Podle aktuálního průzkumu Sdružení EPS ČR polovina Čechů již někdy připevňovala předmět na fasádu svého domu, nebo to v blízké době plánuje. Jen necelá polovina z nich (48 %) ale řešila správný technologický postup. K jeho nedodržení se naopak přiznala téměř čtvrtina dotázaných (22,5 %), přestože tím mohou narušit zateplovací systém domu a tím snížit jeho izolační schopnosti.

Markýza, satelit, domovní číslo či prádelní šňůra, to jsou jen příklady předmětů, které na fasádu svého domu někdy připevňovalo, nebo plánuje připevnit, 54% Čechů. Častěji jsou to lidé žijící mimo Prahu a povětšinou v zateplených domech a bytech. To však jejich obyvatele nijak neomezovalo. „Očistíme-li výsledky průzkumu od lidí žijících v nezateplených domech, 15% majitelů či nájemníků zateplených domů se nezajímalo o správné technologické postupy u vrtání do fasády. Každý šestý se pak o správnost postupu možná zajímal, ale neřídil se jím,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení výrobců pěnového polystyrenu.

Nesprávné zásahy do fasády ničí izolaci

Nerespektovat schválené postupy při vrtání do zateplené fasády je však podle odborníků chyba. Zateplení má totiž stejně jako jiná stavební úprava svá specifika, která je nutné respektovat. „Pokud dojde i k sebemenšímu narušení izolace, mohou vznikat tzv. tepelné mosty, kterými uniká teplo z budovy ven. Zateplení vašeho domu vám následně nebude generovat takové úspory na energiích, jak jste si představovali,“ dodává Zemene. Narušení zateplovacího systému navíc může způsobovat také kondenzaci vlhkosti na vnitřních stěnách domu a podporovat výskyt plísní. Na ty si podle loňského průzkumu Sdružení EPS ČR stěžuje téměř čtvrtina českých domácností (23,2 %).

Kvalitně provedené, neponičené zateplení šetří peníze za energie

Pokud se však k zateplené fasádě chováte šetrně a technologicky správně, ušetří vám zateplení významné částky. „U domů postavených v první polovině 20. století může tato úspora dosáhnout až na 50 % výdajů za energie. Pokud si starý dům zateplíte komplexně včetně výměny oken, může úspora dosáhnout až na 75 %,“ uzavírá Zemene. Kromě úspor za energie prodlužuje zateplení životnost budov, zvyšuje jejich tržní hodnotu a pomáhá udržovat optimální teplotu v interiéru po celý rok. Jedničkou mezi izolačními materiály na českém trhu dlouhodobě zůstává pěnový polystyren. Většinový podíl zaujímá na fasádách a plochých střechách. Oblíben je mezi Čechy pro své izolační vlastnosti, vysokou odolnost a životnost minimálně 50 let.

O průzkumech

Průzkum Sdružení EPS ČR 2018 realizovala agentura IPSOS za pomoci nástroje Instant Research v červenci 20018. V on-line dotaznících odpovídalo 525 respondentů ve věku 18 až 64 let z celé České republiky.

Sdružení EPS ČR

Sdružení EPS ČR je národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu (EPS), podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie.
Sdružení EPS ČR má 13 členů, a dále 5 čestných členů. Reprezentuje tak většinu dodavatelů a zpracovatelů EPS v České republice. Roční obrat se pohybuje kolem 4,5 miliardy Kč při zpracování více než 50 tis. tun EPS. V posledních letech společnosti investovaly téměř 4 miliardy Kč do rozvoje a inovací. Zaměstnávají přes 1000 pracovníků.

Členy sdružení jsou výrobci suroviny, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS působící v České a Slovenské republice. Sdružení úzce spolupracuje s příbuznými profesními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha odborníky z různých oborů. Sdružení EPS ČR je členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS. Více informací naleznete na www.epscr.cz.