Sdílet
 

Jak si vybrat vodoměr

Datum vydání: 30.05.2017 | autor:

Kvalita bytových vodoměrů je často opomíjena, ovšem právě podle těchto měřidel platíme za spotřebovanou vodu. A jelikož jsou bytové vodoměry umístěny za bytovými dveřmi, čili v místě, kde je kontrola poměrně obtížná, měl by být společný zájem všech uživatelů bytů na instalaci co nejpřesnějších a proti ovlivňování co možná nejodolnějších bytových vodoměrů. Proto též většina výrobců současných bytových vodoměrů zaměřuje svou pozornost na vývoj bezpečnostních prvků, které brání manipulaci s měřidly, zároveň je však zachována maximální možná přesnost a citlivost.

Vodoměr Vodoměr
Vodoměr
Vodoměry je třeba pravidelně kontrolovat, neboli cejchovat. U vodoměrů pro studenou vodu (SV) je to každých šest let, u vodoměr pro teplou užitkovou vodu (TUV) každé čtyři roky, přičemž u vodoměrů instalovaných po 1.1.2012 je platnost cejchu sjednocena na 5 let.

Repasování a výměny vodoměrů

Repasovaný vodoměr je takový vodoměr, který splňuje všechny zákonem stanovené parametry, ale jeho konstrukce je minimálně čtyři (vodoměr na teplou vodu) nebo šest let (vodoměr na studenou vodu) stará. Vodoměry se tedy po uplynutí příslušného cejchovacího období demontují, opraví a znovu použijí jako tzv. repasované vodoměry.

Ovšem nové vodoměry různých výrobců se vzájemně liší. Porovnáváme proto cenu i konstrukci vodoměrů, jejich citlivost (přesnost) a ochranné prvky. Vodoměry jsou chráněné před neoprávněnou demontáží montážní plombou. Nejlevnější je olověná a nebo plastový kolíček, které rozmáčkneme plombovacími kleštěmi. V těchto případech však jde jen o základní ochranu před demontáží, kterou překoná technicky zdatná osoba. Proto se v poslední době používají číselné plomby, které jsou již z výroby označené jedinečným číselným kódem. Konstrukce takové plomby a její značení zaručují plnou ochranu vodoměru před neoprávněnou demontáží. Důležité je též, aby vodoměr měřil stejně (ve stejné třídě přesnosti) ve svislé i vodorovné poloze.
Při výměně vodoměru provádí montážní firma odečet starého vodoměru včetně kontroly neporušenosti montážní plomby. Nový vodoměr je po instalaci též nutné odečíst a nakonec zaplombovat. Odečty a číslo plomby je třeba zapsat do montážního protokolu a ten si nechat potvrdit vlastníkem bytu. Ovšem realizační firma musí mít příslušnou kvalifikaci, čili osvědčení metrologického institutu, na jehož základě je firmě přidělena značka. Podle této značky můžeme práci jednotlivých firem odlišit, čímž zajistíme, že uživatel nemůže vodoměr beztrestně zdemontovat.

Jak vybrat vodoměr

1. Značení třídy přesnosti vodoměru

Na ciferníku vodoměru je vyznačena přesnost vodoměru v různých polohách. Označení H/B nás informuje, že v případě instalace vodoměru ve vodorovné (horizontální) poloze měří v třídě přesnosti B. Označení V/A nás informuje, že v případě instalace vodoměru ve svislé (vertikální) poloze měří v třídě přesnosti A. Pokud chybí označení H a V, platí přesnost vodoměru uvedená na ciferníku v obou polohách. Vodoměry třídy přesnosti A měří od 60 l/hod., B od 30 l/hod. a C od 15 l/hod.

Pokud je však vodoměr cejchován podle nové normy (tzv. MID), je třída přesnosti udávána hodnotou R, která je poměrem R=Q3/Q1. (Q3 – trvalý průtok vodoměrem, Q1 - minimální průtok vodoměrem). Čím vyšší je hodnota R, tím je vodoměr přesnější. 

2. Teplotní rozsah vodoměru

Teplotní rozsah vodoměru musí být především pro měření teplé vody minimálně T70 (teplota měřené vody do 70°C). Vodoměry s teplotní třídou menší jak T70 nejsou vhodné pro měření teplé vody (její teplota se má pohybovat v rozmezí 45 °C až 60 °C).

3. Antimagnetická odolnost vodoměru

Jde o schopnost vodoměru odolat snaze o zastavení přiloženým magnetem. V žádném případě však nestačí prohlášení, že vodoměr je antimagnetický, toto tvrzení by měl výrobce doložit provedeným měřením. Základním způsobem antimagnetické ochrany je použití čtyřpólového magnetu v magnetické spojce turbínky a počítadla, ještě vyšší ochranu nabízí antimagnetická klec, která je integrována přímo v těle vodoměru, ale též přesnost otáček lopatkového kola převodem přímo na číselník vodoměru bez použití magnetické spojky (mokroběžný vodoměr). Čili 100% antimagnetický je pouze vodoměr mokroběžný. Prostě je u nich zcela vyloučen prvek, který by bylo možné magnetem ovlivňovat.

Většina mokroběžných vodoměrů je však citlivá na čistotu protékající vody a postupem času dochází ke znečištění počítadla a zhoršení čitelnosti počítadla. Nová generace mokroběžných vodoměrů nabízí bezpečnost a neovlivnitelnost mokroběžného vodoměru a díky zapouzdřenému počítadlu komfort a dlouhou životnost.

4. Rádiové vodoměry

Rádiové vodoměry zaznamenají průběh spotřeb v jednotlivých měsících, načež upozorní na podivné spotřeby. Ukáží tak na nepoctivce, kteří se snaží ovlivňovat měření silným magnetem. Dodatečnou montáží rádiového vysílače zajistíme dálkový odečet spotřeby vody bez přístupu do bytu.

5. Další ochranné prvky vodoměru

  • Neprůhledný kryt strojku počítadla
  • Ochrana proti nekonečnému otáčení ciferníku
  • Ochranné víčko ciferníku
  • Plombování číselnou plombou
  • Plombování obou konců vodoměru
  • ANTIVANDAL - díky celomosazné konstrukci, tlakovému minerálnímu sklu a plastovému víčku je vodoměr maximálně chráněn proti poškození

Proč dochází k rozdílu mezi náměrem vodoměru na patě objektu a součtu náměrů bytových vodoměrů?

1. Vysoký rozběhový průtok u bytových vodoměrů bývá cca od 10 – 15 l/h, což představuje nízkou citlivost. Pokud máte například instalovaný suchoměrný vodoměr a vaším záchodem protéká voda, může tak uniknout měsíčně i několik kubíků, aniž by se vodoměr pohnul. Některé suchoběžné vodoměry a mokroběžné vodoměry však mají tuto hodnotu mnohem nižší, konkrétně od 5 l/h (vysoká citlivost v pásmu nízkých průtoků).

2. Neoprávněné ovlivnění z vnějšku magnetem, pokud má vodoměr magnetickou spojku. 100% ochranou je instalace vodoměru mokroběžného, který nelze magnetem jakkoli ovlivnit.

3. Navrtání počítadla, propálení jehly atd. Tomu lze zamezit mosaznou konstrukcí a tvrzeným minerálním sklem (úprava ANTIVANDAL). A pozor, v případě navrtání vodoměru hrozí vytopení bytu! Další možnou ochranou je u některých suchoběžných vodoměrů ochrana konstrukce ochranným pouzdrem, které znemožňuje navrtání strojku.

4. „Skřípnutí“ vodoměru truhlářskou svěrkou. Tomu lze opět zabránit mosaznou konstrukcí vodoměru a tvrzeným minerálním sklem.

5. Zaražení ocelové struny do vodoměru. Tomu lze zabránit plombováním z obou stran, případně použitím zpětné klapky.

6. Vodoměrem není osazen například vodovod v úklidové místnosti apod.

7. Rozdíl v porovnávaném časovém úseku, ve kterém došlo k naměřené spotřebě – nejednotný termín odečtu fakturačního a bytových vodoměrů.
Zdroj: www.inmes.cz
INMES spol. s r.o.

INMES spol. s r.o.

Praha, Břevnov, Slezanů 2298/7, 169 00
Tel: 233 326 817
Web: http://www.mereni-tepla.cz
E-mail: inmes@inmes.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

INMES spol. s r.o.

Praha, Břevnov, Slezanů 2298/7, 169 00
Tel: 233 326 817
Tel: 233 336 833
Web: http://www.mereni-tepla.cz
E-mail: inmes@inmes.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak si vybrat vodoměr"

Buďte první a napište komentář k  "Jak si vybrat vodoměr"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE