Sdílet
 

Jaké požadavky musí splňovat elektrický rozvod?

Datum vydání: 31.03.2008 | autor:
Jak je to vlastně s hlavním vypínačem budovy? Vzhledem k předpisům ale ani z důvodu nebezpečí úrazu není vhodné podceňovat instalaci rozvodu elektřiny. Odborná firma zajistí nejen zpracování projektů či vlastní realizaci elektroinstalace, ale nabízí i provádění pravidelných revizí a záručního i pozáručního servisu.
Foto ELEKTRA FOJT s.r.o. - elektromontáže,veřejné osvětlení
Foto ELEKTRA FOJT s.r.o. - elektromontáže,veřejné osvětlení
Rozvody elektrické energie v domě můžeme rozdělit na silnoproudé a slaboproudé. Základem pro zajištění chodu všech elektrických spotřebičů a zařízení jsou kvalitní silnoproudé rozvody zásuvek, osvětlení a na ně navazující ovladače či regulátory připojených technologií, např. vytápění, klimatizace a podobně.

Co je elektrický silnoproudý rozvod?
Elektrická vedení jsou technologická zařízení, která přenáší elektrickou energii od elektráren nebo rozvoden do distribuční sítě. Velice důležité a žádané je, aby bylo elektrické vedení hospodárné s co nejmenšími ztrátami, spolehlivé s minimální poruchovostí a hlavně bezpečné. V silnoproudém rozvodu se jako elektrovodné materiály u vnitřních rozvodů používají především měď (pro malé průřezy) a hliník (pro větší průřezy). U venkovních elektrických vedení se používá ocel. U spotřebitelských silnoproudých rozvodů záleží na velikosti, počtu a umístění zdrojů; na velikosti a počtu spotřebičů a v neposlední řadě i na důležitosti napájených spotřebičů.

Přípojková skříň a hlavní vypínač
Pro připojení k objektu je možno využít kabely uložené na sloupech nebo v zemi. Oba typy přípojek bývají ukončeny v přípojkové skříni, osazené ve fasádě domu nebo na hranici pozemku. Přípojková skříň musí být přístupná z veřejného prostoru. Trvale přístupný a viditelně označený musí být i hlavní vypínač. V praxi to ovšem vypadá jinak. Rodinné domky či chaty tuto podmínku často nesplňují. V lepším případě je možno považovat za hlavní vypínač jejich přípojkovou skříň, což se často stává problémem hlavně při havárii jakou je například požár. Zásah do přípojkové skříně a vyjmutí výkonových pojistek je již zásahem do elektrického zařízení a tudíž je to práce pro odborníka.
Náklady na zřízení přípojky vždy hradí ten, kdo podává žádost o připojení, obvykle tedy stavebník. Přípojka včetně přípojkové skříně je ve vlastnictví majitele rozvodné sítě.
Při stavbě rodinného domu záleží, zda jsou sítě ke stavební parcele připojeny či nikoliv. Není-li přípojka u pozemku, je nutno požádat správce sítě o připojení k rozvodné síti, dále je nutno zpracovat dokumentaci elektrické přípojky, kterou předkládáte stavebnímu úřadu. Jsou-li sítě k pozemku přivedeny, stačí požádat správce elektrické sítě o připojení k distribuční soustavě.
Foto ELEKTRA FOJT s.r.o. - elektromontáže,veřejné osvětlení
Foto ELEKTRA FOJT s.r.o. - elektromontáže,veřejné osvětlení
Důležité je uzemnění
V domovním rozvaděči je svorkovnice pro uzemnění, na kterou jsou připojena kovová potrubí a ochranné uzemnění domu. Před účinky blesku ochraňuje dům hromosvod, který svádí nashromážděnou atmosférickou elektřinu ze vzduchu do země. Uzemnění zajišťuje buď pozinkovaný pásek nebo tyč. Funkční hromosvod často bývá jednou z podmínek uzavření pojistky domu a následně pak pojistného plnění.

Elektrická rozvodná zařízení musí být provedena tak, aby byla vyloučena možnost dotyku vodičů nebo dalších živých částí elektrického rozvodu, a tím se zabránilo možnosti úrazu elektrickým proudem. Dále nesmí při provozu elektrických zařízení dojít k požáru či jinému ohrožení osob nebo majetku. Z toho vyplývá, že realizace rozvodů elektrické energie podléhá příslušným elektrotechnickým normám a předpisům. Z těchto důvodů je nutné pověřit odbornou firmu, která má oprávnění k montáži elektroinstalace, jejímu projektování a následnému vypracování revizní zprávy.
ELEKTRA FOJT s.r.o.

ELEKTRA FOJT s.r.o.

Blansko, Blansko, Salmova 1734/19, 67801
Tel: 516 418 756
E-mail: r.fojt@volny.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ELEKTRA FOJT s.r.o.

Blansko, Blansko, Salmova 1734/19, 67801
Tel: 516 418 756
Mobil: 602 734 913
E-mail: r.fojt@volny.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Jaké požadavky musí splňovat elektrický rozvod?"

Buďte první a napište komentář k  "Jaké požadavky musí splňovat elektrický rozvod?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE