Jak vybrat dlažbu do zahrady? Zobrazit fotky zobrazit 17 fotek

Různé cesty a pěšiny v zahradě slouží ke spojování jednotlivých míst a pohodlné chůzi po zahradě, zatímco větší zpevněné plochy mohou mít různé účely – vymezují relaxační zónu, jsou povrchem terasy, ale i automobilového stání apod. V případě zahradních cest je třeba přizpůsobit šířku jejich konkrétnímu účelu a musíme si též dát dobrý pozor, kam tyto cesty umístit, aby zahradu opravdu spojovaly a nikoli roztříštily. Pěšiny a cesty však mohou mít i funkci čistě estetickou, nakonec v zahradě běžně chodíme po střiženém trávníku. Pravdou však je, že pěkně vybudovaná cesta a pěšina plní většinou jak funkci estetickou, tak tu praktickou. 

Pokud volíme materiál na cesty, chodníčky a větší zpevněné plochy, je nejlepší poohlédnout se po materiálech, které již v zahradě jsou. Tento fakt pak porovnáme s dostupností a cenou konkrétních materiálů a také s pracností. Proč budovat zpevněné plochy z betonu a do něj usazených kamenů, když to samé nám splní kameny usazené do kačírku či jakákoli jiná dlažba. Proč v zahradě budovat širší cesty ze zámkové dlažby, když zcela postačí nášlapné kameny. Proč si pořizovat drahé dlaždice, když máme na konci zahrady velkou hromadu kamenů atd.

Co se týká pokládky dlažby, v zásadě ukládáme jakoukoli volně loženou dlažbu na kačírek a do písku a nebo přímo do kačírku a vysypáváme pískem. Příprava kvalitního podkladu je však alchymií, která si přímo říká o odborníka. Je též třeba uvědomit si, že kromě samotné dlažby často potřebujeme i obrubníky, palisády, nízké zídky a podpůrné stěny ve svažitém terénu a také oplocení a schodiště. A právě tyto prvky by se měly materiálově a vzhledem vhodně doplňovat právě s dlažbou.

1. Šlapáky

Nejjednodušeji vytvoříme zahradní pěšinu tak, že umístíme do trávníku šlapáky, čili nášlapné kameny, které mají nášlapnou plochu co nejrovnější. Prodávají se i šlapáky plastové a betonové, ale pohledově prostě není v tomto případě nad kámen. Šlapáky mohou být tvarově nepravidelné, ovšem vždy alespoň takového rozměru, aby se na ně vešla lidská noha a aby se přizpůsobily svými vzdálenostmi lidské chůzi (středy jednotlivých šlapáků by od sebe neměly být dál jak 65 cm). Povrch nášlapných kamenů nesmí být umístěn výš ani níž než trávník, aby se nám travní plocha dobře sekala. Umístíme-li šlapáky níž, začne se na ně nahrnovat zemina a kameny začnou zarůstat trávou.

2. Štěrk a oblázky

Další snadnou a rychlou možností, jak vybudovat v zahradě pěšiny, je jejich vysypání štěrkem či oblázky. Ovšem zase až tak zcela snadné to není, pokud nechceme, aby nám takovou pěšinou nezačala rychle prorůstat tráva a plevel. Předně je třeba odstranit travní drn po celé délce pěšiny a poté uložit fólii, která zamezí prorůstání plevele. Poté až nasypeme oblázky či štěrk (po štěrku není příjemná chůze bosou nohou) a to tak, aby kamenná frakce volně přecházela do trávy. Je též třeba dodat, že kromě štěrku a oblázků můžeme použít i písek. Jeho nepříjemnou vlastností je však neustálé roznášení materiálu po zahradě (a též do domu) a úbytek tam, kde měl být. Čili písek musíme průběžně doplňovat. 

