Jakou dlažbu na zahradu? Vede beton, ale zapomeňte na klasiku! Zobrazit fotky zobrazit 16 fotek

Zahradní dlažba, respektive zpevněné plochy na zahradě a materiál, který za tímto účelem použijeme, zaujmou na první pohled. Dlažba pomáhá vytvářet celkový dojem z pozemku, koncepce zahrady a budovy či budov na pozemku stojících. Rozhodující z hlediska životnosti a údržby je sice materiál, ale klíčovou roli hraje též vzhled, čili tvar dlažby, vzor, povrchová struktura a barevnost. A co víc, důležitá je i náročnost pokládky.

Jak a čím vydláždit? Možností je nepřeberně!

Příchozí a příjezdové komunikace, zpevněná automobilová stání, terasy a dvorky, zahradní chodníky a pěšiny, okolí jezírek a bazénů, podklady pergol, altánů a besídek, ale i parkoviště ve městech, před obchodními domy, průmyslovými a skladovacími komplexy a na sídlištích a nekonečné tisíce kilometrů chodníků… Zde všude najde uplatnění dlažba.

Ne každý typ dlažby podle odolnosti a materiálu se samozřejmě hodí všude. Velmi odolná, ale též náročná na pokládku, je kamenná dlažba ukládaná do betonu. Navíc s sebou toto řešení nese problém s odváděním srážkové vody, po vybetonované ploše prostě steče stejně jako po kameni. Zatímco dlažba, která se volně ukládá na připravený podklad, značnou část vody propouští do terénu.

Existují ale i velmi zajímavá, alternativní řešení, například dřevěné kůly nejlépe z tvrdého dřeva, které se do terénu zatloukají jeden vedle druhého až do stejné výšky, nebo kombinace materiálů – například oblázků a nášlapných kamenů, dřevěných pražců (pozor na ty staré ze železnic - jsou hygienicky závadné) a tak dále. Zajímavým řešením je též dlažba plastová či plastové nášlapné kameny, byť plast a v zahradě? Ale proč ne – v tomto směru se dobře prosadila plastová dlažba vegetační, která nesaje za horkého počasí vodu trávě rostoucí v otvorech či mezerách a ta vypadá lépe s nižšími náklady na zálivku než prorůstající vegetační dlažbou betonovou. Ovšem zahrady znovuobjevily i keramické cihly, byť speciálně vyráběné pro účel venkovního dláždění a impregnované a na betonových plochách se stále drží tradiční keramika, ale v tom venkovním nenasákavém a tedy mrazu odolávajícím provedení. 

Oblíbená betonová dlažba

Skutečně velkou oblibu si ale na zahradách našla dlažba betonová. Ať už v podobě zámkové dlažby, která se velice snadno a rychle pokládá (na velkých plochách to jde dokonce i strojově), nebo v podobě dlažby skladebné, která může být vyráběna i ve věrných imitacích kamene a dřeva, ovšem za nižší cenu a v případě imitace dřeva s řádově vyšší životností. Betonová dlažba působí přirozeně a kompaktně, je bezproblémová na údržbu a lze si vybrat z velkého množství tvarů dlaždic, skladeb, barev či colormixů, ale i struktur povrchu. Už dávno nemusí betonová dlažba vypadat jako tradiční zámkové „Íčko,“ ovšem i to je stále vyráběno a je pořád oblíbené. Ohromnou předností betonové dlažby je rozebíratelnost a tedy snadná opravitelnost, průsak vody – neodvádí ji do kanálu, ale voda se vsakuje mezerami mezi dlaždicemi a výrobu betonové dlažby lze navíc pokládat za ekologickou.

Jestliže je betonová dlažba kvalitně vyrobena a dobře ošetřena, dosahuje vysoké odolnosti nejen vůči běžným i extrémním klimatickým podmínkám, ale i chemickým posypům a exhalátům, které se na zem dostanou spolu se srážkami. Některá betonová dlažba má též omezenu tvorbu vápenocementových výkvětů a sníženu možnost znečištění – hovoříme o takzvaných samočistících schopnostech. Protiskluzný povrch je samozřejmostí. 

Zámková klasika

Klasická zámková dlažba do sebe tvarově zapadá a je vyráběna v těchto podobách: ÍČKO, VLNKA, TERČÍK.

Dlažby Íčko a Terčík jsou opticky složené ze dvou geometrických tvarů a při vhodně zvolené kombinaci barev působí velmi plasticky. Proto jsou tyto dlažby využívané především při řešení venkovních ploch moderních sídlištních celků, na parkovištích, chodnících a komunikacích. Vhodné jsou pro všechny typy zpevněných ploch občanských a průmyslových staveb včetně ploch vystavených enormnímu zatížení od pojezdů kamionů (např. logistické areály). Dlažba Vlnka má zámkovou vazbu po celém obvodu kamene a svým typicky vlnkovitým tvarem se od ostatních zámkových dlažeb zásadně liší. I tato dlažba má široké uplatnění, je vhodná pro všechny typy zpevněných ploch stejně jako dlažba Íčko a Terčík. Vyrábí se samozřejmě i mnoho dalších tvarů zámkové dlažby (Kytička, Kostička, Tesela atd…).

Plošná a skladebná dlažba

Plošná dlažba je typická většími rozměry dlaždic (30x30 cm, 50x50 cm, …). Jinak ji lze zařadit mezi dlažbu skladebnou, která se od té zámecké liší způsobem pokládky – dlaždice do sebe nezapadnou, ale ukládají se vedle sebe. Předností skladebné dlažby je variabilita a četnost geometrických tvarů, přičemž tvary skladebné dlažby můžeme různě kombinovat a skládat podle potřeby. Naprostým vrcholem ve skladebných dlažbách jsou dlaždice různých tvarů a rozměrů, které imitují přírodní kámen. Byť se na takto pokládaných plochách logicky opakují vzory z do sebe poskládaných dlaždic, na první pohled si toho nevšimneme, jelikož tvary dlaždic jsou opravdu velmi variabilní… Ovšem základ skladebné dlažby samozřejmě představují dlaždice v půdorysných tvarech čtverců a obdélníků. Obecně pak lze říci, že skladebných variant dlažeb je dnes vyráběno doslova nepřeberně.