Sdílet
 

Jak vybrat okna z hlediska izolačních vlastností

Datum vydání: 19.09.2012 | autor:

Kvalitní okna poznáme zásadně podle jejich izolačních vlastností, estetická stránka hraje až druhořadou roli. Ovšem s výjimkou masivních dřevěných oken pro historicky cenné a památkově chráněné objekty, kde nejsou tepelně izolační vlastnosti požadovány a naopak je kladen důraz na používání původních materiálů (například i imitace dobového zasklení).

Kvalitní okna jsou důležitá pro každý dům Kvalitní okna jsou důležitá pro každý dům
Kvalitní okna jsou důležitá pro každý dům
Kvalitní okna udržují v místnostech teplo a dovnitř propouštějí větší množství slunečního záření. Důležitá je také jejich schopnost izolovat hluk zvenčí, eliminovat zatékání a také rosení okenních skel.

Izolační vlastnosti oken jsou na prvním místě

Pouze dobré izolační vlastnosti nových oken zaručí úspory na spotřebě tepla právě z hlediska výplní stavebních otvorů. Zároveň tak lze zamezit rosení okenních skel (srážení vzdušné vlhkosti na sklech), ale i propouštění většího množství slunečního záření v zimě, čímž dosáhneme pasivních solárních zisků (u pasivních a nulových domů jsou pasivní solární zisky podmínkou). V neposlední řadě je důležitá i schopnost oken eliminovat zatékání (při správném osazení oken a aplikaci parapetů) a izolovat hluk zvenčí.
Zimní zahrada sitovaná na jižní straně domu Zimní zahrada sitovaná na jižní straně domu
Zimní zahrada sitovaná na jižní straně domu

Jaké izolační vlastnosti oken sledujeme?

Prostupla celým oknem (Uw), okenním rámem (Uf) a zasklením (Ug)

Hodnota prostupu tepla celým oknem Uw (W/m2K), okenním rámem (Uf) a zasklením U(g) uvádí množství tepelné energie, která uniká oknem o velikosti 1m2, a to při teplotním rozdílu 1K (1 oC). Cílem je dosáhnout co nejnižších hodnot U. Standardně se dnes Uw (prostup tepla celým oknem) pohybuje na hodnotě menší nebo rovno 1,2 (W/m2K), pro pasivní domy je však požadováno 0,8 a doporučeno až 0,6 (W/m2K). Těmto hodnotám pak odpovídají i požadavky na Uf a Ug. trojskly. Okna se zásadně osazují izolačními dvojskly, případně trojskly. Dlužno dodat, že za posledních 10 let se zlepšily izolační schopnosti zasklení oken 6 krát, čili úniky tepla zasklením se snížily o 83%. Izolačními trojskly je přitom možné osadit okna z profilů se stavební hloubkou větší jak 80 mm. Obzvláště kritická jsou pak místa kontaktu okenního skla a rámu a těsnění mezi okenním křídlem a rámem.
Těsnění okna Těsnění okna
Těsnění okna

Těsnění funkční spáry mezi okenním křídlem a rámem a ochrana před zatékáním

Spára mezi okenním rámem a křídlem se těsní buďto dorazovým těsněním či těsněním středovým.
S dorazovým těsněním se setkáme jen u oken plastových, oproti středovému je levnější a jednodušší. Okna dřevěná, hliníková a dřevohliníková jsou vybavena výhradně těsněním středovým, stejně jako mnohá kvalitnější okna plastová. Středové těsnění izoluje lépe jak teplo, tak srážky zvenčí, dovnitř pak nezatéká. Porovnáme-li dorazové a středové těsnění plastových oken, je to středové o 10% účinnější (rozdíl Uf činí cca 0,1 W/m2K), hluk přitom snižuje o 1 dB.

Dobře těsnící okna odolávají současnému působení větru a deště, výsledkem je až naprostá eliminace zatékání srážek do interiéru i při silné vichřici. Schopnost odolávat současnému působení větru a deště je označována 7A, 8A, 9A a písmenem E spolu s číslicí. Čím je kód vyšší, tím je okno odolnější. Okna s dorazovým těsněním splňují zpravidla parametry 9A (odolávají dešti a tlaku větru 600 Pa), maximálně pak E750 (750 Pa). Okna s nejkvalitnějším těsněním dosahují parametrů E1.500 (1.500 Pa).
Kvalitním oknem déšť nepronikne - hliníkový okenní rám Kvalitním oknem déšť nepronikne - hliníkový okenní rám
Kvalitním oknem déšť nepronikne - hliníkový okenní rám
Plíseň na ostění Plíseň na ostění
Plíseň na ostění
Kondenzace vzdušné vlhkosti na starém okně Kondenzace vzdušné vlhkosti na starém okně
Kondenzace vzdušné vlhkosti na starém okně

Teplota na povrchu okna, kondenzace a distanční rámeček

Povrchové teploty oken rozhodují o kondenzaci vodních par, čili rosení na površích oken. Kondenzace na površích oken je dle normy - ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – za stanovených podmínek dokonce zakázána. Takto přísnému požadavku normy jsou však schopna vyhovět pouze okna se středovým těsněním a kvalitním plastovým distančním rámečkem izolačních dvoj a trojskel. Rosení je důsledkem nízké povrchové teploty oken z vnitřní strany a zároveň vysoké vlhkosti v interiéru.

Kvalitní distanční rámeček zamezuje srážení vodních par na rozhraní zasklívací lišty. Konkrétně sledujeme množství tepelné energie unikající vlivem distančního rámečku na okrajích zasklení. K distančnímu rámečku jsou přilepena dvě skla tvořící dvojsklo, izolační trojskla mají distanční rámečky 2. Oproti dřívejším hliníkovým distančním rámečkům dosahují ty současné plastové lepších hodnot až o 50%. Pokud jsou okna osazena kvalitním distančním rámečkem a mezery mezi skly jsou navíc vyplněny vzácným plynem (nejčastěji argonem s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi), máme vyhráno. Pozor však, nelze vybavit okna s meziskelním prostorem vyplněným argonem horizontálními žaluziemi v meziskelním prostoru. Okna plněná vzácným plynem musí mít hermeticky uzavřen meziskelní prostor.
Oknem se dostává do bytu světlo, ale i teplo Oknem se dostává do bytu světlo, ale i teplo
Oknem se dostává do bytu světlo, ale i teplo
Dobře prosvětlená místnost zlepšuje kvalitu bydlení Dobře prosvětlená místnost zlepšuje kvalitu bydlení
Dobře prosvětlená místnost zlepšuje kvalitu bydlení

Prostup světla

Čím lepší prostup světla, tím vyšších dosáhneme v zimě za jasného počasí pasivních slunečních zisků. Do bytu se navíc dostane nejen více tepla, ale především i světla. Prostup světla je popisován veličinou g (koeficientem propustnosti celkové energie slunečního záření), která je udávána v %. Tento koeficient je složen z primární (přímé) transmise energie + sekundárního výdeje tepla zvenčí směrem dovnitř, kdy jsou na ploše zasklení vstřebávány sluneční paprsky. Cílem je dosáhnout maximálních pasivních zisků, čili co nejvyšší hodnoty koeficientu g. Interiér tak bude světlejší i bez umělého osvětlení (dovnitř se dostane více světla) a v zimě navíc dosáhneme maximálních pasivních zisků. Při použití třetího skla (izolační trojsklo) však koeficient g klesá. Pokud dosahuje okno pasivního domu Uw 0,8 W/(m2K), měla by být jeho propustnost slunečního záření vyšší jak 50%.

Odolnost vůči hluku – zvuková neprůzvučnost

Pokud jsou okna zasklena speciálním protihlukovým zasklením, dosahují zvukového útlumu 40 až 50 dB a více. Běžná jednoduše zasklená okna přitom dosahují zvukového útlumu pouze kolem 30 dB. Důraz na vysoký zvukový útlum oken je kladen především v rušných městských čtvrtích, v domech u hlavních silnic či u hlučných provozů. V každém případě si však připlatíme.
Stavební otvory pro střešní okna Stavební otvory pro střešní okna
Stavební otvory pro střešní okna
Kvalitně osazené střešní okno Kvalitně osazené střešní okno
Kvalitně osazené střešní okno
Stínění okna horizontální žaluzií Stínění okna horizontální žaluzií
Stínění okna horizontální žaluzií

Osazení okna do stavebního otvoru

I způsob zabudování oken do stavebních otovrů nosných obvodových stěn ovlivňuje jejich izolační schopnosti. Například při běžném osazení v úrovni zdiva se výrazně zhoršují parametry součinitele prostupu tepla, vznikají tepelné mosty, které zvyšují tepelné toky, dokonce mohou v ostění z interiérové strany vznikat plísně.

Nezapomeňte na stínění

Stínící technika zlepšuje parametry oken v létě i v zimě. V létě zabraňuje přehřívání interiéru, v zimě úniku tepla. Už jen těžké textilní závěsy dovedou snížit hodnoty tepelného prostupu. Sofistikovanějším řešením jsou však venkovní rolety. Běžné horizontální a vertikální interiérové žaluzie pak pomohou bojovat s letním přehříváním bytu. Kombinovat je lze s venkovními markýzami či venkovními roletami. I když máte byt vybaven klimatizací, stínící technika se vyplatí, jelikož sníží spotřebu elektrické energie. Provoz klimatizačních jednotek není zadarmo.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasoval: 1 uživatel
Diskuze na téma "Jak vybrat okna z hlediska izolačních vlastností"

Celkem komentářů: 1

Nízkoenergetiká okna 15.01.2015, 19:31:42

Nechali jsme si postavit nízko energetický domek a chtěli jsme nějaké dobré okna, které budou mít výborné izolační vlastnosti. Na trhu je hodně firem a o to je těžší výběr, těžko něco radit, chce to srovnávat jednotlivé nabídky a nenechat se uchlácholit, ale jít si za svým. Mám záleželo na izolaci Uw, trojskle, třech tesněních, kvalitních materiálech a zárukách. Výběr padl na okna od firmy Vekra, které mají dokonce tesnění oken rozdělené a ne zahnuté jako je na obrázku nahoře. ˇUdajně může zahnutí praskat, nebo netěsnit. Nevím, ale myslím, že jsme udělali dobře, s okny je vše v pořádku.

Přidat nový komentář k  "Jak vybrat okna z hlediska izolačních vlastností"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE