Jak větrat decentrálně

Pojmy rekuperace či regenerace vzduchu jsou již všeobecně známé. Nejde o nic jiného než o pravidelnou výměnu vzduchu pomocí zpětného zisku tepla. Co se však ukrývá pod pojmem decentrální větrání? 

Historie decentrálního větrání

Decentrální větrání není žádnou novinkou. V Německu se větrací systémy založené na tomto principu vyrábí již od 90. let, přičemž právě výrobce inVENTer GmbH je zde leaderem. Od té doby expandovalo decentrální větrání do celého světa. V ČR je výhradním dovozcem této technologie společnost A-Invent, s.r.o., která též zajišťuje značkový servis. Všechny decentrální větrací jednotky jsou přitom certifikovány nezávislými instituty.

Rozdíl mezi řízeným a neřízeným větráním

Neřízené větrání provádíme pomocí oken, dveří a infiltrace. Vzduch se vymění, ale vy nijak nemůžete kontrolovat či zadržet teplo, které spolu s vydýchaným vzduchem odchází ven z budovy. Toto větrání provádíme manuálně, přičemž však nikdy nedosáhneme potřebné výměny vzduchu (ta by měla být 0,3 až 0,5 objemu vzduchu ve vnitřním prostoru za jednu hodinu). Řízené větrání je naopak takové, při kterém si přesně můžete určit jeho průběh. Je tedy možné stanovit, jakou intenzitou se má větrat například v závislosti na denní době a konkrétní části objektu. Řízené větrání je samozřejmě mnohem úspornější. Řízené větrací systémy jsou navrhovány tak, aby byl únik tepla co nejmenší, což je ekologické i ekonomické řešení.

Technologie decentrálního větrání

Technologie decentrálního větrání je postavena na instalaci větracích jednotek pouze do obvodových stěn budov, nepotřebujeme komplikované potrubní rozvody. Decentrální větrací jednotky jsou přitom řízeny centrální řídicí jednotkou - regulátorem (například MZ-One). Můžeme si proto nastavit nejen intenzitu větrání, ale též řízení větrání pomocí čidel a možnost individuální volby větrání v jednotlivých zónách. Přednosti decentrálních větracích systémů jsou nesporné: nižší provozní náklady než u systémů centrálních, jednoduchá údržba (nevyžadují speciální firmy pro čištění potrubních rozvodů) a velmi tichý chod.

Decentrální větrací systémy jsou vhodné prakticky pro jakékoli budovy. Záleží jen na výběru konkrétních větracích jednotek. Vyráběné jsou decentrální větrací jednotky určené pro rodinné domy, chaty a chalupy, kanceláře a administrativní budovy.

Vybíráme decentrální větrací jednotku

Vždy je třeba zvolit správné decentrální větrací jednotky, které zajistí výměnu vzduchu dle individuálních potřeb konkrétní budovy. Důležité je také jejich správné rozmístění. Určitě nelze pouštět se do plánování a výběru bez jakýchkoli zkušeností. Vyráběné jsou takzvaně předpřipravené sestavy decentrálních větracích systémů, nebo je možné objednat větrací systém na zakázku.

Instalace decentrálního větracího systému je velmi jednoduchá. Můžete ji provádět sami za asistence kvalifikovaného elektrikáře (jednou z podmínek uznání případné reklamace je zapojení kvalifikovaným elektrikářem). Větrací systém však může také nainstalovat odborník, což je vždy lepší řešení.

Osazení decentrálních větracích systémů vyžaduje při instalaci jednoznačně menší konstrukční zásahy do budovy. K osazení těchto jednotek je zapotřebí vytvořit pouze stavební otvor v obvodových zdech a to bez dalších velkých stavebních zásahů do budovy. Instalace čtyř nebo šesti větracích jednotek je spolu s napojením na příslušný regulátor otázkou několika dní.

Další ohromnou předností je možnost bezproblémového přidání dalších jednotek do větracího systému. V základním konceptu větrání budovy se osadí větracími jednotkami jen nejvíce zatížené prostory, jako například kuchyně s obývacím pokojem. V budoucnu se pak může větrací strategie domu bez problémů rozšířit i na další prostory.

Jak probíhá řízené decentrální větrání u systému inVENTer®?

Decentrální větrací systém inVENTer® je velmi jednoduchý. Po celé budově jsou v obvodových zdech rozmístěny decentrální větrací jednotky, které provětrávají celý dům. Je nutné zajistit, aby větrací jednotky byly správného typu (prodává se více typů jednotek inVENTer®, každé jsou však vhodné do různých typů budov), počtu, a aby byly správně rozmístěné. Takové řešení předpokládá profesionální plánování, výpočty potřebné výměny vzduchu, výběr a cenovou kalkulaci. Případně lze v konkrétních případech pořídit i předpřipravenou větrací sadu.

Moderní decentrální větrací systémy, jako právě inVENTer®, pracují pomocí keramického tepelného výměníku, který umožňuje vysoký stupeň zpětného zisku tepla a zaručuje bezproblémový chod i při velmi nízkých teplotách. Každá větrací jednotka je vybavena vlastním ventilátorem a keramickým tepelným výměníkem. Výše zpětného zisku tepla je u těchto větracích prvků s nízkými nároky na údržbu do 90%. A to vše s opravdu velmi nízkými náklady na provoz. Větrací jednotka inVENTer® uspoří více než čtyřiceti násobek energie, kterou spotřebuje pro svůj provoz. 
Všechny jednotky jsou řízené regulátorem (v současnosti jsou nabízené jednoduché manuální regulátory či digitální vícezónový regulátor MZ One). Pomocí regulátorů lze nastavit, v jaké intenzitě a provozním režimu má řízené větrání probíhat. Regulátor zasílá pokyny jednotlivým větracím jednotkám a řídí jejich činnost. Větrací jednotky tím pádem pracují synchronizovaně.

Decentrální větrání a Nová zelená úsporám

Vzhledem k tepelným úsporám, které řízené větrání umožňuje, jsou výrobky inVENTer zahrnuty do dotačního programu Nová zelená úsporám. Konkrétně se jedná o dotační programy NZÚ-SVT6975, SVT6976, SVT6977 a SVT6980. Znamená to tedy, že využitím řízeného větrání nejen šetříte náklady za vytápění objektu, ale zároveň můžete získat státní dotaci na jeho pořízení.