Jak se dá bydlet tradičně, zdravě a přitom úsporně?

Většina z nás už určitě někdy slyšela o nízkoenergetickém nebo pasivním bydlení. Jsou to domy, které využívají ke svému provozu minimum energie a vytvářejí méně odpadů vznikajících například při výrobě tepla, čímž šetří naše životní prostředí.

Energeticky nenáročné domy mohou vzniknout dvojím různým způsobem. Buď je postavíme z jednovrstvé zděné konstrukce, nebo z dvouvrstvé (složené) konstrukce. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Jednovrstvá konstrukce zdiva pro nízkoenergetické domy

Tvrzení, že jednovrstvé konstrukce nemohou svými parametry nikdy splňovat požadavky na stavbu nízkoenergetických nebo pasivních domů, bylo ještě před několika lety něčím, co bylo prezentováno jako nevyvratitelný fakt. Součinitel prostupu tepla byl uváděn vyšší jak požadovaných 0,12 W/m2K a méně. Proto byly doporučovány nosné stavební materiály malé tloušťky s dostatečnou vrstvou dodatečně aplikovaného izolantu zvenčí. Jenže … Na trhu se objevily nové cihelné materiály, které zbořily novodobý mýtus! A tyto materiály hravě překonají svými tepelně izolačními parametry dnes již zastaralou technologii dvouvrstvé konstrukce.

Zdivo z cihel HELUZ Family se dokonce nesmí dodatečně zateplovat!

I když slovo „nesmí“ v nadpisu odstavce je vlastně zcela zbytečné. Kdo by investoval do vnějšího zateplení a vyhazoval peníze z okna, když je zbytečné? Ovšem právě slovo „nesmí“ má i jiný význam.

Cihla s integrovaným polystyrenem HELUZ Family 50 2in1 tyto představy vyvrátila představy o dvouvrstvé technologii výstavby jakožto ideální. Cihly HELUZ Family 50 2in1 obsahují izolační materiál s nosnou funkcí, který je určen pro klasický způsob stavění, kdy hodnoty součinitele prostupu tepla (U) jsou U = 0,11 W/m2K.
Pokud si prostě chceme postavit nízkoenergetický (ale dokonce i pasivní) dům, můžeme použít cihly plněné polystyrenem, tedy právě cihelné bloky HELUZ Family 2in1, ale u nízkoenergetické výstavby můžeme také sáhnout po ekonomicky optimálnějších cihlách řady HELUZ Family tloušťky 50, 44 a 38 cm, případně řady STI. U nízkoenergetických domů je požadavek na součinitel prostupu tepla stěn okolo U = 0,20 W/m2.K. 
Do pasivního nebo nulového standardu se můžeme dostat s materiály HELUZ Family 2in1 o tloušťce 50 cm, případně HELUZ Family 2in1 o tloušťce 44 cm. Ojediněle lze též postavit dům, který vyhovuje českému pasivnímu standardu, z cihel HELUZ Family 2in1 tloušťky 38 cm. Ale to už je opravdu na hraně, tyto materiály se využívají především v řadové zástavbě, kdy stěny mezi sousedícími domy nemusí být tolik silné.

I nulový dům z cihel HELUZ

Pokud bychom si chtěli postavit z materiálů HELUZ nulový dům, jde vlastně o pasivní dům, který je vybaven různými technickými zařízeními snižujícími spotřebu energií až na nulu (především solárními systémy). Základ však představuje vlastní zdivo dosahující parametrů domů pasivních. Pokud bychom ještě více snižovali tepelné ztráty, bylo by to velmi ekonomicky náročné a investice do takového opatření by se nemohla vrátit.
Cihelné bloky HELUZ Family 2in1 v šířkách 50 a 44 cm tedy lze použít pro jednovrstvé konstrukce domů s velmi nízkou energetickou náročností. A to dokonce s podporou dotačního programu Nová zelená úsporám. Tyto materiály jsou rovněž vhodné pro stavby nízkoenergetických budov, které nemohou z nějakého důvodu (např. z dispozičního hlediska, kvůli složitějšímu umístění stavby na pozemku) dosáhnout pasivního standardu. 
Pro energeticky pasivní domy a energeticky nulové domy se nejčastěji používají cihly HELUZ Family 2in1 šířky 50 cm.

Bungalovy i řadová výstavba

Velmi zajímavé je použití cihelných bloků HELUZ Family 2in1 šířky 38 cm pro jejich výborný poměru tepelně izolačních vlastností a celkové tloušťky konstrukce. Jde o velice vhodné řešení pro pro bungalovy a řadovou výstavbu v nízkoenergetickém standardu. Použít též lze cihelné bloky HELUZ Family 2in1 šířky 44 cm.“

Vnější a vnitřní omítka

Cihelné zdivo opatřené vnitřní a vnější omítkou je na rozdíl od konstrukce s vnějším zateplovacím systémem daleko méně náchylné na jakoukoli degradaci (ulpívání řas, plísně, míčové hry dětí, klování ptáků apod.).

Zateplovat nový dům je skutečně nesmysl

Přesvědčivě a jednoznačně tedy v dnešních podmínkách platí, že jen rozumní, spořiví a praktičtí lidé volí variantu výstavby energeticky úsporného domu bez zateplení. Tento nerozum, nebo neznalost, zastaralý a neekonomický stavební postup stojí každého investora další peníze navíc, které přitom lze využít k dalšímu zlevnění budoucího bydlení. Navíc dům bez vnějšího zateplení lépe dýchá a zdravě se v něm bydlí, než v domě s dvouvrstvou obálkou a téměř neprůvzdušnou konstrukcí. V našich zeměpisných šířkách je navíc jednovrstvá, masivní, cihelná konstrukce tradičně nejpoužívanějším řešením výstavby rodinných domů.
Zdroj: www.heluz.cz
HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. Poslat poptávku