K dřevostavbě dárek 40.000 korun Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Domy na bázi dřeva jsou zajímavou alternativou u nás tradičních zděných domů. Ovšem v mnoha zemích jsou tradičním řešením výstavby právě dřevostavby – například v Kanadě, USA, v severských zemích, Německu, Rakousku, … Čím si nás dřevostavby postupně získávají a některé z nás i získají? A co třeba cenou? Nebo něčím jiným?

Podmínky akce

Společnost VEXTA a.s. připravila vedle tradičně příznivého ceníku dřevostaveb i zajímavou akci. Dárek 40.000 korun ke každé dřevostavbě (rodinnému domu) smluvně objednané Smlouvou o dílo od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2016. Na dárek máte nárok, pokud dodržíte splatnost všech zálohových faktur včetně konečné zúčtovací faktury a převezmete dílo dle Smlouvy o dílo. Dárek získáte tak, že vystavenou vyúčtovací fakturu neuhradíte v plné výši, resp. sníženou o 40.000 korun. Na tuto smluvní slevu poté zhotovitel vystaví objednateli dobropis.

Dřevostavba a montovaný dům

Často si pleteme pojmy dřevostavba a montovaný dům (montovaná stavba). Dřevostavba může být montovaným domem, ale její nosná konstrukce musí být ze dřeva a nebo z produktů na bázi dřeva. Oproti tomu montované domy jsou stavbami vytvořenými sice taktéž suchou cestou, ale jejich nosná konstrukce může být také z kovu, monolitického betonu a dalších materiálů. Určité části montovaných domů jsou předem připravené ve výrobní hale a na stavbě jsou pak spojovány různými způsoby. Jak velké jsou tyto části a z jakého jsou materiálu, není nikde definováno. Čili ne každý montovaný dům je právě dřevostavbou. Ovšem také platí, že ne každá dřevostavba je montovaným domem. 

Čím si nás dřevostavby získají

Dřevostavby si získávají své zájemce finanční dostupností bydlení, rychlou výstavbou po celý rok bez ohledu na roční období a až na výjimky i počasí, nízkými energetickými nároky, ekologickou stopou a zdravotní nezávadností bydlení, obytným komfortem, okamžitou obyvatelností hned po dokončení výstavby, životností srovnatelnou se zděnými domy, nehořlavostí a také větší podlahovou plochou při stejné ploše zastavěné.
Oproti zděným stavbám můžeme dřevostavbou docílit úspor na celkových stavebních nákladech ve výši 15 až 30%. A pokud připočteme i úspory na energiích a dokonce i na hypotéce, jelikož díky rychlé výstavbě neplatíme úroky navíc, jde o velmi zajímavá čísla. Vychází nám velmi atraktivní poměr ceny a kvality. Právě kvůli kvalitě dřevostaveb jsou výrobci přezkušováni a certifikováni. V podobě dřevostaveb lze navíc stavět i extrémně levné domy jednodušších dispozic a menší užitné plochy, nízká cena ale nesmí být při objednávce dřevostavby hlavním kritériem. Snadno bychom se mohli napálit.

Rychlá výstavba dřevostavby je jednou z největších výhod. Dřevostavbu je možné postavit nejdéle do tří měsíců od výkopových prací základové desky. Běžné zděné konstrukce vyžadují cca 3 krát více času, přičemž by měla hrubá stavba přes zimu vymrznout. Při stavbě dřevostavby jsou však minimalizovány mokré procesy výstavby - prakticky na budování základů. Většina ostatních stavebních procesů probíhá suchou cestou, čímž získáme ohromnou úsporu času. Stavět můžeme celoročně a prakticky za jakéhokoli počasí. 
Nově dokončená dřevostavba navíc okamžitě splňuje všechny podmínky pro spokojené a kvalitní bydlení včetně velmi příznivého interiérového mikroklimatu. Nemusíme řešit nadbytečnou vlhkost ve stavbě realizované mokrou cestou. Ve zděných domech ovlivňuje vlhkost ve stavebních konstrukcích negativně vlhkostní poměry ještě dlouho po ukončení výstavby. Do dřevostavby se můžeme nastěhovat ihned.

Běžná životnost dřevostavby se přitom při kvalitním a odborném provedení zcela vyrovná stavbě zděné. I dřevostavbu proto postavíme pro více generací. Zásadním důkazem jsou dřevostavby v našich vesnicích a ve skanzenech, ale i dřevěné prvky starých domů. Mnohé jsou prověřeny již staletími.

Co se týká úspor energií, je dřevo jedním z nejlepších tepelných izolantů s minimální tepelnou vodivostí. V zimě proto propouští méně chladu dovnitř, respektive tepla ven a v létě naopak. Navíc je důkladně tepelně izolován i obvodový plášť dřevostaveb, stejně jako základy a střecha. U zděných budov dosáhneme obdobných výsledků za výrazně vyšších finančních nákladů. Přitom jsou dřevostavby značně energeticky úsporné již ve standardu a běžně se z nich staví i pasivní domy. 
Obvodové stěny dřevostaveb jsou ve srovnání se zděnými budovami výrazně tenčí, což zvyšuje podlahovou plochu v průměru až o 10% při stejné zastavěné ploše. Čili při průměrné zastavěné ploše 100 m2 získáte u přízemního domu 10 m2 podlahové plochy navíc. Snižují se tak navíc i náklady na výstavbu 1m2 podlahové plochy.

Vyloženě mýtem je představa o hořlavosti dřevěných domů. Dřevo sice samozřejmě hoří, ale téměř všechny požáry v budovách vznikají vzplanutím interiérového vybavení a nikoli konstrukčního materiálu! A u dřevostaveb můžeme navíc předvídat hoření materiálů. Masivní dřevo při hoření na povrchu zuhelnatí a tím brání rozšíření hoření do hloubky. Čili ohořelá konstrukce si stále drží svůj tvar a zachovává statickou nosnost, pokud je požár včas uhašen. V případě vícevrstvých dřevěných konstrukcí na bázi dřeva je zase šíření plamene omezeno dokonalým utěsněním stěn a absencí dutých prostor. Navíc se používají stavební desky z nehořlavých materiálů a jestliže není požárem zasažena vnitřní část nosné konstrukce, teoreticky stačí desky po požáru pouze vyměnit.

Zajímavé jsou i možnosti individuálních úprav zákazníkem. Některé dřevostavby (např. skeletové) je dokonce možné vymezit pouze vnějšími stěnami a stropy a rozvržení půdorysu je ponecháno na potřebách a požadavcích zákazníka, čili bez nutnosti přizpůsobovat se nosným stěnám uvnitř domu – jsou zde pouze příčky. Dřevostavby lze též snadno přizpůsobit parametrům konkrétního pozemku.