Kam se hodí vegetační dlažba? Zobrazit fotky zobrazit 4 fotky

Zatravňovací (vegetační) dlažba se vyrábí z betonu či plastu. Ta betonová bývá o poznání levnější, je pevná, ale také těžká. Ovšem právě díky tomu dobře sedí na podkladu. Vegetační (zatravňovací) dlažba je vhodná především k vytváření zpevněných povrchů venkovních travnatých parkovišť a odstavných ploch, ale i zpevnění přístupových komunikací ke garážím a obytným budovám. Též je vhodná jako podklad pro venkovní automobilová stání, ale i ke zpevnění svahů a břehů koryt vodotečí. 

Betonové zatravňovací dlaždice patří k těm nejrozšířenějším, protože jsou na trhu nejdéle. Předností této dlažby je jednoduchá manipulace, snadné odvádění vody a především výsledný přírodní vzhled zpevněné zatravněné plochy (až 40% plochy tvoří zeleň). Při správné pokládce a zatravnění může zatravňovací dlažba zarůst tak, že dokonce nebude betonová mříž téměř vidět. Vegetační dlažba ale především zpevní plochy, aniž by opticky poškodila okolní zeleň.

Zpevnění ploch a zároveň zatravnění

Betonová vegetační dlažba zcela nepokrývá plochu, v dlaždicích jsou otvory, kterými prorůstá trávník. A právě díky prorůstajícímu trávníku mají takto zpevněné plochy velmi pěkný vzhled a též výborné odvodňovací schopnosti. Standardně je betonová zatravňovací dlažba vyráběna v přírodní šedé barvě betonu, můžeme ji však získat i v barevných odstínech. Vyrábí se z prostého vibrolisovaného betonu.

Všechny zatravňovací dlaždice jsou (resp. by měly být) opatřeny trvalou impregnací, která zamezuje nasákavosti betonu a ulpívání povrchových nečistot. Dlaždice jsou téměř bezúdržbové a pro mnohé zahrady dokonce vhodnější než tradiční zámková dlažba. Navíc je můžeme položit i bez krajových obrubníků. Běžná údržba je snadná – plochu podle potřeby zalijeme a posečeme zahradní sekačkou. Při dodržení technologického postupu pokládky vydrží tato zpevněná plocha bez poškození desítky let.

Impregnace je zcela klíčová, jelikož betonové zatravňovací dlaždice bez impregnace nasákají vodu, a tak ubírají vodu z hlíny, ve které roste tráva. V horkých dnech se navíc rozpalují, což trávníku opět nesvědčí, a když plochu pokropíte, beton vodu nasaje a trávě ji nedá. Ohlídejte si proto, zda jsou nabízené dlaždice impregnované. 

Kam se hodí betonová vegetační dlažba

Vegetační (zatravňovací) dlažba je vhodná především k vytváření zpevněných povrchů venkovních travnatých parkovišť a odstavných ploch, ale i zpevnění přístupových komunikací ke garážím a obytným budovám. Též je vhodná jako podklad pro venkovní automobilová stání, ale i ke zpevnění svahů a břehů koryt vodotečí. Použít ji lze i místo nášlapných kamenů.

Často jsou betonové vegetační tvárnice využívány na parkovištích před bytovými domy a často v kombinaci s betonovou zámkovou dlažbou. A právě pro svou pružnost je betonová zatravňovací dlažba vhodná především pro příjezdové cesty a jiné pojezdové plochy pro automobily, zelená parkoviště a odstavné plochy.

Zcela nevhodná je však tato dlažba na pochozí plochy, kde se předpokládá i chůze ve vysokých podpatcích či pohyb starších nebo zdravotně postižených osob. S francouzskými holemi, berlemi či invalidním vozíkem se po ní pohybuje opravdu neprakticky, dokonce lze říci, že je nebezpečná. Též není vhodná pro pohyb těch nejmenších – například s odrážedly a dětskými koly s pomocnými kolečky vzadu by se jim po ní pohybovalo špatně.

Pokládka vegetační dlažby

Pokládka zatravňovací dlažby není složitá. Abyste ale předešli případným nepříjemnostem vzniklým nekvalitní pokládkou a dlažba dobře a dlouho sloužila, nechte si ji raději položit od specializované firmy.
  1. Nejdříve se vyznačí plocha, kam se budou zatravňovací dlaždice umisťovat.
  2. Pak je třeba odebrat zeminu. Hloubka výkopu je závislá na požadované nosnosti a na propustnosti podloží. Třeba před garáž s osobním automobilem je nutné zeminu odebrat do hloubky 20 až 30 cm při standardním podloží, v případě jílovitého podloží až 40 cm.
  3. Celou plochu je následně třeba zhutnit a upravit do naprosté roviny.
  4. Mezi štěrkové podloží a vyrovnávací vrstvu můžeme položit hustou síťovinu z mikrovláken. Ta zpevní podloží a zároveň zabrání prorůstání plevele do trávníku.
  5. Na připravený podklad navezeme nosnou vrstvu štěrkopísku (10 až 20 cm), kterou opět vyrovnáme a zhutníme.
  6. Nakonec nasypeme na plochu čtyřcentimetrovou směs štěrkopísku a kompostu, kterou zarovnáme pomocí prkna a již nehutníme.
  7. Poté se pokládají zatravňovací dlaždice. Pokud jsou opatřené zámkem, je třeba držet se orientační značky, která určuje správný směr kladení panelů. Panely je vhodné pokládat kolmo ke směru jízdy.
  8. Nakonec je třeba vyplnit zatravňovací dlaždice zeminou, osít vhodným travním semenem a zasypat tenkou vrstvou písku.

Zdroj: Miloslav Kobera, www.shutterstock.com