Sdílet
 

Izolace šikmých střech s různými krytinami

Datum vydání: 14.12.2009 | autor:
Šikmé střechy s nejrůznějšími druhy krytin – ať už z přírodních nebo umělých materiálů, břidlice, pálených nebo betonových tašek a jiných – byly vždy nejběžnějším řešením zastřešení obytných domů a jsou často používané i u staveb nebytových. Jejich všestrannost a relativně malé nároky na údržbu jsou umocněné estetickým vzhledem, který může dotvářet atraktivní exteriér stavby.
.
.
Obr: Knauf Insulation
Obr: Knauf Insulation
Sklon střechy zajišťuje odvod srážkové vody a liší se i podle požadavků jednotlivých druhů krytiny. V mnoha rodinných i bytových domech postavených v minulém století byl prostor půdy ponechán nezateplený. V současnosti je řada těchto podkroví rekonstruována a poskytuje atraktivní obytnou plochu se šikmými stropy a střešními okny. Také nově navrhované stavby, například pro komerční a administrativní účely často využívají prostor pod střechou jako užitný.

Aktuální požadavky na tepelnou ochranu budov a splnění dalších kritérií – například požární bezpečnosti a ochrany proti hluku – zvyšují náročnost a význam správného návrhu a provedení izolace šikmých střech.

Společnost Knauf Insulation se jako jeden z největších výrobců izolačních materiálů zabývá kromě výroby izolace i úsporou energie vytvářením vhodných řešení jednotlivých konstrukcí pro bytové i nebytové objekty. Například pro řešení izolace podkroví jsou možné dvě varianty, a to v úrovni krokví a pod krokvemi (takzvaná teplá střecha), kdy je podkroví vytápěné a slouží jako užitný prostor, nebo jako takzvaná střecha studená, kdy je izolace uložena v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou.
Obr: Knauf Insulation
Obr: Knauf Insulation
Desky kamenné vlny
Desky kamenné vlny
Teplá střecha poskytuje další teplý a atraktivní obytný prostor, který zvyšuje hodnotu domu, aniž by výrazně měnil jeho vnější vzhled. Při rekonstrukci podkroví je jeho vestavba obvykle nejekonomičtějším způsobem zvětšení užitné plochy budovy bez významných zásahů do vnějšího vzhledu a v mnoha případech ji lze provést i bez nutnosti odstranění stávající střešní krytiny nebo podstatných úprav nosné konstrukce.

Dobře provedené podkroví zvýší hodnotu nemovitosti. Předpokladem je správný a kvalitní projekt, který musí zpracovat specialista s dobrými znalostmi problematiky. Při rekonstrukci stávajících šikmých střech je třeba dosáhnout celkové tloušťky tepelně izolačních vrstev 200 až 350 mm.

Ve většině případů je stávající izolace umístěna mezi krokvemi. Pokud je vyplněna celá výška krokví, přidáváme druhou, případně i třetí vrstvu pod krokve. Jestliže stávající izolace nevyplňuje celou výšku krokví, je možné doplnit příslušnou vrstvu mezi krokve. Toto řešení je možné pouze máme-li jistotu, že použitá pojistná hydroizolace může být v kontaktu s izolací tepelnou, nebo při rekonstrukci krytiny a použití nové vyhovující pojistné hydroizolace.
Obr: Knauf Insulation
Obr: Knauf Insulation
Role skelné vlny
Role skelné vlny
Jestliže je zachována stávající krytina s podkladními vrstvami, které jsou difúzně uzavřené, například bednění s asfaltovými pásy, musí být zachována větrací dutina požadovaných parametrů. V případech, kdy stávající izolace vykazuje závady, třeba při netěsném osazení, vytvoření spár, sesednutí, či pochybných tepelně izolačních parametrů, doporučujeme její odstranění a celkovou náhradu novou izolací.

Při rekonstrukci stávajících šikmých střech s izolací v úrovni stropu pod nevytápěnou půdou (studená střecha) je třeba dosáhnout celkové tloušťky tepelně izolačních vrstev zhruba v rozmezí 150 mm až 350 mm. V případech, kdy existuje stávající izolace, je obvykle umístěna mezi dřevěnými stropními trámy. Pokud je vyplněna celá výška trámů, přidáváme nad trámy druhou, případně i třetí vrstvu.

Obecně platí, že čím je větší vrstva tepelné izolace, tím jsou menší tepelné ztráty a náklady na vytápění. Zateplením střechy získáte nejen vytvoření příjemného vnitřního klimatu, zvětšení obytné plochy domu, ale také každoroční snížení plateb za neustále rostoucí ceny energií.

Jak říká slogan společnosti Knauf Insulation - Nejlevnější energie je ta ušetřená.
.
.
Knauf Insulation, spol. s r.o.

Knauf Insulation, spol. s r.o.

Praha, Stodůlky, Bucharova 2641/14, 15800
Tel: 234 714 011
Web: http://www.knaufinsulation.cz
E-mail: order.cz@knaufinsulation.com
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

Knauf Insulation, spol. s r.o.

Praha, Stodůlky, Bucharova 2641/14, 15800
Tel: 234 714 011
Web: http://www.knaufinsulation.cz
E-mail: order.cz@knaufinsulation.com

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Izolace šikmých střech s různými krytinami"

Buďte první a napište komentář k  "Izolace šikmých střech s různými krytinami"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE