Jak zacházet se zábavní pyrotechnikou a na co si dát pozor při jejím nákupu

Oslavy konce starého roku a příchodu roku nového již neodmyslitelně provázejí ohňostroje a různé další pyrotechnické efekty. Zábavní pyrotechnika je oblíbeným a efektním doplňkem každé slavnosti, nejen Silvestra, je však třeba brát v úvahu možná rizika a vědět, jak vykonat první pomoc při popálení.

Dělení pyrotechniky podle kategorie nebezpečnosti

Na trhu naleznete velké množství zábavní pyrotechniky různých druhů - od práskacích kuliček až po kulové pumy či kompakty. Pyrotechnika se rozděluje do 4 základních kategorií, a to v závislosti na míře nebezpečnosti a s tím souvisejících pravidlech pro užívání.

Pyrotechnika 1. kategorie

Pyrotechnika spadající do této kategorie zahrnuje minimálně rizikové výrobky, u kterých nehrozí přímo zranění, avšak k drobnému popálení či poškození sluchu dojít může. Patří sem bouchací kuličky, práskací provázky, mini fontánky, čmeláci, včeličky, dýmovničky atd. Tuto pyrotechniky smějí používat děti až od 15 let věku.

Pyrotechnika 2. kategorie

Nejčastěji prodávanou pyrotechnikou jsou výrobky 2. kategorie – jsou silnější a vytváří výraznější efekty. Například petardy, římské svíce, kulové pumy či kompakty. Prodejné jsou od 18 let věku.

Pyrotechnika 3. kategorie

Pyrotechnika 3. kategorie je také běžně k dispozici, avšak prodejná až osobám od 21 let.

Pyrotechnika 4. kategorie

Pyrotechniku 4. kategorie smí obsluhovat pouze školení a profesionální odpalovači ohňostrojů. Prodej této pyrotechniky je uskutečněn na základě potvrzení osvědčení o odborné způsobilosti. 

Kdo může pyrotechniku prodávat a kdo kupovat?

Přímý prodej zábavní pyrotechniky je podle zákona povolený pouze v kamenných obchodech s výjimkou produktů 1. kategorie, u kterých je povolený i stánkový prodej. Zábavní pyrotechniku lze nakupovat také na internetu. Prodávat se mohou pouze ověřené a přezkoušené produkty s osvědčením o shodě, které jsou řádně označené a nachází se v rejstříku pyrotechnických výrobků. Každý produkt tohoto typu získá po testování certifikační značku, která se musí na pyrotechnice nacházet – oválná značka s černým lvem uprostřed a s uvedenou třídou nebezpečnosti a čísla protokolu o schválení. Legislativou je stanovené i skladování výbušnin, které kontroluje Česká obchodní inspekce. Podrobnosti jsou uvedeny v zákoně č. 206/2015 sb., který se problematice pyrotechniky věnuje. 

Na co si dát při nákupu pyrotechniky pozor

Vyhněte se nakupování pyrotechniky na tržnicích a podivně vypadajících místech. Při nákupu zábavní pyrotechniky si vždy konkrétní výrobek pečlivě prohlédněte. Měl by být suchý, nepoškozený, a neměl by vykazovat žádné chemické reakce. Výrobek by měl být vybaven podrobným návodem k použití i likvidaci v češtině a obsahovat bezpečnostní pokyny, informace o výrobci či dovozci a spotřební době. Produkt bez těchto náležitostí si nepořizujte ani nepoužívejte.

Rizika spojená s používáním zábavní pyrotechniky

Každoročně dochází kvůli špatnému zacházení s pyrotechnikou ke zranění uživatelů i osob v jejich blízkosti a také ke škodám na majetku. Každý výrobek se musí používat v souladu s návodem. Často je porušena minimální určená vzdálenost, způsob manipulace a zacházení v případě selhání. Například nebezpečné odpalování římských svící přímo z ruky nebo kulových pum jinak než z přibaleného trychtýře.

První pomoc při popálení pyrotechnikou

Nejčastějšími úrazy spojenými s používáním pyrotechniky jsou popáleniny. Obvykle dochází k popáleninám 1. a 2. stupně v oblasti rukou, krku a hlavy. V případě popálenin 1. stupně (nejen od pyrotechniky) je potřeba zchladit místo popálení. Pokud se jedná o rozsáhlejší popálení či vytvoření puchýřků, není dobré místo chladit proudem studené vody, ale přiložit obklad ze sněhu nebo ledu.
Při popáleninách 2. stupně, což jsou popáleniny většího rozsahu, je nezbytné přivolat lékařskou pomoc. Než začnete poskytovat zraněnému první pomoc, přesvědčte se, že je na zraněném vše uhašeno a postižené části ponořte do studené vody a čekejte na příjezd odborné pomoci. Postižený může upadnout do šoku, proto nepřetržitě sledujte jeho zdravotní stav. Pokud zraněného vezete do nemocnice, ránu mu zabalte do čisté, měkké látky.

Zásady zacházení s pyrotechnikou

Dbejte na to, abyste při používání pyrotechniky neohrozili zdraví ani majetek svůj či někoho dalšího. Dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně si každý musí počínat tak, aby nezpůsobil požár, jinak mu může být udělena pokuta.
S pyrotechnikou manipulujte pouze na volném prostranství, minimálně 100 metrů od obydlí tak, aby nemohlo dojít např. ke vniknutí světlice do oken nebo zapálení aut, keřů nebo střechy domu. Je-li v okolí zvíře, dítě či těžko ovladatelná osoba, místo zajistěte a až poté se pusťte do odpalování. Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých! S pyrotechnikou byste neměli manipulovat pod vlivem alkoholu. Podnapilá osoba nemusí udržet směr vypouštění techniky a může zamířit na kolemjdoucí osoby a obydlí a ohrozit je. Dejte si pozor také na zvukové efekty petard, které mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch. Realizaci většího ohňostroje svěřte do rukou odborníkům.
Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com