Jak správně namontovat střešní okna

Střešní okna jsou konstrukčně složitější, plní mnohem více funkcí a navíc při jejich instalaci zasahujeme do střešního pláště. Proto je velmi důležitá jejich správná montáž.

Materiály střešních oken

Důležitý je výběr kvalitních střešních oken s účinným zasklením. Typ oken volíme s ohledem na srážkové podmínky konkrétní lokality. Pro správnou funkčnost oken je zásadní jejich bezchybná montáž, účinné těsnící lemování střešních oken a jejich tepelná izolace.

Dřevěná střešní okna

Stále oblíbená jsou klasická dřevěná okna. Vyrábí se nejčastěji z borovicového dřeva, které je na povrchu ošetřeno ekologickými akrylovými, polyuretan-akrylovými laky, nebo speciálními voděodolnými nátěry. Z vnější strany pak mohou být poplastovaná či ochráněna hliníkem.

Plastová střešní okna

Plastová střešní okna se vyznačují vysokou odolností, dlouhou životností a snadnou údržbou. Ideální jsou do vlhčích prostor, třeba do podkrovních koupelen. Povrchové provedení může být v různých barvách, nebo například v imitaci dřeva.

Montáž střešních oken

Střešní okna by měla být vždy montována odborně podle postupu uvedeného výrobcem v montážním návodu, jinak ztrácíme nárok na záruční servis. Zásadně je proto nemontujeme svépomocí. Okna se do střešní konstrukce montují na latě nebo na krokve. Ke každému střešnímu oknu se nainstaluje vodotěsné lemování.

Do jaké výšky střešní okna osadit?

Střešní okno by mělo nejen prosvětlit podkroví a přivádět do bytu čerstvý vzduch, ale také umožnit výhled a pohodlné ovládání. To se odvíjí od výšky osazení střešního okna, kterou volíme podle umístění otevírací kličky a způsobu otevírání okenního křídla. Výklopně-kyvná a výsuvně-kyvná okna můžeme umístit níž. Pro zajištění dobrého výhledu okna osazujeme spodní hranu přibližně 90 cm vysoko od podlahy. Pro dobré ovládání kyvných oken je ideální výška horní hrany 180cm až 220 cm od podlahy. Při nižším sklonu střechy zvolíme výklopně-kyvná střešní okna a spodní hranu osadíme asi 120 cm od podlahy. Pro lepší osvětlení podkroví je vhodné umístit řadu střešních oken do vyšší části.

Příprava stavebního otvoru

Nejprve si vyměříme a zakreslíme výřez otvoru pro okno, přičemž pečlivě dodržujeme výrobcem zadané rozměry. Podle nákresu vyřízneme izolaci a v šířce rámu okna ji seřízneme. Seřízneme také střešní latě, a pokud je potřeba, odstraníme střešní tašky i okolo vzniklého otvoru. Okno montujeme nad celou nezkrácenou řadu tašek.

Pomocné latě, nasazení rámu okna a vyrovnání spár

Vytvoříme drážky a do nich upevníme pomocné latě, na které usazujeme rám okna. Po nasazení rámu vložíme křídlo okna, zkontrolujeme funkčnost systému otevírání a zavírání a vyrovnáme spáry mezi rámem a křídlem. To je důležité kvůli správnému těsnění. Je-li vše v pořádku, dokončíme připevňování rámu.

Izolace střešních oken

Střecha by měla dům chránit před nepříznivými povětrnostními vlivy. Abychom uvnitř nepocítili nějaké nedostatky, je u střešních oken velmi důležitá dobrá izolace. Aby okno ve střešním systému fungovalo, musíme k němu napojit všechny vrstvy střešního pláště. Okno je nutné dobře propojit na pojistnou hydroizolační fólii, která je umístěna pod střešní krytinou a na parotěsnou fólii, která je pod sádrokartonem nebo palubkovými obklady šikmin. Poté se okenní rám izoluje speciálním těsnícím límcem. Lze si pořídit střešní okna s izolačním blokem, který je rovnou připevněn na rám a chrání ho po celém jeho obvodu a šířce. Izoluje se také špaleta, aby nepromrzla. Okenní rámy je možné doteplit speciální zateplovací sadou.

Odvodnění a lemování střešních oken

Odvodnění oken se umožní prostřednictvím montáže drenážního žlábku, kterým bude odváděn kondenzát. Abychom zabránili pronikání větru a vody střešními okny do interiéru, je při jejich montáži důležité lemování. Kvalitní lemování umožní hlubší zapuštění oken, která jsou do konstrukce střechy zapuštěna tak, že splývají s rovinou střešní krytiny. Hlubším zapuštěním oken zmenšíme ochlazovanou plochu okenního rámu, aby střešní okno nevyčnívalo nad střechu. Lemování hluboce zapuštěných oken je nenápadné a estetické. Barva a materiál lemování by měly ladit s oplechováním střešního okna a s barvou střešní krytiny.

I pod střešními okny mohou být parapety

I u parapetů je nutné klást důraz na jejich správnou montáž, aby v místě spodních rámů střešních oken nevznikly vzduchové kapsy, které by zvyšovaly kondenzaci par na skle.

Stínění střešních oken

Aby v podkroví nebylo v létě příliš horko, je vhodné střešní okna doplnit o venkovní rolety nebo markýzy. Horizontální interiérové žaluzie pouze stíní, vnikání tepla však nezabrání.

Umístění radiátorů

Radiátory umísťujeme pod spodní řadu střešních oken co nejníž nad podlahou. Teplý vzduch, který z radiátorů stoupá, osušuje vnitřní plochu skel oken a zamezuje kondenzaci vodních par. Volného proudění teplého vzduchu kolem vnitřního zasklení dosáhneme, pokud při montáži docílíme vodorovné horní a svislé spodní špalety. Je-li špaleta nesprávně provedena, způsobí nežádoucí rosení skel.

Zdroj: www.kvalitni-strechy.cz

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com