Jak vybrat kompresor? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Stlačený vzduch využívali již před 3000 lety Babyloňané při výrobě bronzových nástrojů, tak alespoň praví archeologické nálezy. A v současnosti jsouv zařízení pro stlačování vzduchu – kompresory - naprostou a nezbytnou samozřejmostí. Ty nejzákladnější typy kompresorů zná každý z nás – například kompresory pro nafukování pneumatik, míčů a podobně. Ale kompresory mají i náročnější využití: například pohon pneumatických zařízení ve výrobě. Na trhu jsou dnes nabízené v zásadě 2 základní typy kompresorů: pístové a šroubové.

Pístové a šroubové kompresory

Pístové kompresory bývají oproti šroubovým menší a obvykle jsou přenosné, čili jsou vybavené kolečky a madly pro přepravu, přesouvání či přenášení. Malé, slabší pístové kompresory mají často jeden válec, větší kompresory mají válce dva a vyšší výkon. Pracují v nižších otáčkách a jsou méně hlučné. Ovšem svým výkonem jsou obvykle slabší než kompresory šroubové. Pístové kompresory jsou vyráběné jako olejové a bezolejové. Olejové potřebují ke svému chodu olejovou nádrž, která slouží k mazání zařízení. Při nedostatku oleje se kompresor může zadřít, při nadbytku oleje se zanáší. Bezolejové pístové kompresory se používají, pokud nesmí poháněné zařízení přijít do styku s olejem – především v potravinářství (např. čepování piva). Tyto kompresory mají místo oleje speciální kluzné materiály, přesto je ale jejich životnost nižší.

Šroubové kompresory

Šroubové kompresory jsou profesionálně využívaná zařízení vysokého výkonu a nízké hlučnosti. Oproti pístovým kompresorům jsou mnohem větší a instalují se napevno, nejsou přenosné. Používají se v profesionálních provozech, kde jsou na ně kladené vysoké nároky na spolehlivost a výkon, ovšem i přesnou regulaci a vyšší životnost. Utáhnou vysoký objem vzduchu. Šroubový kompresor využívá pro svůj chod olej, který se od vytlačovaného vzduchu odděluje (vzduch prochází přes vzduchový filtr) a nebo vstřikovanou vodu.

Pokud hledáte kompresor do náročného provozu, který budete využívat k čerpání velkého množství vzduchu po dlouhou dobu, potřebujete kompresor šroubový. Je však třeba využívat téměř jeho plnou kapacitu, jinak hrozí vnitřní koroze kompresoru. Šroubový kompresor musí pracovat vždy alespoň na 80%.

Co očekáváme od kompresoru?

Stlačený vzduch musí být vždy spolehlivě dodáván v dostatečném množství a kvalitě - bez kondenzátu. Kvalita stlačeného vzduchu zvyšuje bezpečnost provozu a snižuje provozní náklady pneumatických zařízení. K dosažení tohoto stavu jsou zapotřebí alespoň dvě výkonné základní součásti: kompresor a sušička stlačeného vzduchu. V případě olejového kompresoru pak filtr. Uvedený systém je dále doplněn zásobníkem na stlačený vzduch. Běžně potřebuje každá součást své vlastní umístění, často je ale prostor značně omezen. Ideální je proto stanice se stlačeným vzduchem, která zabere co nejméně zastavěné plochy.

Šroubové kompresory KAESER

Šroubové kompresory KAESER patří ke světové špičce. V několika zemích EU v současné době zavádějí systém posuzování energetické náročnosti strojů. Kompresory jsou rovněž zařazovány do energetických tříd (A,B,C – přičemž A je energeticky nejméně náročný kompresor). A právě kompresory KAESER jsou zařazené do třídy A, čili lze říci: VÍCE STLAČENÉHO VZDUCHU S NIŽŠÍ SPOTŘEBOU ENERGIE. A do budoucna se uvažuje o zavedení stejného systému i v ČR. Svou cestu do skupiny špičkových výrobců zahájil podnik vývojem bloku šroubových kompresorů KAESER s profilem SIGMA PROFIL. Další důležitou novinkou bylo zavedení výroby šroubových kompresorů KAESER s řemenovým pohonem. Společnost KAESER KOMPRESSOREN zavedla tento druh pohonu jako vůbec první výrobce. Výkonný klínový řemen s automatickým napínáním (s výjimkou konstrukční řady SX) zaručuje účinný přenos síly z hnacího motoru na blok kompresoru. Zvýší se spolehlivost kompresoru, ale i úspory energie. Šroubové kompresory KAESER dosahují výkonu 2,2 až 500 kW a především výkonem se jednotlivé typy kompresorů liší.

Jak šroubový kompresor vyrábí stlačený vzduch?

Výroba stlačeného vzduchu probíhá ve šroubovém kompresoru následovně: Vzduch je do kompresoru nasáván, čistí se ve vzduchovém filtru a stlačuje se v bloku kompresoru. Kvůli mazání, utěsnění a chlazení se do bloku vstřikuje chladící prostředek SIGMA FLUID. Teplota stlačeného vzduchu dosahuje za normálních podmínek během stlačování 80 oC. V odlučovači se stlačený vzduch odděluje od chladící kapaliny a zpětným ventilem minimálního tlaku proudí do dochlazovače. Odloučené, ochlazené a přefiltrované chladicí fluidum se opět vstřikuje. Dochlazovač snižuje teplotu stlačeného vzduchu na  hodnotu, která přesahuje teplotu okolního prostředí o cca 5 až 10 K a odstraňuje z něj před výstupem z kompresoru většinu vlhkosti.

Servis kompresorů

Servis kompresorů zahrnuje generální opravy, dodávky filtračních elementů a náhradních dílů, opravy frekvenčních měničů pro šroubové kompresory, instalace výměníků pro ohřev vody pro šroubové kompresory – rekuperace, opravy šroubových bloků a vibrodiagnostiku ložisek pro šroubové kompresory. Servis a opravy kompresorů nabízí společnost Kompresory a chlazení s.r.o. pro elektrické šroubové kompresory Kaeser, Atlas Copco, Schneider, Compair, Mark, Ingersoll-Rand a ATMOS. Stejně tak i prodej náhradních dílů. Zároveň je autorizovaným zástupcem a servisní firmou právě kompresorů značky KASER a prodává i šroubové kompresory Mark a Schneider. Pro tyto značky provádí samozřejmě i instalace nových kompresorů.
Kompresory a chlazení s.r.o. Poslat poptávku