Sdílet
 
Vytápění, ohřev, TUV

Jak využít větrnou energii?

Datum vydání: 23.05.2005 | autor:
Zařízení na využití větrné energie k energetickým účelům urazila dlouhou cestu od chvíle, kdy se před dvaceti lety začaly objevovat první prototypy větrných elektráren. Větrné elektrárny dneška jsou moderní technologií se vším, co k tomu patří – lze je snadno sestavit, nainstalovat a zapojit do provozu. Větrné elektrárny se vyrábějí o výkonu od několika kW až po 3 500 kW, největší větrné elektrárny jsou i 100 m vysoké. Současné větrné farmy obsahují mnoho větrných elektráren o výkonu několika set MW.

Základní výhody využití větrné energie:

Zdroj ECČB.
Zdroj ECČB.
 • ochrana životního prostředí,
 • nízká cena,
 • ve vybraných lokalitách jistota energetického zdroje,
 • rychlé uvedení do provozu – snadné sestavení a instalace,
 • větrná energie je k dispozici ve velkém množství, zdarma a je nevyčerpatelná,
 • ceny jsou předvídatelné a nejsou ovlivněné kolísáním cen paliv.
Větrná energie a životní prostředí
Stále silnějším impulsem k rozvoji zařízení na využití větrné energie se během let stala potřeba čelit hrozbě globálních klimatických změn. Většina zemí se nyní shodne na tom, že produkce emisí vyvolávající skleníkový efekt musí být omezena, aby se svět vyhnul ekologické katastrofě.
Větrná energie nabízí oboustranné řešení – je to zdroj, který nevylučuje žádné emise oxidu uhličitého, což je hlavní skleníkový plyn, a zároveň nevytváří ani jiné znečisťující látky spojené s využitím fosilních paliv či jaderné energie. Elektřina vyrobená ve větrných elektrárnách na celém světě v roce 2001 znamenala úsporu emisí ve výši 33 mil. tun CO2.

Větrná energie ve světě na konci roku 2001:
 • zaměstnáno cca 70 000 lidí,
 • roční obrat více než 5 miliard USD,
 • roční růst o 40% během posledních 5 let,
 • dodává elektřinu více než 35 mil. obyvatel,
 • během roku 2001 byla nainstalována kapacita 6 800 MW,
 • výkonová kapacita nových větrných elektráren od roku 1999 převýšila kapacitu instalovaných jaderných elektráren uvedených do provozu ve stejném období,
 • na konci roku 2001 byla ve světě instalována zařízení na využití větrné energie o výkonu 25 000 MW. 70% této kapacity je instalováno v Evropě, více než 80% větrných elektráren na trhu je vyráběno v evropských firmách.

Možnosti rozvoje větrné energie

Zdroj ECČB.
Zdroj ECČB.
EWEA (European Wind Energy Association - Evropská asociace pro větrnou energii) vydala pracovní plán nazvaný Síla větru 12 – globální plán dosažení podílu 12% z celosvětové produkce elektřiny výrobou elektřiny pomocí větru do roku 2020.

Studie ukazuje, že neexistují technická a ekonomická omezení ani omezení v oblasti zdrojů k dosažení tohoto cíle, jsou ale nutné politické a administrativní změny, aby průmysl zabývající se výrobou a instalací větrných elektráren mohl dosáhnout svého plného potenciálu (viz graf „Perspektivy větrné energie do roku 2010“). Evropská asociace pro větrnou energii si vytyčila cíl do roku 2010, a to zvýšit instalovaný výkon na 60 000 MW. Větrná energie je ohromný zdroj – technicky neustále obnovitelný –53 000 TWh za rok, což je v současnosti trojnásobná hodnota celkové světové spotřeby elektřiny.

S nárůstem trhu doznala větrná energie dramatického snížení cen. Výrobní cena 1 kWh elektrické energie s využitím větrné energie je pětkrát nižší než před 20 lety. Větrné elektrárny umístěné na vhodných místech mohou konkurovat novým uhelným elektrárnám, na jiných lokalitách zase soutěží s plynem. U jednotlivých větrných elektráren vzrostl výkon až na 3 500 kW (u největších typů). Větrná energie je dnes globálním zdrojem energie, jenž může světu pomoci v oblasti narůstající energetické spotřeby.

Rozkvět obchodu se zařízeními využívajícími větrnou energii k výrobě elektřiny a s vyrobenou elektřinou získal opravdovou pozornost bankovního a investičního trhu, vstoupili do něj noví aktéři jako např. ropné společnosti. Velký boom zažívá využití větrné energie v Německu, Španělsku, Dánsku, USA a v Indii. Dvě třetiny instalované větrné energie v roce 2001 byly v Evropě. Nová tržní oblast se otevírá pro mořské větrné elektrárny, v mořích severní Evropy, kde se předpokládá, že budou uvedeny do provozu větrné farmy o celkové kapacitě 20 000 MW.

Perspektivy a jistota zásobování

Nejčastěji je větrná energie využívána k výrobě elektřiny pomocí větrných elektráren, jejichž výroba a montáž patří v současné době k rychle se rozvíjejícím technologickým odvětvím, která nám napomáhají vyrábět ekologicky elektřinu a šetřit naše životní prostředí.
Vítr je nejenom zdarma, ale je též nevyčerpatelný. Vzhledem k novému uplatnění technologie pro využití větru k výrobě elektřiny na moři a v dalších, nových lokalitách mohou větrné elektrárny fungovat skoro všude, kde je dostatek větru, a tak zajistit požadované množství elektrické energie. Neexistují žádné zásadní překážky k zapojení velkého množství větrných elektráren do elektrizační soustavy.
V Dánsku na západním pobřeží se podařilo dosáhnout až 50% podílu větrné energie na celkové výrobě elektřiny (během velmi větrného období). Ve světě je možné dosáhnout podílu elektřiny vyrobené pomocí větru z její celkové výroby ve výši 20%.

„Síla větru 12“ – Perspektivy větrné energie do roku 2020
 • dosažení podílu 12% z celkové spotřeby elektřiny; s předpokladem, že celková spotřeba vzroste do té doby dvakrát,
 • vytvoření 1 475 000 pracovních míst,
 • kumulativní snížení emisí oxidu uhličitého o 11 768 miliónů tun,
 • z celkového množství instalovaného elektrického výkonu větrných elektráren (1 261 000 MW) bude vyráběno 3 093 TWh, což představuje současnou spotřebu elektřiny v celé Evropě.
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jak využít větrnou energii?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak využít větrnou energii?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE