Sdílet
 

Jak vyzdívat lícové zdivo?

…aneb precizností k výjimečnosti

Datum vydání: 31.08.2006 | autor:
Lícové cihly jsou v poslední době velice oblíbené nejen díky svým vynikajícím vlastnostem, ale také jedinečným vzhledem. Rozhodli jste se vyzdívat lícové zdivo sami? Připravili jsme pro vás pracovní postup, ve kterém se dozvíte, jak postupovat při vyzdívání po jednotlivých krocích.
Ještě něž se pustíte do práce, je třeba, aby celá dodávka, celé potřebné množství bylo na staveništi. Lícové cihly jsou dodávány na nevratných paletách a jsou zabaleny PE folií. Palety s lícovými cihlami skladujeme na rovném a suchém prostranství, aby nedošlo k jejich znečištění a poškození ještě než budou zabudovány!
Lícové cihly pro vlastní zdění odebíráme vždy z několika palet současně (alespoň ze 3). Tímto opatřením zajistíme barevnou jednotnost celé fasády.
Foto BELGBAU s.r.o.
Foto BELGBAU s.r.o.
Nejdůležitější částí přípravy je důkladné rozměření rohů, řádků a zdiva a všech prostupů v lícovém zdivu. Nejosvědčenější pomůckou pro správné rozměření je použití rohových latí, které tvoří boční hrany zděné fasády. Latě se ustaví do přesné svislice a dobře ukotví. Latě by měly být hoblované o profilu např. 10x10 cm a nebo se mohou použít duralové profily slabších průřezů. Na latě zakreslíme jednotlivé řádky lícových cihel a zvýrazníme parapety a překlady. Výška latí by měla být minimálně výškou jednoho podlaží.

Pamatujeme, že pečlivé ustavení svislých latí a rozměření jednotlivých řádků fasády je nejdůležitější etapou přípravných prací před zahájením zdění! Počítáme s tím, že ložná spára by měla mít šířku 10-12 mm, styčná 10 mm.

Speciální malta pro zdění
Zásadně doporučujeme použít speciální maltu pro zdění, která zaručuje správnou dobu tuhnutí, nízkou nasákavost a má všechny další požadované vlastnosti například: výrobce Quick mix - malta VK PLUS a VK 01, nebo výrobce SAKRET - malta VK, nebo jinou vhodnou speciální maltu.

Postup práce:
Připravíme si takové množství malty, které zpracujeme v intervalu 1-2 hodin. Konzistence malty by měla být mírně tuhá, plastická. Maltu nanášíme na řádek lícových cihel malou fankou (lépe zednickou lžící) opatrně, abychom neznečistili lícové plochy. Maltu ložných a styčných spár lze nanášet současně nebo postupně. Přitom je důležité, aby spáry byly zcela vyplněné maltou. Jedině tak bude hotové zdivo skutečně vodotěsné a současně zabráníme tvorbě druhotných výkvětů.
Malty nanášíme tolik, aby zůstalo nezaplněno asi 20 mm hloubky pohledových spár. Velkou výhodou bude používání latiček nebo kulatiny, které zaručují stejnou šířku a hloubku spár. Podrobnější informace najdete v návodu k použití u každé malty.

Speciální malta pro spárování
Zásadně doporučujeme použít speciální malty pro spárování lícových cihel (například: spárovací malta Quick - mix FM, nebo SAKRET - FM), která zaručuje správnou dobu tuhnutí, nízkou nasákavost a má všechny další požadované vlastnosti.
Foto BELGBAU s.r.o.
Foto BELGBAU s.r.o.
Postup práce:
Připravíme si takové množství malty, které zpracujeme v intervalu 1-2 hodin. Maltu vlhčíme za stálého míchání, nejlépe mlžením, do konzistence polosuché malty (v ruce se nám nerozmáčkne ani nerozdrobí). Spáry režného zdiva navlhčíme a spárovací maltou do spáry vtlačíme ocelovou spárovačkou (minimální sila spáry je 5 mm). Spáry uhladíme a po zaschnutí spárovací malty režné zdivo očistíme smetáčkem. Vyspárované režné zdivo chráníme před slunečními paprsky a deštěm minimálně 24 hodin od vyspárování. Podrobnější informace jsou zpracovány v návodu k použití malty. Spárování provádíme zásadně až po 3-5 dnech po zdění.

Zdění
Nejprve velice přesně vyzdíme rohy. Při vyzdívání rohu použijeme rohovou lať. Rozměření jednotlivých řádků musí být velice přesné. Můžeme použít odpichovátko.
Po pečlivém vyzdění obou rohu líce do výšky 4-5 řádků nám zbývá vyzdívka vnitřního pole. Pro zachování stejné velikostí styčných spár doporučujeme položit si první vrstvu nejprve nasucho a styčné spáry zvětšit nebo zmenšit. Abychom při dalším zdění zachovávaly stále stejnou šířku spár, doporučujeme si na spodním řádku lícových cihel udělat značky po 1 m, jimiž se budeme při dalším zdění řídit.
Přesnost spár kontrolujeme u ložných spár dlouho vodováhou a u styčných spár závažím. Styčná spára z 1. řádku váže na styčnou spáru 3. řádku, 2. atd. (dle zvolené vazby).
Pozor - při zdění na hydroizolaci se každá 2. až 3. styčná spára první vrstvy lícových cihel nechává bez malty, aby docházelo k provětrávání, případně k odtoku kondenzátu.
Po ukončení zdění části fasády, nejlépe na začátku procesu tuhnutí malty doporučujeme proškrábnout styčné i ložné spáry. Vyškrábnutí se provede dvakrát podříznutím spárovačkou do hloubky kolem 15 mm. Vznikne tak prázdná spára ve tvaru písmene V.

Zásadně nezdíme za nepříznivého počasí (déšť, vysoká teplota a přímé sluneční záření, možnost poklesu teploty pod + 5°C). Doporučujeme jednorázově (1 den) vyzdít maximálně 1 metr výšky zdi.
Při každém přerušení zdění dbáme na řádné zakrytí zdiva - čerstvé režné zdivo je nutné důkladně chránit před znečištěním a zejména před povětrnostními vlivy počasí (deštěm, slunečním svitem). Před zděním lícové cihly zásadně nenamáčíme do vody!
Foto BELGBAU s.r.o.
Foto BELGBAU s.r.o.

Spárování
Po vytvrdnutí speciální malty povrch zdiva očistíme koštětem nebo rýžákem, přebytečnou zdící maltu ve spárách vyškrabeme tak, aby hloubka spáry byla asi 15 mm.
Spáry navlhčíme a vyplňujeme spárovací maltou. Navlhčení musí být provedeno opatrně pouze ve spárách, nejlépe ručním rozprašovačem a čistou vodou. Maltu vtlačujeme nejprve do ložných spár, pak do styčných a po zavadnutí spáry upravíme spárovačkou (dbáme na polosuchou konzistenci malty). Minimální síla spáry je 5 mm. Spárovačka musí být vždy užší než spára.
Spáruje se zároveň s lícovou hranou cihel a nebo se zapuštěnou spárou 2 až 5 mm za lícovou hranu. Vyhlazením spár do oblouku zamezíme nežádoucímu zachytávání vody a sněhu.
Všechny detaily, tvar a způsob spárování by měl být zakreslen v projektové dokumentaci.

Zásadně nespárujeme za nepříznivého počasí (déšť, vysoká teplota a přímé sluneční záření, možnost poklesu teploty pod + 5°C) Doporučujeme asi po 1 hodině ''mlžení'' vyspárované zdi čistou vodou (rozprašovačem).
Při každém přerušení spárování a při ukončení spárování dbáme na řádné zakrytí vyspárovaného zdiva. Čerstvě vyspárované režné zdivo je nutné důkladně chránit před znečištěním a zejména před povětrnostními vlivy počasí (deštěm, přímým slunečním svitem) minimálně 2 dny.

Čištění lícových ploch
Čištění se provádí až po dokonalém vytvrdnutí spárovací malty.
Ze všech lícových ploch se mechanicky koštětem, kartáčkem, případně špachtlí odstraní všechny zaschlé zbytky malty.
Pak teprve provedeme vlastní omytí čistou vodou a houbou nebo kartáčkem odshora dolů. Počítáme s tím, že bude potřeba dostatečné množství vody, která nám bude rozpouštět a odpalovat všechny zbytky rozpustných solí.
Před čištěním lícových ploch chemickými přípravky doporučujeme vždy odbornou konzultaci s našimi technickými poradci, kteří vám rádi poradí a pomohou.

Úprava povrchu napuštěním - ochrana povrchu
U pásků můžeme povrch napustit bezbarvým silikonovým vodním roztokem s hydrofobními vlastnostmi – Antipluviol. Ošetřená plocha zůstává propustná vodním parám. Napuštěný povrch lépe chrání obklad před nepřízní počasí a dalšími agresivními vlivy. K ochraně je možno použít impregnační lak Keraseal.
BELGBAU  s.r.o.

BELGBAU s.r.o.

České Budějovice, Evž. Rosického 16, 37005
Tel: 774 191 023
E-mail: info@belgbau.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

BELGBAU s.r.o.

České Budějovice, Evž. Rosického 16, 37005
Tel: 774 191 023
E-mail: info@belgbau.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Jak vyzdívat lícové zdivo?"

Buďte první a napište komentář k  "Jak vyzdívat lícové zdivo?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE