Jak se čistí a desinfikují studny Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Minimálně by měl profesionální studnař zdroj vody v určitých časových intervalech (1-3 roky) alespoň zkontrolovat. Pak se s ním můžete poradit o dalším postupu.

Komplexní péče o studnu zahrnuje i desinfekci. Někteří uživatelé studní podlehli pověře, že není nutně třeba desinfikovat studny, které jsou využívány jen na zalévání zahrady. Voda se jim prostě jeví na tento účel čistá dostatečně. Čistotu vody ale bohužel nedokážeme odhadnout pouze z prostého senzorického posouzení. Může to být velmi ošidné. Velkým problémem bývají například drobní živočichové (často hraboši). Začne-li se ve vodě rozkládat mrtvá myš nebo jiný hlodavec, studna je během krátkého času zamořena nebezpečnými mikroorganismy.

Problémy ale může způsobit i pouhý sediment usazený na dně. Vrásky přidělávají majitelům studní také silné přívalové deště a samozřejmě povodně. Ty se bohužel opět staly aktuálním tématem. Už z těch minulých je známo, že problém se většinou neprojeví hned. Čerpaná voda vypadá nezávadně, ale po nějaké době jsou v ní už tak silně pomnoženy mikroorganismy, že voda zapáchá. Víte-li tedy, že se do zdroje povodňová voda dostala, studnaře určitě zavolejte.

Bezpečnost je prioriotou

Sestup do studny je v podstatě životu nebezpečná činnost. Jakýkoli amatérismus tu není na místě. Profesionálové pracují zásadně ve trojici. Jen dvě zdatné osoby jsou zárukou, že nastane-li problém, ohrožený pracovník bude dostatečně rychle vytažen z hloubky. Kvůli riziku udušení, které nemůžeme nikdy vyloučit, se dolů sestupující osoba zásadně preventivně uvazuje na dostatečně silné lano.

Ukáže-li jednoduchá zkouška plamenem hned na začátku, že množství kyslíku je nízké, sestup nelze vůbec provést. Čištění se prostě musí odložit. Množství kyslíku se zvýší až je-li pro něj uvolněn prostor odvětráním kysličníku uhličitého, což lze urychlit použitím hadice.

Co vše čistotu vody ohrožuje?

Vodu může znečistit i rez, která odpadává ze součástí čerpacího mechanismu. Při sestupu do studny proto studnař provádí jeho kontrolu, případně jej důkladně očistí. Dále zjišťuje případný průnik vody shora, prorůstání kořenů do prostoru studny, přítomnost nor různých živočichů. Každý sestup a vyčerpání vody je samozřejmě dobré využít na všechny potřebné opravy.

Stěny se očistí - a to i s použitím desinfekce. Po úplném odčerpání vody ze studny lze konečně odstranit všechno, co nám kazí vodu – nánosy, usazeniny, případně mrtvolky živočichů, kteří spadli dovnitř třeba kvůli nedbalému zakrytí studny. Pokud jste to neudělali už dříve, nechte si dno vysypat speciálním štěrkem, který bude působit jako filtr. Čistotě a kvalitě vody to prospěje.

Nakonec se studna částečně napustí. Po opakovaném odčerpání a napuštění s použitím desinfekce mohou už vodu používat majitelé. Ale ne na pití. To je možné nejdříve až po několika dnech, ukáže-li rozbor dobré výsledky.

Zdroj: www.cisteni-odpadu.cz
Petr Čadek - AQUA SERVIS Poslat poptávku