Jaké jsou Stavby roku Středočeského kraje 2016?

Dne 15. září proběhlo v Galerii GASK v Kutné Hoře slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2016. Akce se konala za přispění Středočeského kraje.

Třetího ročníku soutěže se účastnilo 15 staveb, které porota osobně navštívila. Porota následně navrhla 4 nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2016. Od 15. srpna měla veřejnost možnost hlasovat o Cenu veřejnosti, a to ze všech patnácti přihlášených staveb na webu www.stavbaroku.cz.
Přihlásit se mohla stavební díla ze všech oborů dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná v období od 1. 1. 2013 do 1. 7. 2016.
Soutěž se konala za přispění Středočeského kraje a pod záštitou a s osobní účastí hejtmana Středočeského kraje, pana Miloše Petery. 
Organizátorem a odborným garantem byla Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.
Vypisovatelé soutěže Krajský úřad Středočeského kraj, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obec architektů a Hospodářská komora České republiky chtějí poděkovat všem účastníkům soutěže, porotcům a také těm, kteří soutěž podpořili.

Nominované stavby na titul Stavba roku Středočeského kraje 2016

4. Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostelu Nanebevzetí Panny Marie – Svatá Hora u Příbrami

5. Adaptace obchodního domu Máj na Městský úřad Kralupy nad Vltavou

11. Přemostění trati Českých drah II/329 Poděbrady

15. Mezinárodní výzkumné centrum ELI

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2016

Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostelu Nanebevzetí Panny Marie –Svatá Hora u Příbrami

INVESTOR: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
AUTOR: Michal Sluka, Richard Cibik, Lukáš Kozák, Michal V. Křepel, Romana Hubková
PROJEKTANT: FACIS architekti f.o., Richard Cibik
DODAVATEL: Starkon a.s.
PŘIHLAŠOVATEL: Starkon a.s.
DOBA VÝSTAVBY: 12. 5. 2015 – 31. 12. 2015

Cena hejtmana Středočeského kraje

II/329 Poděbrady – přemostění trati Českých drah
INVESTOR: Středočeský kraj
AUTOR: Petr Souček
PROJEKTANT: PONTEX spol. s r. o.
DODAVATEL: SMP CZ, a. s., M-SILNICE, a. s.
PŘIHLAŠOVATEL: M-SILNICE, a. s.
DOBA VÝSTAVBY: 1. 5. 2014 – 1. 9. 2015

Zvláštní ceny soutěže

Nejlepší rekonstrukce památkového objektu

Stavební a restaurátorské práce při obnově poutního areálu kostelu Nanebevzetí Panny Marie –Svatá Hora u Příbrami

INVESTOR: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie
AUTOR: Michal Sluka, Richard Cibik, Lukáš Kozák, Michal V. Křepel, Romana Hubková
PROJEKTANT: FACIS architekti f.o., Richard Cibik
DODAVATEL: Starkon a.s.
PŘIHLAŠOVATEL: Starkon a.s.
DOBA VÝSTAVBY: 12. 5. 2015 – 31. 12. 2015

Nejlepší investiční záměr

Adaptace obchodního domu Máj na Městský úřad Kralupy nad Vltavou

INVESTOR: Město Kralupy nad Vltavou
AUTOR: RH-ARCH s.r.o.
DODAVATEL: SYNER, s.r.o.
PŘIHLAŠOVATEL: Město Kralupy nad Vltavou
DOBA VÝSTAVBY: 20. 8. 2012 – 4. 11. 2013

Nejlepší realizace veřejného prostoru

Předmostí – Turistické centrum – Kralupy nad Vltavou
INVESTOR: Město Kralupy nad Vltavou
AUTOR: Jaroslav Kaňka
PROJEKTANT: Marel spol. s.r.o., Jaroslav Kaňka
DODAVATEL: Marel spol. s.r.o., Jaroslav Kaňka
PŘIHLAŠOVATEL: Město Kralupy nad Vltavou
DOBA VÝSTAVBY: 6. 1. 2015 - 26. 8. 2015

Stavba, která nejlépe rozvíjí kulturní hodnoty krajiny nebo okolní zástavby

Muzeum berounské keramiky
INVESTOR: Město Beroun
AUTOR: Ing. Tomáš Petráň, CINEPOINT, s.r.o.
PROJEKTANT: SUDOP Project Plzeň a.s., MKC Beroun, příspěvková organizace Města Beroun
DODAVATEL: JEŽ, spol.s.r.o.
PŘIHLAŠOVATEL: Město Beroun
DOBA VÝSTAVBY: 25. 4. 2014 - 15. 12. 2014

Dopravní infrastruktura

II/329 Poděbrady – přemostění trati Českých drah
INVESTOR: Středočeský kraj
AUTOR: Petr Souček
PROJEKTANT: PONTEX spol. s r. o.
DODAVATEL: SMP CZ, a. s., M-SILNICE, a. s.
PŘIHLAŠOVATEL: M-SILNICE, a. s.
DOBA VÝSTAVBY: 1. 5. 2014 – 1. 9. 2015

Stavba, kterou financuje kraj nebo jeho příspěvková organizace

Domov seniorů Uhlířské Janovice
INVESTOR: Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace
PROJEKTANT: Centroprojekt, a.s., Ateliér Velehradský, s.r.o.
DODAVATEL: HOCHTIEF CZ a.s.
PŘIHLAŠOVATEL: Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace
DOBA VÝSTAVBY: 21. 7. 2014 - 30. 6. 2015

Stavebně-technické řešení konstrukce

Mezinárodní výzkumné centrum ELI
INVESTOR: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
AUTOR: Ian Bogle
PROJEKTANT: Bogle Architects s.r.o., PBA International Prague, s.r.o., AED Project a.s., ARUP
DODAVATEL: METROSTAV a.s., OHL ŽS a.s., VCES a.s.
PŘIHLAŠOVATEL: METROSTAV a.s.
DOBA VÝSTAVBY: 1. 5. 2013 – 1. 3. 2016

Cena veřejnosti, s počtem: 4 212 hlasů

Domov seniorů Uhlířské Janovice
INVESTOR: Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace
PROJEKTANT: Centroprojekt, a.s., Ateliér Velehradský, s.r.o.
DODAVATEL: HOCHTIEF CZ a.s.
PŘIHLAŠOVATEL: Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková organizace
DOBA VÝSTAVBY: 21. 7. 2014 - 30. 6. 2015

O Soutěži Stavba roku 2016

24. ročník soutěže Stavba roku 2016 je celorepublikovou veřejnou neanonymní soutěží staveb. Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže, kterými jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
www.stavbaroku.cz 
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Poslat poptávku