Jak se zakládají stavby na štěrku z pěnového skla Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Proč zakládat stavby na štěrku z pěnového skla GLAPOR, jaké jsou jeho vlastnosti a jak se toto zakládání provádí?

Vlastnosti výrobků z pěnového skla GLAPOR

GLAPOR štěrk z pěnového skla zamezuje kapilaritě, je izolační, nevzlínavý, materiálově i tvarově stálý, zjednodušuje skladbu podlahy, umožňuje různé tloušťky vrstvy a chrání základovou desku stavby. Má různé způsoby použití: jako tepelná izolace pod základovou desku, kterou zároveň odvětrává a odvodňuje, jako zpevňující podsyp příjezdových cest a terénů v zahradě, jako izolační obsyp starých zdí, izolační zásyp krovů a podlah. Jde o trvale udržitelný stavební materiál šetrný k přírodním zdrojům, jehož aplikace je snadná.

GLAPOR štěrk z pěnového skla je lehký a přitom vysoce pevný v tlaku, snadno vyrovná terénní nerovnosti a je vysoce soudržný i ve členitém terénu, je nehořlavý, trvanlivý, odolný vůči mrazu, rezistentní vůči plísním, houbám, hmyzu a hlodavcům a má neměnné izolační vlastnosti. Jde o 100% recyklované, ekologicky nezávadné sklo, které sníží počet vrstev spodní stavby a zkrátí čas výstavby. Minimalizují se též náklady na dopravu a manipulaci s materiálem. GLAPOR štěrk je možné dodat jako volně ložený, v balení Big Bag a nebo v násypné plachtě.
Konkrétně štěrk z pěnového skla GLAPOR SG 600 představuje únosnou tepelnou izolaci pod základovou desku s horizontální nezámrznou úpravou Frostschirm - přesah proti promrzání desky ze strany, nemusí se tedy zakládat v nezámrzné hloubce.

Dalším produktem z pěnového skla je GLAPOR obvodové bednění RDS. Toto bednění je tvarově stálé, parotěsné a odolné chemikáliím. Jde o uzavřený systém, který zajišťuje, že srážková a kondenzační vlhkost zůstanou mimo stavební konstrukci a zamezuje zvýšeným tepelným ztrátám způsobeným konvekcí zpod základové desky. Toto bednění je navíc snadno opracovatelné.

Aplikace štěrku z pěnoskla

1. Stavební výkop musí mít zhutněné podloží, které musí být ve středu trochu vyvýšené. Na ně je nejprve třeba uložit rozvody. Je možné ukládat rozvody na vrstvu písku nebo pěnového skla.
2. Poté se ukládá oddělovací vrstva GLAPOR geotextil s přesahy 10 cm. Při krajích se nechává přesah pro Frostschirm o šířce 1 m (1m přes kraje plánované základové desky).
3. GLAPOR štěrk z pěnového skla je nejjednodušší dodat jako volně ložený, kdy se pouze vysune do výkopu z nákladního vozu. Při dodání v baleních Big Bag je zapotřebí jeřábu, bagru či ještěrky.
4. Ke stejnoměrnému rozdělení štěrku dochází lžící bagru nebo hráběmi, aby se zamezilo předusání materiálu, případně jeho rozdrcení. Vibrace se provádí doporučenými vibračními deskami, na doporučené zhutnění 1:1,3.
5. Přesahy geotextilie se překládají přes okraje hotového zásypu. Poté se ukládá dělící PE folie tloušťky 0,2 mm, geotextilie nebo nopová fólie tak, aby jí neproteklo cementové mléko.

Pokud chceme štěrk z pěnového skla použít, musí být hladina spodní vody nejméně 30 cm pod úrovní výkopu. Je též třeba použít geotextilii gramáže 150 g/m2. Pokud má být vrstva štěrku z pěnového skla silnější jak 30 cm, je třeba hutnit ve více vrstvách. Minimální síla zhutněné vrstvy je 15 cm.
Zdroj: www.penovesklo.de
GLAPOR Werk Mitterteich GmbH Poslat poptávku