Kam nemůže protipožární omítka Vermiplaster, nastrčí Sibaterm

Znalosti v oblasti požární ochrany z oblasti desek vedly společnost KNAUF v nedávné minulosti k doplnění požárních řešení o sádrovou protipožární omítku Vermiplaster. Ovšem na konci jeho vývoje vznikla jasná představa o produktu, který Vermiplaster doplňuje. Jak je uvedeno v nadpisu článku, jmenuje se Sibaterm.

Jeho historie se začala psát na podzim minulého roku, kdy firma Knauf koupila slovenskou firmu Sibaterm, vyrábějící protipožární omítku na bázi cementu určenou pro prostory s vysokou vlhkostí, potažmo pro exteriér. Nákupem firmy technologie Sibaterm Knauf sice získal kvalitní a léty prověřený lokální produkt, ale jeho zušlechtění Knaufem bylo teprve na počátku, především pokud jde o prověření kvality nutné pro získání Evropského technického schválení. Zároveň byly zahájeny úkony nutné pro přenos výroby do výrobny v Praze. Sibaterm je cementová lehčená omítka pro ochranu ocelových konstrukcí v rozsahu 15–180 minut. Je strojně zpracovatelný kombinací horizontální míchačky Knauf PFT Multimix a omítačky PFT Swing a jeho výroba v Praze zajišťuje jeho logistickou dostupnost po celém území České republiky i Slovenska. Cementová báze ho předurčuje pokračovat tam, kde již sádrový Vermiplaster být nemůže. Tedy v prostorách s vysokou vzdušnou vlhkostí, v chráněném i nechráněném exteriéru. K tomuto použití byly i směřovány zkoušky v rámci ETAG 018 (Evropské technické schválení, resp. jeho nástupce EAD). Sibaterm byl tak postupně podroben náročným cyklickým zkouškám na vysokou vzdušnou vlhkost, déšť, na změny teplot a namáhání kombinace mrazem a deštěm. Vše zakončeno zkouškami na UV stabilitu. Sibaterm ve všech těchto testech úspěšně obstál a nyní ho čeká administrativní proces získání ETA/EAD umožňující jeho použití ve všech zemích Evropské unie. V mezičase získal národní stavebně technické osvědčení, a je tedy připraven k prodeji i v Čechách i na Slovensku. Stavebně technické osvědčení je zatím omezeno na vnitřní použití mimo jiné i pro prostory s vysokou vzdušnou vlhkostí (do 85%). V době vydání tohoto článku jsou však zkoušky pro vnější použití již úspěšně ukončeny, a rozšíření STO na vnější použití je tak otázka velmi krátkého času.
Sibaterm se aplikuje na ocelovou konstrukci (sloupy nebo nosníky) opatřenou již od výrobce oceli nebo dodatečně alkydovým nátěrem. Přilnavost k ostatním nátěrovým bázím je třeba vždy vyzkoušet. Neslučitelné jsou nátěry na bázi olejů či uvolňující pigmenty. Před aplikací samotného Sibatermu se na ocelový prvek nanese povinný penetrační nátěr Sibatermgrund a na něj se po jeho zaschnutí v časovém rozmezí 2–24 hodin nastříká vlastní Sibaterm. V případě aplikace ve vnějším prostředí či na konstrukcích, kde jsou předpokládané vibrace, nebo při tloušťkách nad 40 mm se nosník či sloup opatří nerezovým pletivem 0,8 mm o velikosti ok 12 x 12 mm. Po aplikaci schne omítka rychlostí 10 mm/14 dní.
Protipožární omítka Sibaterm se dále povrchově neupravuje, její povrch zůstává hrubý. Pro vnější aplikace se na omítku nanese fasádní akrylátová barva Knauf. Z výše popsaného vychází i použití Sibatermu. Je jím oprava již provedených aplikací Sibatermu, protipožární ochrana v bazénech či průmyslových provozech, výrobě, rafineriích, garážích atd. Pro jeho aplikaci jsou potřebné alespoň základní znalosti práce s omítačkou G4. Nemusím zdůrazňovat, že hlavní výhodou protipožární omítky je rychlost její aplikace (a tím i cena) a absence nutnosti obnovy. Pro ty, které tento produkt zaujal, má Knauf připravenu podporu, na niž jste zvyklí z jiných produktů. Tj. technické listy, tabulky požární ochrany, Prohlášení o shodě, přílohu ceníku a prospekt pro první seznámení. A hlavně to nejdůležitější – nevyčerpatelnou zásobu 30 kg pytlů Sibaterm dostupných ať jste kde jste!

Autor: Miroslav Nyč

Zdroj: www.knauf.cz
KNAUF Praha, spol. s r.o. Poslat poptávku