Je důležitý počet komor u plastových oken? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Plastová okna prošla dramatickým vývojem a ještě poměrně nedávno to vypadalo, že počet jejich komor poroste periodicky až do nekonečna. Nekonečný je však jen vesmír a ani to není dokázáno. Ovšem ukázalo se, že důležitější než počet komor je stavební hloubka a izolace zasklením. A dostihy skončily.

Před patnácti či dvaceti lety byla standardem plastová okna se stavební hloubkou okolo 50 mm a právě pro tato okna byl klíčový počet komor, na které jsou plastové profily děleny. Oproti tomu je dnes standardem stavební hloubka alespoň 70 mm, kdy již není vůbec důležité, zda má takové okno komor 5 a nebo 6. Tepelně izolační schopnosti oken jsou tedy dány především stavební hloubkou profilu + typem použitého zasklení. Standard v podobě izolačního dvojskla je přitom dnes nahrazován izolačním trojsklem. Zasklení totiž představuje většinu plochy každého okna a právě jím uniká nejvíce tepla. Vliv vybraného typu zasklení je prostě na okna zásadní!

Tepelně izolační vlastnosti každého okna charakterizuje hodnota prostupu tepla celým oknem Uw, která se skládá z Ug (prostup tepla zasklením) a Uf (prostup tepla rámem). Na základě těchto hodnot se počítá součinitel prostupu tepla celého okna Uw (m2.K), případně dveří Ud. Písmena w a d znamenají window (anglicky okno) a door (anglicky dveře). Požadovaná hodnota Uw a Ud je dle ČSN 73 0540-2 1,7 W/m2K a doporučená 1,2 W/m2K. U pasivních domů je požadováno Uw a Ud alespoň 0,8 W/m2K.
Staré okna přitom mají hodnoty Uw okolo 5 W/m2K, ale díky netěsnostem i více. Proto platí, že jakékoli nové okno bude oproti tomu bránit úniku tepla relativně dobře. Součinitel prostupu tepla lze navíc vylepšit osazením okna izolačním trojsklem, které je však významně těžší (cca o 10 kg/m2). Ne pro všechny profily je proto izolační trojsklo vhodné. Pokud to však lze, provádějí se i výměny zasklení za izolační trojskla.

A pozor, hodnoty, které mívají dodavatelé oken uvedené v propagačních materiálech, mohou být nadsazené. Určitě u profilů nezáleží na počtu komor, které mohou být pouze marketingovým trikem! Dalším trikem bývá, že dodavatelé uvádějí pouze Ug (prostup tepla zasklením), pokud to vypadá opticky (číselně) výhodněji než Uw.
Sledujeme však i další vlastnosti, které přispějí k lepšímu obytnému komfortu, například zvukový útlum oken a také jejich bezpečnost (z pohledu ochrany osob i zabezpečení před zloději).

Zásadní je pro plastová okna též dostatečně silná kovová výztuha, aby se nám nekroutila a aby unesla zasklení. Samotný plastový profil není nosný a od určité velikosti okna je kovová výztuha doslova nezbytná. Do výztuhy by mělo být zároveň zašroubované kování a také panty. Jenom tak máme jistotu, že se okna nevytrhnou. Správné dimenzování oken a provedení je prostě zásadní! A nejde jen o silný vítr či mechanické působení např. lidské síly. V létě se dovede přímé letní slunce opřít do plastových profilů tak, že je zahřeje až na 60 oC a plast dilatuje. Následkem toho může dojít k prohnutí konstrukce, pokud není výztuha dostatečně silná.
Síla stěn plastového profilu je dělena do tříd, přičemž nejvyšší třída A má sílu stěn 3 mm (s tolerancí +/-0,2 mm). Při výrobě se pak reálně svařuje větší plocha plastových stěn profilu a rohová pevnost těchto oken je pak větší.

Vyplatí se též zjistit, kde byla okna vyrobena. Díky znalosti původu oken snadno v budoucnu požádáme o pomoc, bude-li to třeba. A případné problémy se nejčastěji projeví v zimě, pokud začne mrznout.

Zdroj: ČESKÉSTAVBY.cz, shutterstock.com