Jak změnit vytápění v domě?

Na co jste se ptali v energetické poradně? Přinášíme vám tři zajímavé dotazy a vyčerpávající odpovědi na ně. První dotaz se týká změny způsobu vytápění a zdroje tepla v domě, druhý možnosti nalepit novou vrstvu fasádního polystyrenu na stávající a třetí porovnání společné centrální kotelny v bytovém domě a lokálních plynových kondenzačních kotlů.

Dobrý den, zvažuji výměnu vytápění v našem domě, kde je momentálně kotel na uhlí o výkonu 24 kW napojený na 800 litrovou akumulační nádrž a vytápění pomocí radiátorů. Tepelná ztráta domu bude určitě nižší, díky dodatečnému zateplení, nicméně se jedná o poměrně velký dvojdům. Ohřev vody je připravován kombinovaně, tzn. pokud je kotel v provozu tak je ohřívána voda i jím.

Dobrý den, záleží, jaké jsou vaše požadavky na nový zdroj (míra automatizace, pořizovací cena a provozní náklady, prostorové možnosti a další). Jednou z variant může být automatický kotel na pelety, kde investiční náklady budou u kvalitního kotle cca 150 tis. Kč. Je třeba dbát na koupi kvalitních pelet, nejlépe ENplusA1. Provozní náklady budou určitě vyšší než u kotle na uhlí, odhadem 1,7 Kč/kWh. Další možností je tepelné čerpadlo, tam by bylo vhodné snížit tepelné ztráty na minimum, musela by se posoudit otopná soustava a radiátory, které byly navrženy na jiný tepelný spád (80/60) oproti uvažovanému (např. 55/45). Vhodnější variantou by bylo třífázové tepelné čerpadlo s invertorem. Výhodou je i přiznání sazby pro tepelná čerpadla, kde je 20 hodin nízký tarif pro celou domácnost. Provozní náklady budou cca 1,0 Kč/kWh.

Dobrý den, stavební firma nám prováděla zateplení fasády. Bohužel si samy zvolily tloušťku 10 cm polystyrenu jako plně dostačující. Za druhé s jejich prací jsme byli hrubě nespokojeni, proto jsme s nimi ukončili spolupráci a nyní nás bohužel čeká výběr nové firmy a hlavně řešení jak zvýšit tloušťku izolantu. Lze bez vážnějších rizik nalepit další vrstvu polystyrenu na stávající?

Dobrý den, dodatečné provedení druhého zateplovacího systému na stávající je řešitelné. Tuto problematiku řeší vesměs již všichni výrobci zateplovacích systémů. Není to ale úplně banální věc. Jde především o zhodnocení kvality stávajícího zateplovacího systému, jako je například přídržnost, kotvení a podobně. Může se i stát, pokud první vrstva byla provedena neodborně s hrubými chybami, že bude nutné stávající zateplení raději odstranit. Doporučenou variantou je obrátit se ve vašem okolí na odborného technika dodavatele zateplovacího systému, který posoudí možnosti přímo na místě a navrhne další postup a způsob zateplení. Navržený postup pak musí dodržet realizační firma.

Dobrý den, máme na vás dotaz ohledně plánované obměny vytápění. Jedná se o bytový dům, kde momentálně má každý byt vlastní plynový turbo kotel napojený do společného komínu. Nyní řešíme možnosti, zda přejít na kondenzační kotle, kde by bylo ale nutné vyvložkování komínu a vyřešit odvod kondenzátu nebo se dát cestou společné centrální kotelny.

Dobrý den, celkem inspirativní článek můžete nalézt na webu tzb-info, kde bylo provedeno srovnání právě pro případ lokálních zdrojů vs. centrální kotelny. Závěry nelze aplikovat samozřejmě automaticky pro všechny bytové domy, ale v daném konkrétním domu vycházela lépe centrální kotelna již od 3 bytových jednotek. V případě úvahy o centrální kotelně je třeba nalézt odpovídající prostor a dále zajistit vyvložkování komínu. V případě lokálních zdrojů je dle legislativy nutno instalovat pouze uzavřený plynový spotřebič (kondenzační kotel se zásobníkem teplé vody). Kotel dle platné legislativy vyžaduje přísné podmínky pro přívod spalovacího vzduchu. Například v bytech s plastovými okny je instalace kotle bez přívodu vzduchu z venku nebo ze světlíku, větrací šachty prakticky nerealizovatelná. U centrálního zdroje je zase nutné zajistit spravedlivé rozúčtování nákladů na vytápění a přípravu teplé vody. U centrálního zdroje bude ale pravděpodobně nutná cirkulace. Doporučuji nechat si zpracovat analýzu pro váš konkrétní dům a následně zpracovat projekt vytápění.

Zdroj: www.eccb.cz

Energy Centre České Budějovice Poslat poptávku