Jak spojujeme dřevo Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Na dřevostavby, ale i a krovy jakéhokoli domu je třeba kvalitní spojovací materiál. Nebudeme se tu bavit o šroubech, vrutech či maticích, ale o sofistikovanějších kotevních prvcích, patkách, úhelnících, třmenech i spojovacích a styčníkových deskách. Právě tyto ocelové spojovací materiály umožňují stavbu i složitějších dřevěných konstrukcí. Jaký spojovací materiál a kování se tedy pro tesařské konstrukce používají?

Kotevní prvky k ukotvení dřevěné konstrukce

K ukotvení dřevěné konstrukce do pevného podkladu, jako je beton či ocelová konstrukce, slouží kotevní prvky. Dřevěný trám se připevní pomocí konvexních hřebíků a stavebních vrutů. Kotevní prvky disponují nejrůznějšími rozměry a tvary i různou tloušťkou plechu. Jednoduché ukotvení konstrukčního dílu k podkladu zaručí kotevní prvky mnoha typů. Patří mezi ně kotevní prvky pro kloubové a kluzné uložení konstrukce, dále kotevní prvky pro přivaření, zabetonování, přišroubování pomocí hmoždinek či zachycení za hranu, ale i kotvy pro krokve, kotevní úhelníky či kotevní prvky s prolisy. 

Kotevní patky chrání dřevo před hnilobou

Další variantou, jak ukotvit dřevěný trám, tentokrát však pouze k vodorovné podkladní konstrukci, jsou kotevní patky. Nejčastěji se využívají při stavbě dřevostaveb, srubů, pergol či altánků. Ze specifických typů kotevních patek se vyrábějí například patky s trnem, které jsou určeny k zabetonování do čerstvého materiálu – po vyvrtání otvoru s požadovanou hloubkou je lze použít i do hotového betonu. Někteří výrobci přímo vyrábějí patky, které jsou primárně určené k přišroubování do hotového betonu.

Úhelníky pro prostorové spoje pod úhlem

Všude tam, kde na sebe v prostoru navazuje konstrukce pod úhlem, se využívají jako spojovací prvek úhelníky. Široké uplatnění nacházejí především u dřevostaveb, při výrobě krovů, pergol a dalších dřevěných konstrukcí. Úhelníky slouží ke spojování prvků dřevěných konstrukcí pomocí konvexních hřebíků a stavebních vrutů. Mají nejrůznější rozměry, tvary, tloušťku plechu a únosnost. Úhelníky mohou být s výztuhou, pravo či levostranné či sloužit jako spojky trámů, případně jako spojovací podpěry. Vyrábějí se v mnoha úhlech od 15° po 135°. Jejich hlavní výhodou je jednoduché použití. Úhelníky s výztuhou se navíc vyznačují vyšší pevností při namáhání na ohyb.

Třmeny pro spojování stropních prvků

Spoj pomocí třmenů je často používaný, protože umožňuje spojování jednotlivých stropních prvků „na tupo.“ Pomocí třmenů tak lze připojit konce dřevěného trámu k jinému prvku na sraz. Připevnění se realizuje konvexními hřebíky a stavebními vruty. Třmeny jsou nabízeny v široké škále rozměrů s různou tloušťkou plechu. Mezi těmito spojovacími prvky rozlišujeme třmeny vnitřní, vnější a dělené. Jejich největšími plusy je jednoduché použití s malou pracností. Spoje přitom zůstávají přesné a stálé i při vysychání dřeva a hodí se k vytvoření nosného spoje. 

Spojovací desky pro rovinné spoje

U dřevostaveb, krovů, pergol a všude tam, kde na sebe navazuje dřevěná konstrukce, se pro rovinné spoje používají spojovací desky. Spojovací desky slouží ke spojování jednotlivých prvků dřevěných konstrukcí konvexními hřebíky nebo svorníky. Spojovací desky mají různé tvary (např. rohovníky či T-spojky) a rozměry s různou tloušťkou plechu. Jejich největší výhodou je zaručení vysoké stability konstrukce.

Styčníkové desky ke spojování zalisováním

Spojovací prvky s prolisovanými trny určené ke spojování dřevěných prvků zalisováním – to jsou styčníkové desky. Tyto spojovací prvky slouží pro profesionální použití a všechny jejich typy podléhají jakostnímu dozoru. Styčníkové desky se vyrábějí v mnoha různých rozměrech s různými délkami trnů (většinou jeden až dva centimetry). Mohou být rohové či oboustranné s různou tloušťkou plechu. Mezi jejich pozitiva patří rychlá aplikace a vhodnost použití pro vysokopevnostní spoje. Mezi všemi ocelovými spojovacími prvky dochází při použití styčníkových desek k nejmenší deformaci konstrukce. Vezmeme-li v potaz poměr cena/pevnost, pak jsou styčníkové desky levnější variantou desky spojovací.

Na co u dřevěných konstrukcí nezapomenout

Protože je dřevo přírodní materiál, který neustále pracuje, musíte také o dřevěné konstrukce náležitě pečovat. Konstrukce byste měli na potřebných místech vhodně utěsnit pomocí silikonu či stavební pěny. K ochraně dřeva je pak vhodné využívat kvalitní chemické přípravky, které vám zaručí jeho dlouhou trvanlivost, funkčnost a krásu.