateriemi Lion o kapacitě 10 kWh. Ostrovní střídač pracuje tak, že sám vykrývá okamžité požadavky domácí elektrické sítě.

Back Up systém

Celý systém je navržen a zrealizován jako Back Up, což je řešení, které znamená absolutní nezávislost na distribuční síti. Nikdy tak nemusíte mít obavu z výpadku distribuční sítě a takzvaného blackoutu. Přebytky energie jsou přitom ukládány do baterie, která se následně podílí na dodávání energie do domácnosti v době, kdy již nesvítí slunce. Takto nastavený systém pak představuje ohromnou energetickou úsporu v domácnosti.

Grafy výroby energie solárním střešním systémem

Nyní si prohlédněte grafy výroby energie solárním střešním systémem. V horním grafu je vidět průběh spotřeby elektřiny během celého dne. Z grafu vyčteme, že solární energie vyrobená solárními taškami SolteQ QUAD Q40, která má na tomto grafu zelenou barvu, začala do domu dodávat elektrickou energii od 9 hodiny ráno a solární střecha ze solárních tašek QUAD Q40 dodávala energii do 17:30 hodin. Po tuto dobu byla plně pokrývána spotřeba domu ze solárních tašek SolteQ QUAD Q40, okamžitá potřebná energie se přitom doplňovala pomocí baterie (ta je v grafu zakreslena oranžovou barvou).

Spodní graf ukazuje plnou výrobu elektrické energie ze solárních tašek SolteQ QUAD Q40. Vidíme, že výroba začala již okolo 7:30 končila před 18:00. Zelená barva zde opět ukazuje výrobu ze solárních tašek SolteQ QUAD Q40 a červená barva ukazuje energii, kterou vyrobily solární tašky SolteQ QUAD Q40, a která byla použita na nabíjení baterií.

Správné nastavení systému a naprostá soběstačnost

Porovnáním obou grafů vidíme, jak je celý systém správně nastaven. Nedochází zde totiž k nechtěným přetokům elektrické energie do distribuční sítě.

Pokud porovnáme spodní řádek, zjistíme, že odběr ze sítě i dodávka do sítě se rovná. Proto byl dům po tuto dobu zcela soběstačný ve výrobě elektřiny. Veškeré své nároky na elektřinu v tomto dni plně pokryl ze solární střechy SolteQ QUAD Q40 a z baterií.

Byla tedy navržena a realizována velmi kvalitní fotovoltaická elektrárna ze solárních tašek SolteQ QUAD Q40 s technologií SMA podpořenou bateriemi BYD. A tato elektrárna bude svému majiteli sloužit desítky let, čímž přinese ohromné úspory a energetickou nezávislost.

SILVER PLANET s.r.o. Obchodní značka T-Power Poslat poptávku