3. Beton a betonová dlažba

Vybetonování zpevněných ploch v zahradě lze považovat za jednu z nejméně vhodných možností (s výjimkou teras) a důvodů je celá řada. Předně je toto řešení zcela nevhodné u stěn domů, které trpí vlhkostí zdiva. Dalším důvodem je ohromná pracnost v případě, že potřebujeme cokoli změnit (například výkop kvůli novým odpadům atd.) Venkovní betonované plochy vůbec nepropouští vodu do podloží a navíc silně podléhají výkyvům počasí, materiál praská, drolí se, po čase je nevzhledný. Výjimku tvoří terasy, kdy do betonu např. usazujeme kámen, ovšem i v tomto případě se nabízejí jednodušší a nakonec také velmi pěkná řešení. A právě vhodnou alternativou klasického betonu jsou betonové dlaždice. Vyráběné jsou v různých velikostech, tvarech, odstínech a površích, vrcholem jsou věrné imitace kamene a dřeva, ovšem naprostou klasikou jsou dnes betonové dlaždice zámkové.

Zámková dlažba se vyrábí prefabrikací ze zhutněného betonu, jehož svrchní strana je pohledová (upravena pro lepší vzhled). Dlaždice jsou navržené a pokládané tak, aby do sebe vzájemně zapadaly, čímž je dosaženo vysoké stability a odolnosti zejména vůči horizontálnímu posunu, ale i rychlé pokládky, která může být v některých případech dokonce i strojová (v běžné zahradě samozřejmě ne, pouze na velkých plochách a z některých typů dlažby). Zámkovou dlažbu lze navíc kdykoli snadno rozebrat a znova použít, což je výhodné například při dodatečných výkopech a ukládání sítí apod. Jednotlivé díly zámkové dlažby mohou mít různé odstíny a tvary, čímž se v zahradě otevírají možnosti tvorby různých obrazců. Zámková dlažba se pokládá na sucho do pískového lože na štěrkovém podloží a nebo do štěrkového lože jemné frakce.

4. Kamenná dlažba

Pro dláždění přírodními kameny (nebo imitací kamene, takzvaným umělým kamenem vyráběným z betonu) se používají pokud možno co nejplošší kameny, které se ukládají do kačírku (štěrkového lože). Pokládka je poměrně pracná a vyžaduje zručnost a zkušenosti, jelikož kameny se většinou liší tloušťkou i tvary. Vedle toho však lze použít i kameny opracované, například dlažební kostky, řezané kamenné dlaždice různých rozměrů, … Kamenná dlažba patří v zahradách k nejoblíbenějším, přičemž na výběr je ohromné množství druhů a barevnosti kamene. Ovšem volit bychom měli především podle kamenů, které se v dané lokalitě nejvíce vyskytují. Má to svou logiku nejen z hlediska dostupnosti a ceny přírodního kamene, ale citlivého přístupu k prostředí a architektuře.

5. Keramická dlažba

Dlaždice vyráběné z pálené hlíny si tvarově a svými rozměry odpovídají a proto je jejich pokládka poměrně jednoduchá (stejně jako v případě zámkové dlažby). Stinnou stránkou je u mnohých dlaždic vyšší nasákavost a tedy nízká mrazuvzdornost, ovšem tomuto požadavku se výrobci přizpůsobili a současné venkovní keramické dlaždice počítají například i s protiskluzností. Asi nejhorším řešením jsou v tomto směru pálené cihly, ovšem i s nimi se v podobě venkovní dlažby setkáme a vyrábějí se. Bývají upraveny pro co nejvyšší odolnost, především pak na povrchu. 

6. Dřevěná dlažba

Dřevěné dlaždice a jiné nášlapné prvky mohou mít mnoho podob a mají i širokou tradici používání. Například lze vedle sebe zatloukat do země kratší kůly a kupodivu má tento materiál opatřený impregnací poměrně značnou odolnost. Vrcholem jsou pak dřevěné pražce, ovšem pozor na ty již použité, které skutečně plnily svou roli na železnici, jelikož jsou silně znečištěné oleji a zahradám opravdu neprospívají. I přesto se s nimi však v této podobě setkáme. Pokud se rozhodneme pro dřevěné špalíky, měly by být silné alespoň 20 cm a nesmíme je usazovat na trvale zamokřená místa. Zde zvítězí kámen v jakékoli podobě.
Zdroj: www.dlazba-kvalitne.cz, ČESKÉSTAVBY.cz