Jaká krytina je vhodná pro podlahové vytápění?

Tepelný odpor podlahové krytiny je třeba brát v úvahu již při výpočtu (dimenzování) podlahového vytápění. Jeho hodnota má zásadní vliv na teplotu otopné vody a rozteč potrubí topného systému. Nejvyšší tepelnou vodivost má keramická dlažba a přírodní či umělý kámen. Pokud chcete na krytinu položit koberec, nesmí mít chlup vyšší jak 1 cm, více méně však nejsou koberce vhodné. Vhodné jsou též podlahy laminátové a vinylové, ale i další. Pro lepší vedení tepla je vhodná pevná fixace podlahové krytiny k podkladu.

Materiály podlahových krytin vhodné pro podlahové topení

Keramická dlažba

Keramická dlažba má ideální tepelnou vodivost právě pro podlahové vytápění. Krytina je pokládána do trvale pružného tmelu. Dlaždice se nesmí pokládat plochou přes dilatační spáru v podkladním betonu, jinak hrozí riziko prasklin. Bohužel není příliš vhodné použít tuto krytinu do jakýchkoli prostor, mnohdy i z estetických důvodů, ale i proto, že v době, kdy nevytápíme, bude její povrch poměrně chladný. Proto ji najdeme především v kuchyních a jídelnách, koupelnách, wc a na chodbách či v předsíních. Jednou z variant této krytiny je i keramická cihelná dlažba rustikálního vzhledu. Keramické dlaždice nabízí nepřeberně barevných úprav, povrchových struktur, vzorů a tvarů. Stačí si jen vybrat.

Kamenná dlažba

Kamenná dlažba je pro podlahové vytápění stejně vhodná jako keramické, betonové či cihelné dlaždice. Jde o materiál s dobrou tepelnou vodivostí a akumulací tepla.

Dřevěné podlahy

Dřevo je přírodní materiál závislý na vlhkosti v interiéru a ve stavebních konstrukcích. Dochází u něj k objemovým změnám, což je právě u podlahových krytin velmi problematické. Dřevo se při vytápění smršťuje při zvýšené vlhkosti opět roztahuje. Liší se materiály, struktury, odstíny a systémy pokládky dřevěných podlahových krytin. Pro podlahové vytápění nejsou vhodné zejména krytiny z měkkých dřevin (smrk, javor, …) a dřevin nestabilních (například buk). Dřevěná krytina může být masivní, dvouvrstvá, nebo třívrstvá. Jednoznačně lepší je pevně fixovaná krytina k podkladu, lze však na podlahové vytápění položit i krytinu plovoucí, v žádném případě ale prkenný či deskový (OSB) záklop na roštu (latích). Jelikož je dřevo materiálem s nižší tepelnou vodivostí a nízkou schopností akumulace tepla, je podlahová krytina limitována tloušťkou.

Laminátové podlahy

Stejně jako v případě dřevěných podlah je na trhu nabízená široká řada systémů podlah laminátových s různou technologií pokládky. Njčastěji laminátové podlahy dvouvrstvé a třívstvé, nejoblíbenější jsou přitom laminátové podlahy plovoucí. I zde však platí pravidlo vhodnější pevné fixace k podkladu, kdy se zlepší tepelná vodivost materiálu. Laminátové podlahy jsou pro podlahové vytápění velmi vhodné. Vyšší tepelný odpor má právě v plovoucím provedení, oproti dřevěnému masivu je na tom však lépe.

Korkové podlahy

Lepené korkové podlahy jsou pro podlahové vytápění též vhodné. Tenoučká vrstva pružného korku vede teplo lépe než podlaha dřevěná. Přitom je korek paradoxně uznáván jako dobrý tepelný (ale i zvukový) izolant. Značné množství přírodních buněčných struktur, kreseb, zrnitostí a barevných odstínů nabízí bohatý výběr korkových podlah. Stejně jako dřevo je však korek daleko méně vhodnou krytinou pro podlahové vytápění než keramika, cihla, kámen, laminát či vinyl.

Linolea, marmolea a PVC

Tyto krytiny jsou nabízeny v podobě pásů či desek. Opět je ideální jejich lepení k podkladu, jinak ale jde o krytiny vhodné pro podlahové vytápění, mají dobrou tepelnou vodivost. Je samozřejmě třeba rozlišovat mezi jednotlivými materiály a jejich původem. Linoleum (též vinylová podlaha, marmoleum je obchodní značka linolea) je přírodního původu, zatímco PVC podlahy jsou syntetické. A zde se můžeme na několik vět zastavit.

Podlahové krytiny, ale i tapety z PVC totiž dle testů obsahují ftaláty (testy nechalo opakovaně provést ekologické hnutí Arnika), což jsou nebezpečné chemické látky. Dokonce padly názory, že by se tyto materiály neměly vůbec objevovat jako součást vybavení zdravotnických zařízení, školek, škol a dětských pokojíků. Ftaláty jsou užívány jako změkčovadla a jejich obsah se v PVC podlahách pohybuje v množství od necelých 5 do 17%. Ftaláty nejsou v PVC chemicky vázány a proto se uvolňují do ovzduší a stávají se jednou z příčin alergických a astmatických onemocnění. Je tedy na zvážení, zda použít v interiéru, kde se pohybují malé děti, tuto podlahovinu, a to bez ohledu na nízkoteplotní podlahové vytápění.Pro její použití hovoří vysoká odolnost a snadná údržba.

Koberce

Použití koberců není vyloučeno, jejich vlas však nesmí přesáhnout 1 cm. Též je důležité, z jakých materiálů byly koberce vyrobeny a zda mají (a jakou) podkladní vrstvu. Proto je vždy třeba poradit se s prodejcem. V každém případě je však tepelná vodivost koberců nízká i v případě, že se k podkladu lepí. Respektive nemá žádný smysl pokládat na podlahové topení koberec, který není k podkladu lepen.

Vzhledem k výše uvedeným vlastnostem umisťujeme na podlahové vytápění pouze lepené koberce kusové s co nejnižším vlasem. Maximálně můžeme položit v konkrétním místě menší koberec kusový na podlahovou krytinu jako estetický a volně plovoucí solitér.

Zdroj použitých fotografií: www.shutterstock.com