Jak vyčistit a dezinfikovat potrubí vzduchotechniky Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Je to problém každého staršího, ale i nového bytového domu. Stoupací potrubí vzduchotechniky se časem zanáší prachem a nečistotami a místo toho, aby vyměňovalo v interiérech vydýchaný a vlhký vzduch za čerstvý, vnáší do nich všechno možné, oč vlastně nestojíme. Řešení je přitom velmi jednoduché – vyčistit a dezinfikovat! Jak?

Prach, nečistoty, plísně, zhoubné mikroorganismy

Je naprostou realitou, že bývají stěny stoupacího potrubí VZT pro odvětrání WC, koupelen a kuchyní velice silně zanesené prachem, mastnotou a jinými nečistotami. Mnohá potrubí již nebyla čištěna a dezinfikována dlouhou řadu let, což vytváří naprosto ideální podmínky pro množení a šíření plísní, zhoubných mikroorganizmů a virů, které se pak dostanou právě prostřednictvím VZT do bytů. V potrubí je vlhko (cirkulující vzduch obsahuje vodní páry) a stabilní prostředí se stabilní teplotou, usazuje se zde prach, který společně s vlhkostí vytváří ideální podmínky pro uchycení mikroorganismů, přičemž je zajištěn pravidelný přísun nových mikroorganismů a výživa těchto agens, především plísní. Pro plísně to představuje ideální podmínky k jejich množení a šíření výtrusů.

Například každé spláchnutí WC tvoří aerosolový oblak plný infekčních agens. Ty se dostávají do ovzduší a právě do stoupacího potrubí VZT, kde se usazují a množí. Stejně jako z kuchyňských digestoří odcházejí páry s částicemi oleje, karbonizované úsady obsahující karcinogeny a to vše se opět dostává do systému stoupacího potrubí VZT. Zde se vytvoří dokonalý mikrosystém, který si udržuje optimální podmínky pro přežívání a množení mikroorganismů.
Dalším významným rizikem je možnost vzniku požáru. Prach se vzduchem tvoří v potrubí výbušnou směs, přičemž hned vedle vede ve stoupačkách elektřina, plyn, lidé kouří na WC apod.

Zdravotní rizika zanesených potrubí VZT

Dlouhodobé vdechování i malých částic plísní a mikroorganismů postupně vede k onemocněním. Prvotními příznaky může být pálení a řezání očí (zánět spojivek), dále k dušnosti, potížím s dýcháním a k projevům astmatu. Zdravotní problémy se postupně zhoršují, postiženému jsou zvyšovány dávky léků, což přináší rizika onemocnění srdce a cév. Dochází ke změnám ve stěnách cév kromě jiného i v důsledku nedostatečného odvádění škodlivin z těla. A kromě srdce a cév jsou ohrožovány i jiné orgány. Dalším význam rizikem jsou nádorová onemocnění, na jejichž vzniku se zásadně podílí prvotní selhání kontrolních mechanismů buněčného dělení. Právě vliv životního prostředí je v tomto případě zásadní, klíčové je působení virů a chronických onemocnění, která dlouhodobě poškozují lidský metabolismus. Prostě a jednoduše - pobyt v toxickém prostředí představuje vysoké nebezpečí poruchy buněčného metabolismu. Dle statistik jde až o 20% onemocnění v EU. Vzhledem k tomu, že legislativa západních zemí přímo nařizuje pravidelná čištění a dezinfekce vzduchotechnických rozvodů, je zřejmé, že procento bude v zemích, které toto nečiní, výrazně vyšší.

ČSN EN 15780

Důvod vyčištění stoupacího potrubí je proto od roku 2012 i legislativní, jelikož vstoupila v platnost ČSN EN 15780 (větrání budov, vzduchovody, čistota vzduchotechnických zařízení), která doporučuje provádět inspekce stavu a čištění potrubí pravidelně a to alespoň jednou za dva roky. Čili čištění a dezinfekci potrubí předchází inspekční kontrola, která zjistí stav potrubí a pokud je znečištěno, doporučí právě jeho vyčištění a dezinfekci.

Unikátním čisticim zařízením se čistí potrubí s maximální efektivností

Čištění potrubí vzduchotechniky v bytových domech od prachu a nečistot s následnou dezinfekcí se provádí za pomocí nejnovější unikátní technologie s ohledem na hygienu. Výsledkem jsou plně funkční a  hygienické rozvody vzduchu. Práce jsou přitom prováděné takovým způsobem, že jakkoli neomezují obyvatele domu a ve většině případů není zapotřebí přítomnost majitele či nájemníka v bytě.

Jak se potrubí čistí?

1. Nejprve je třeba demontovat původní instalované zařízení pro odsávání vzduchu, umístěné na střeše domu.

2. Poté se provádí čištění stěn stoupacího potrubí unikátní technologií za pomoci nejmodernějších technologických procesů, které jsou bezprašné a maximálně učinné.

3. Následně se provádí dezinfekce a odstraňují mastnoty z celého stoupacího potrubí vzduchotechniky včetně směšovacích komor. Používají se vysoce kvalitní, účinné a schválené ekologické antivirové dezinfekční prostředky, které jsou schopné na bázi reakce kyslíku, peroxidu vodíku a stříbra spolehlivě ničit bakterie, viry, kvasinky, plísně a bakteriální endospory. Všechny používané přípravky jsou bez zápachu a  neobsahují chlór.

Na přání zákazníka je možné odebrat vzorky prachu ze všech stoupacích potrubí VZT, a v laboratoři Státního zdravotního ústavu udělat mikrobiologický rozbor zaměřený na plísně a mikroorganismy včetně odborného posudku.