Jak tepelně izolovat strop Zobrazit fotky zobrazit 7 fotek

Dost často se setkáme s půdními prostory, které mají nezateplené krovy a přes strop uniká teplo. Podkrovní bydlení tam jejich majitelé realizovat nechtějí, ale zateplení půdy požadují, přitom však chtějí po její podlaze též chodit (například kvůli uskladnění věcí na půdě). Jenže po polystyrenových deskách a nebo minerální vatě se chodit nedá. Jaké řešení zvolit?

Ekostyrenbeton

Ekostyrenbeton vytvoří homogenní, pevnou plochu bez tepelných mostů. Je výborným materiálem pro vyrovnávky podlah, přitom nezatíží stavební konstrukce a zároveň zateplí strop, což je klíčové. Zateplovat se skutečně vyplatí a právě nezatepleným stropem unikne ohromné množství tepla. Ekostyrenbeton dokazuje, že právě i beton může být výborným tepelným izolantem, záleží jen na jeho obsahu. A obsahem ekostyrenbetonu je kromě tradičních složek betonu pěnový polystyren.

U ekostyrenbetonu platí, že čím lehčí hmotu použijeme, tím bude lépe izolovat a naopak, ovšem s pevností v tlaku to je přesně opačné. Proto je třeba vyrobit hmotu takového složení, aby byla co nejlehčí a zároveň co nejpevnější v tlaku. Takový beton nebude zatěžovat konstrukce staveb a zároveň bude použitelný jako výplňová vrstva pod finální vrstvy podlahových skladeb. Nemluvě o tom, že vylehčení betonu polystyrenem nám přinese i finanční úspory.

Ekostyrenbeton je až 12 krát lehčí než tradiční beton, rychle tuhne a dosahuje až 30 krát lepších tepelně izolačních vlastností. Výsledný beton je po vytvrdnutí netříštivý, je požárně odolný (respektive nesnadno hořlavý), hygienicky a ekologicky nezávadný a odolává hlodavcům a plísním.

Co je ekostyren

Ekostyren je speciálně upravená drť pěnového polystyrenu, která se snadno smíchává s vodou, cementem a pískem. Toto plnivo je určené do lehkých tepelně a zvukově izolačních betonů, které jsou připravované jak ručně, tak v míchačce či přepravované domíchávačem. Ekostyren se vyrábí recyklací polystyrenových odpadů a proto je velmi levný. Lze přitom volit různé objemové hmotnosti výsledného betonu, čímž určujeme jeho budoucí fyzikální a mechanické vlastnosti, ale právě i cenu.

Využití ekostyrenbetonu

Tento materiál najde uplatnění i na nerovných površích vodorovných konstrukcí, na které nelze položit prefabrikáty. Čili snadno nahradí polystyrenové desky, které nelze položit na nerovné povrchy.

Ekostyrenbeton se používá jako tepelná izolace na různých stavbách – při výstavbách rodinných domů a jejich rekonstrukcích, při stavbách a rekonstrukcích domů bytových, škol, školek, administrativních budov, obchodních center a výrobních či skladových prostor.

Ideální je tento materiál pro rekonstrukce půd a půdní vestavby, jelikož nezatěžuje stropní konstrukce, ale též pro spádové vrstvy plochých střech, jako výplňová tepelně izolační vrstva pro stropy, terasy, balkóny, lodžie a podlahy. Čili najde využití především na vodorovných stavebních konstrukcích. 

Výroba a aplikace ekostyrenbetonu

Příprava ekostyrenbetonu je jednoduchá, aplikace bezodpadová a rychlá. Vmícháním plniva o podstatně menší objemové hmotnosti, než jakou má samotný beton prostý, vyrobíme směsi objemových hmotností od 200 do 1 500 kg/m3 s pevností v tlaku od 0,2 až do 7 Mpa. A právě polystyren patří mezi nejlepší plniva do betonů. Má uzavřenou buněčnou strukturu a nepřijímá vodu, což je důležité pro jeho čerpatelnost.

Polystyrenbetony jsou aplikovány stejně jako běžné betony. Namíchá se požadovaná objemová hmotnost aplikovaného polystyrenbetonu a dopraví se na místo pokládky čerpadlem, nebo běžnými stavebními kolečky. Práce s lehkým betonem je méně namáhavá, materiál je prostě lehčí.
Na místě pokládky se obvykle zhotoví takzvané pásky do požadované síly aplikované vrstvy, které se nechají zavadnout a poté se stahují tradiční zednickou latí. Nakonec je lze uhladit zednickým hladítkem, ale jen u těžších kategorií lehkých betonů, které obsahují více cementu a kameniva. Vrstva je v optimálních podmínkách pochozí po 24 – 48 hodinách, za nepříznivých podmínek však i po mnohem delší době. Jinak ale polystyrenbetony mají stejnou dobu zrání jako betony prosté, tedy 28 dní od jejich aplikace. Jelikož však jde o betony výplňové (nekonstrukční, tepelně izolační), lze na ně položit další vrstvu již za zmíněných 24 až 48 hodin. Jakmile můžeme na vrstvu polystyrenbetonu stoupnout. 

Vlastnosti polystyrenbetonů

  • Nezatěžují konstrukce (200 - 900 kg/m3)
  • Nahrazují podkladní betony
  • Mají dobré mechanické vlastnosti (pevnost v tlaku 0,3 - 1,8 Mpa)
  • Rychle tuhnou (další vrstva za 24 hod.)
  • Mají výborné tepelně a zvukově izolační vlastnosti (od 0,057 do 0,235 W/mK)
  • Jsou požárně odolné (od 700 kg/m3 nehořlavé)
  • Jsou vysoce elastické (pohlcují rázy)
  • Jsou ekologické a hygienicky nezávadné
  • Mají dobrou čerpatelnost (60 m výška, 140 m vodorovně)
  • Dosahujeme s nimi vysoké produktivity práce a nízkých výrobních nákladů
Zdroj: www.ekostyren.cz