Kam se hodí decentrální rekuperační jednotky? Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

O rekuperaci, tedy řízeném větrání se zpětným ziskem tepla, se dnes hovoří jako o nezbytném řešení pro pasivní domy, kde se instalují centrální rekuperační jednotky a vzduch je rozváděn po celém domě. Ovšem nabízí se ještě jedno řešení, které je mnohem univerzálnější, dostupnější a méně nákladné i na stavební práce.

Decentrální rekuperace je například v Německu nejoblíbenější u starých i nových bytů v bytových domech, při rekonstrukcích starších bytových domů, ale i domů rodinných. Přitom lze decentrální rekuperaci instalovat i za provozu, tedy nemusíme byt opouštět ani na jeden den. Decentrální rekuperace je jednoduché zařízení, pořizovací náklady jsou oproti centrálním systémům nižší, stejně jako náklady na provoz.
Decentrální rekuperační systémy se liší především absencí rozvodů vzduchu po domě. Příchozí čerstvý a odchozí odpadní vzduch prochází pouze krátkým izolovaným potrubím bez tepelných mostů, které se instaluje do obvodových stěn (pouze jimi prochází zevnitř ven).

Provedení decentrálních větracích jednotek jsou různá, mohou to být „krabice“ ukotvené na zdi, ve kterých najdeme zmenšené provedení výměníku obdobného centrální rekuperaci. Mohou však mít i sofistikovanější a účinnější keramický výměník, který je uložený přímo v potrubí, tedy v obvodové zdi. A právě takové provedení mají decentrální rekuperační jednotky SEVi 160.

Decentrální rekuperační jednotky SEVi 160

Rekuperační jednotky SEVi 160 jsou ideální právě pro českého zákazníka, který je zvyklý si „dělat“ celou řadu věcí na domě sám, přitom chce mít levný provoz, žádné starosti a žádný složitý servis. Přesto však chce využívat zařízení, díky kterému bude mít doma kvalitní prostředí a zdravý vzduch.
Tyto decentrální rekuperační jednotky mají účinnost až 90%. Jsou to malá a tichá zařízení, která se starají o řízenou výměnu vzduchu ve stavbách, významně zlepšují stav vnitřního mikroklimatu a slouží jako prevence proti tvorbě vlhkosti, plísní a proti syndromu nezdravých budov (zdraví škodlivé látky: CO2, radon, formaldehydy a další).

Větrací jednotky SEVi 160 pracují v páru na principu střídavého přepínání fáze nasávání a fáze výfuku vzduchu mezi oběma výměníky v cyklu 75 sekund. Tím dochází k ohřívání a zchlazování keramického Hi-tech výměníku. Čerstvý venkovní vzduch, který je vháněn dovnitř, je tímto způsobem ohříván. Díky vysoké účinnosti je teplota přiváděného vzduchu blízká teplotě vzduchu v interiéru, tedy vzduchu odchozího, odpadního.
Rekuperační jednotky SEVi 160 jsou určené pro všechny typy staveb, nejen pro nízkoenergetické a pasivní rodinné domy, ale i pro bytové domy nebo rekonstrukce starších objektů, kde je třeba řešit vzniklý problém s vlhkostí, plísní a zatuchlinami. Dochází k tomu především po výměně starých netěsných oken za okna těsná a zateplením domu nedýchající fasádou.

Jednotka SEVi 160 je tvořena rekuperačním výměníkem a kvalitním obousměrným ventilátorem. Účinnost rekuperace lokální rekuperační jednotky je vynikající a naprosto srovnatelná s centrálními systémy. Příkon jednoho páru větracích jednotek SEVi 160 je 3,4 W (u centrálních systémů se příkon pohybuje od 60 W výše).
I instalace těchto decentrálních jednotek je nízkonákladová, instalujeme pouze slabý kabel 3x0,5 mm, který propojuje ovládání a jednotlivé rekuperační výměníky. Odpadají tak veškeré vzduchotechnické rozvody, šetří se čas a náklady. Například při výstavbě rodinného domu bez nutnosti betonování rozvodů vzduchu v podlaze nebo více náklady při rozvodu vzduchu ve stropech spojených se sádrokartonářskými pracemi, broušením apod.

Jednoduchá je také údržba větracích jednotek SEVi 160. Odpadá složité a nákladné čistění rozvodných potrubí, na které je třeba zvát servisní firmu. Majitel domu si provede čištění jednotky během chvíle sám. A na potřebu čištění jej upozorní svítící kontrolka na ovládání. Pouze vymění filtr a výměník propláchne vodou nebo vloží do myčky na nádobí.
Též průtok vzduchu jednotlivých výměníků se nastavuje pouze uživatelsky na ovládání. U centrální rekuperace musí být vždy předem zpracován projekt a nastavení průtoku vzduchu v jednotlivých místnostech musí provést odborná firma. U decentrálních jednotek navíc nemůže dojít k takzvanému rozladění průtoku vzduchu. Systém přitom funguje i při otevřených oknech, není jimi nijak limitován.

Po vypnutí centrálního systému větrání na delší dobu a jeho opětovném uvedení do provozu se doporučuje provést čištění potrubních rozvodů. Důvodem je eliminovat možný vznik nežádoucích procesů, které by mohly být zdraví škodlivé. Zatímco větrací jednotka SEVi 160 nevyžaduje žádný servisní úkon, vypnutí systému větrací jednotky neovlivňuje. Vždy je však vhodná kontrola stavu filtrů.

O společnosti SEVentilation.cz

Pobyt v prostorách bez dostatečného větrání způsobuje únavu a v dlouhodobém horizontu vede ke chronickým zdravotním potížím. V SEVentilation.cz proto věnují dostatek pozornosti výměně vzduchu stejně jako někdo zdravému jídlu.

Společnost SEVentilation.cz je výhradní dovozce rekuperace SEVentilation (decentrálního systému větrání s rekuperací) pro Českou Republiku a Slovensko. Působí v Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Středočeském kraji a díky síti svých obchodních partnerů na celém území ČR a na Slovensku. Zajišťuje technickou podporu, školení (pro zajištění kvality prováděných montáží), návrhy umístění rekuperačních jednotek a zpracování cenových nabídek. Kdo hledá moderní, úsporný a kvalitní systém větrání, najde v inovativních modelech SEVi 160 velký užitek.
Zdroj: www.seventilation.cz