Sdílet
 

K čemu potřebujeme geodeta při stavbě domu?

Datum vydání: 22.08.2014 | autor:

Náplní práce geodeta je především vyměřování a vytyčování pozemků, čehož využívají především úřady státní a hospodářské správy. Výstupy z těchto měření se používají např. k územnímu plánování, lesnímu hospodaření, projektování dálnic atd. Při stavbě rodinného domu se však bez služeb geodeta také neobejdeme. 

Geodetické práce Geodetické práce
Geodetické práce

K čemu geodeta budete potřebovat?

Služby geodeta budete potřebovat pro vytyčení hranic parcely nebo pro tvorbu geometrického plánu na oddělení parcely, při vytyčení budoucí stavby v terénu podle projektu, a pokud je třeba, tak u nedokončené stavby pro vyhotovení geometrického plánu nezbytného k získání hypotéky. Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí lze dělat již po jasně viditelném uspořádání prvního nadzemního podlaží (stavba tedy nemusí být kompletně hotová).

Co je to geometrický plán a k čemu slouží?

Geometrický plán je výsledek zeměměřičských činností, který se vyhotovuje v případě, že na části pozemku dojde ke změně, kterou je potřeba zapsat a zakreslit v katastru nemovitostí. Geometrický plán je nezbytnou součástí příslušné listiny (kolaudačního rozhodnutí, rozhodnutí o přidělení čísla popisného, kupní smlouvy, rozhodnutí soudu, …), podle které má být zápis do katastru nemovitostí proveden. O zápis do katastru nemovitostí žádá vlastník parcely, na které došlo ke změně. 

Geometrický plán se vyhotovuje pro dokončené budovy ke kolaudaci, např. novostavby, přístavby, garáže a jiné stavby, pro rozestavěné budovy k získání hypotečního úvěru a nebo při rozdělení pozemku - je však nutné doložit souhlas příslušného obecního, stavebního úřadu s dělením pozemku.
Geodetické práce Geodetické práce
Geodetické práce

Obnovení a vytyčení vlastnických hranic

Vlastnické hranice se v terénu vytyčují z předchozí měřické dokumentace a technických podkladů uložených na katastrálním úřadě. Poté jsou s výsledkem vytyčovaných prací seznámeni vlastníci všech parcel, pro které je tato hranice společná. Vlastníci mohou vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas s průběhem vytyčené hranice do vytyčovacího protokolu, který je následně uložen v dokumentaci katastrálního úřadu. Vytyčení hranic parcel se provádí pro fyzické i právnické osoby. Bližší specifikace je ve vyhlášce 190/1996 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního.

Zaměření pozemku a stavby

Zaměření pozemku se provádí, když potřebujete zanést hranice pozemku do mapy. Zaměřením pozemku se získá přesná poloha pozemku v terénu vůči sousedním parcelám, přilehlým komunikacím a inženýrským sítím. Opačný proces se nazývá vytyčení a obnáší jejich vyznačení v terénu na základě dokumentace.

Účelem zaměření stavby pro kolaudaci je získat přesnou polohu všech rohů domu a následné zakreslení skutečného provedení stavby do mapy. Zaměření pozemku a stavby bývá zpravidla součástí geometrického plánu, který zobrazuje přesnou polohu nemovitosti na mapě a přikládá se při žádosti o zápis do katastru nemovitostí.
Geodetické práce Geodetické práce
Geodetické práce

Vytyčení pozemku a stavby

Pokud je potřeba porovnat, odpovídá-li rozdělení hranic pozemku zobrazení stavu z projektové dokumentace, provádí se vytyčení pozemku. Vytyčení pozemku je vhodné zhotovit také před zahájením stavby, aby nedošlo třeba k zastavění sousedova pozemku. Sousedním vlastníkům pozemků musí být umožněno seznámení s výsledky měření.

Podle možností terénu se označí jednotlivé rohy stavby, vyznačí se body definující příslušnou výšku, která je důležitá pro zhotovení základů. 
 
Vytyčení stavby je zdokumentováno v protokolu o vytyčení stavby, který obsahuje seznam souřadnic všech bodů stavby (rohů domu).

Výsledky vytyčení nikdy nemění právní vztahy k nemovitostem. Případné námitky proti vytyčení je vhodné řešit dohodou. Spory stran řeší pouze soud, který si obvykle vyžádá nezávislý znalecký posudek.

Zřízení věcného břemene

Zřízení věcného břemene se vyhotovuje v případě, že věcné břemeno bude zřízeno pouze na části zatíženého pozemku. Rozsah věcného břemene bude vyznačen v grafické části geometrického plánu. Do katastrální mapy se nezakresluje.

Zápis budovy do katastru nemovitostí

Pro zápis budovy do katastru nemovitostí budete potřebovat úředně ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí opatřenou doložkou o nabytí právní moci, doklad o přidělení popisného/evidenčního čísla a originál geometrického plánu s vyznačením budovy.

Zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí

Pro zápis rozestavěné budovy do katastru nemovitostí potřebujete úředně ověřenou kopii stavebního povolení opatřenou doložkou o nabytí právní moci, originál geometrického plánu s vyznačením rozestavěné budovy a čestné prohlášení stavebníků s úředně ověřenými podpisy, že jsou vlastníky rozestavěné budovy.
Ing. Aleš Urban - GEOSPOL

Ing. Aleš Urban - GEOSPOL

Louny, Louny, Vladimirská 2431, 44001
Tel: 602 820 989
Web: http://www.geodetlouny.cz/
E-mail: geospol.louny@email.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Ing. Aleš Urban - GEOSPOL

Louny, Louny, Vladimirská 2431, 44001
Tel: 602 820 989
Tel: 415 655 298
Web: http://www.geodetlouny.cz/
E-mail: geospol.louny@email.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "K čemu potřebujeme geodeta při stavbě domu?"

Buďte první a napište komentář k  "K čemu potřebujeme geodeta při stavbě domu?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE