Sdílet
 

Jeden systém pro mnoho variant zateplení šikmé střechy

Datum vydání: 04.04.2013 | autor:

Knauf Insulation představil vzduchotěsný zateplovací systém pro šikmé střechy LDS. Obsahuje všechny komponenty pro různé skladby zateplení a konstrukce šikmých střech. Bezpečně plní i tepelně izolační parametry pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Kontaktní difúzní folie LDS 0,04 Kontaktní difúzní folie LDS 0,04
Kontaktní difúzní folie LDS 0,04
Parobrzda LDS 2 Silk Parobrzda LDS 2 Silk
Parobrzda LDS 2 Silk
Systém LDS obsahuje kontaktní difúzní folii LDS 0,04, parobrzdu LDS 2 Silk, parozábranu LDS 100 a těsnící pásky LDS spolu s minerální skelnou izolací Knauf Insulation Unifit.

LDS systém vytváří tři funkční vrstvy: hydroizolační difúzně propustnou na vnější straně, tepelně izolační uprostřed a vzduchotěsnou na vnitřní straně. Pomocí těchto tří vrstev lze vytvořit několik variant zateplení pro všechny energetické náročnosti konstrukce.

„Na trhu s izolacemi se neustále objevují nové typy izolací pro různé konstrukce. Přesto vzduchotěsná skladba s minerální skelnou izolací zůstává i nadále nejpopulárnějším řešením. Je mimořádně funkční, snadná na provedení a nakonec i levnější,“ říká o zateplování střech Jan Kurc, aplikační specialista Knauf Insulation.
Parozábrana LDS 100 Parozábrana LDS 100
Parozábrana LDS 100
Těsnící pásky LDS Těsnící pásky LDS
Těsnící pásky LDS
Systém pro zateplení šikmé střechy Systém pro zateplení šikmé střechy
Systém pro zateplení šikmé střechy

Zateplení nad krokve

Pasivní a nízkoenergetické domy dnes nejsou jen ojedinělými projekty nadšenců, ale stávají se standardem. Maximálně úsporné konstrukce lze vytvořit i při rekonstrukcích starších domů. Celkově vyšší tloušťky tepelných izolací, které je nutno použít, stejně jako snaha po minimalizaci vlivu tepelných mostů, logicky vede ke konstrukčním variantám, kdy je významná část tloušťky nebo celá tloušťka tepelné izolace umístěna nad rovinou krokví.

Provést zateplení nad krokvemi pomocí LDS systému lze provést ve třech konstrukčních variantách:
  1. Jednoduchá skladba s použitím zdvojeného roštu
  2. Řešení s použitím vrutů UD se zdvojeným závitem
  3. Vícevrstevná skladba s pomocí krokvových náměstků ze dřeva XPS
Projektanti naleznou CAD detaily jednotlivých konstrukcí ke stažení na http://www.knaufinsulation.cz/cad-detaily.
Zdvojený rošt Zdvojený rošt
Zdvojený rošt
Použití vrutů se zdvojeným závitem Použití vrutů se zdvojeným závitem
Použití vrutů se zdvojeným závitem
Skladba s krokvovými náměstky ze dřeva XPS Skladba s krokvovými náměstky ze dřeva XPS
Skladba s krokvovými náměstky ze dřeva XPS
Aplikace skelné minerální vlny Knauf Insulation Aplikace skelné minerální vlny Knauf Insulation
Aplikace skelné minerální vlny Knauf Insulation

Zateplení mezi a pod krokve

Šikmá střecha tradičně plní funkci ochrany budovy před klimatickými vlivy. Tím je myšlena zejména ochrana před srážkovou vodou a sněhem. Z ekonomických i architektonických důvodů se v současnosti realizuje většina nových střech jako zateplených, stejně tak se při rekonstrukci dodatečně zatepluje mnoho střech původních. Pro dosažení tepelně technických vlastností, které odpovídají stále rostoucím požadavkům stavební praxe, je zpravidla nutné kombinovat minimálně dvě vrstvy tepelné izolace, nejčastěji izolaci mezi krokvemi a izolaci pod krokvemi.

Skelná minerální vlna Knauf Insulation se vyrábí s různými hodnotami součinitele tepelné vodivosti. Společnou charakteristikou je vysoká difúzní otevřenost a pružnost vlny, která přispívá k dokonalému vyplnění dutin stavebních konstrukcí. V kombinaci s komponenty LDS umožňuje izolace Unifit vytvořit dokonalé souvrství.
Zateplení mezi krokve a pod krokve lze provést ve více variantách:
  1. Základní zateplení se dvěma vrstvami izolace a vzduchotěsnou vrstvou s použitím vysoce parotěsné fólie LDS 100 pod izolací
  2. Doporučené zateplení se třemi vrstvami a vzduchotěsnou vrstvou vytvořenou s pomocí parobrzdy LDS 2 Silk vloženou mezi vrstvy izolace pod krokví
Zateplení  se dvěma vrstvami izolace a vzduchotěsnou vrstvou s použitím vysoce parotěsné fólie LDS 100 Zateplení se dvěma vrstvami izolace a vzduchotěsnou vrstvou s použitím vysoce parotěsné fólie LDS 100
Zateplení se dvěma vrstvami izolace a vzduchotěsnou vrstvou s použitím vysoce parotěsné fólie LDS 100
Zateplení se třemi vrstvami a vzduchotěsnou vrstvou vytvořenou s pomocí parobrzdy LDS 2 Silk Zateplení se třemi vrstvami a vzduchotěsnou vrstvou vytvořenou s pomocí parobrzdy LDS 2 Silk
Zateplení se třemi vrstvami a vzduchotěsnou vrstvou vytvořenou s pomocí parobrzdy LDS 2 Silk
Skladbu kombinovaného zateplení Skladbu kombinovaného zateplení
Skladbu kombinovaného zateplení

Kombinované zateplení pro nízkoenergetický a pasivní standard

V některých případech je vhodné kombinovat zateplení nad krokvemi, mezi krokvemi a pod krokvemi. Toto řešení dosahuje špičkové výsledné hodnoty součinitele prostupu tepla a zároveň zajistí maximální vzduchotěsnost na úrovni vnitřní vzduchotěsné vrstvy (parozábrany nebo parobrzdy).

Vysoká životnost a správná realizace

Systém LDS prošel náročnými testy v nezávislých akreditovaných zkušebnách. Ty prokázaly životnost vzduchotěsných spojů vyšší než 50 let. Životnost spojů je nejdůležitější vlastnost determinující funkčnost celého zateplení. Pro správnou funkci zateplené střechy a její životnost je třeba také kvalitní realizace. Pro projektanty, architekty a realizační firmy pořádá Knauf Insulation již třetí ročník Akademie zateplování, kterou letos doplňují i kurzy Zateplování v praxi pro řemeslníky a zaměstnance realizačních firem, kteří provádějí zateplení přímo na stavbách.
Knauf Insulation, spol. s r.o.

Knauf Insulation, spol. s r.o.

Praha, Stodůlky, Bucharova 2641/14, 15800
Tel: 234 714 011
Web: http://www.knaufinsulation.cz
E-mail: order.cz@knaufinsulation.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Knauf Insulation, spol. s r.o.

Praha, Stodůlky, Bucharova 2641/14, 15800
Tel: 234 714 011
Web: http://www.knaufinsulation.cz
E-mail: order.cz@knaufinsulation.com

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Jeden systém pro mnoho variant zateplení šikmé střechy "

Buďte první a napište komentář k  "Jeden systém pro mnoho variant zateplení šikmé střechy "

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE