Jak vyřešit instalace rozvodů v rodinném domě

Důležitou součástí každého rodinného domu jsou kvalitně provedené rozvody vody, kanalizace, elektřiny i topení. Díky moderním používaným zdícím materiálům u novostaveb není ukládání rozvodů problém. Důležitý je ale také vhodný výběr materiálů rozvodů a instalací, spojů, doplňků i příslušenství. Základem je projektová dokumentace, práce odborníků a výsledné dokumenty - revizní zprávy. 

Pokud máme hotovou hrubou stavbu, přichází čas na instalaci rozvodů a tím pádem i na rozvedení elektřiny, vody a tepla po domě.

Voda

Vodu získáváme buď z vlastního zdroje, nebo z veřejného vodovodu. Stejně jako kvalita vody je důležité investovat do kvalitních materiálů pro její rozvody. Pro pitnou vodu se v současnosti nejčastěji používají plasty, užitkovou vodu může vést měď. Systémy vedení se prodávají v komplexní formě, která připomíná stavebnici. Ačkoli to zní jednoduše, instalaci by měl vždy provádět někdo, kdo rozumí vlastnostem používaných materiálů, poradí si s příslušenstvím a samozřejmě správně dodrží normy i zásady montáže. Také přesné změření délek rozvodů a nákup všech součástí a doplňků může být komplikované. Odborníci nám také nejlépe poradí, kudy bude voda vedena a kde vyústí. Nejedná se totiž pouze o koupelnu a kuchyni, ale také třeba o přívod vody k zásobníkům na teplou užitkovou vodu a topidlům.

Kanalizace

Všude, kde odebíráme vodu, musí také fungovat kanalizace. Z koupelen a kuchyní vede připojovací potrubí do sběrného potrubí. Dále je odpadní voda vedena do kanalizační přípojky a do kanalizační sítě nebo do vlastní ČOV. 

Elektřina

Elektroinstalace zahrnují různé prvky. Klíčovým krokem je pečlivě zpracovaná projektová dokumentace. Vhodné proudové chrániče, vypínače, pojistky i zásuvky, vhodný typ a druh spojů a svorek zajistí to hlavní –bezpečnost. Důležitou součástí je i zabezpečení ochrany proti zkratům a následkům přetížení.
Vodiče i kabely se v novostavbách poměrně snadno ukládají do připravených drážek ve stěnách, do plastových trubic apod.
Důležitou roli hraje také přesné vymezení a rozdělení vnitřních elektrických rozvodů – alespoň na světelné, zásuvkové a pro pevně připojené spotřebiče.

Topení

Realizace rozvodů topení – ať už se jedná o klasické radiátory, podlahové vytápění nebo zapojení alternativního zdroje tepla (tepelné čerpadlo, kotel na pelety a jiné) vyžaduje zkušenosti z praxe. Důležité je porovnat si možnosti a jejich perspektivu. Od zvoleného typu se odvíjí používané materiály a náročnost topenářské práce.
K oblíbeným řešením v současnosti patří podlahové vytápění. Patří do kategorie velkoplošného vytápění a může mít formu teplovodní nebo elektrickou – akumulační nebo přímotopnou. Povrchová teplota je poměrně nízká, takže se tento typ vytápění výborně hodí pro využívání tepla z nízkopotenciálních zdrojů (tepelná čerpadla, solárně termické kolektory. Důležitá je také volba vhodné podlahové krytiny.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com