Kanalizaci prohlédne kamera a rozhodne o čištění Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky

Čištění odpadů a kanalizace je činností, kde kutil v naprosté většině případů neobstojí. Ano, existuje více způsobů, jak se pokusit o toto čištění, aniž bychom přivolali profesionály, ve většině případů je však laický pokus nakonec nahrazen telefonátem specializované firmě. Proč? 

Některé činnosti prostě nejsou pro kutily

Potřebujete vyčistit ucpaný sifon umyvadla, vany či kuchyňského dřezu a vyvalí se na vás neskutečně páchnoucí, slizký obsah, který skutečně nemáte rádi? Ucpané WC, kamarád vám poradí použití instalatérského péra (mechanické spirály) a po několika desítkách minut je všude kolem vás skutečně nevoňavá špína a WC či odpad z WC jsou ucpané stále? A co víc – otevřete víko nízko položené kanalizace při ucpané hlavní stoce a silný proud fekálií vás doslova vyděsí a během několika vteřin zcela obklopí, pokud se nepodaří víko zamáčknout zpátky? Vězte, že profesionálům se většinou stane to, co očekávají, co mají zakódováno svou zkušeností, například víko kanalizace zase rychle zaklopí, co však víc – neudělají tu chybu, že by je vůbec otevírali, pod sifon umístí vědro a použijí rukavice, na pročištění odpadů použijí silný proud vody, pokud je to třeba, stav kanalizace zjistí mobilní kamerou a podobně.

Je prostě třeba, aby ten, kdo provádí kontroly, prohlídky, revize a čištění odpadů a kanalizace, byl důkladně vybaven a to nejen technikou a nářadím, ale především i dovednostmi a zkušenostmi. Například čištění kanalizace se provádí vysokotlakým vodním paprskem s recyklací nasáté vody, což šetří čas i peníze. Ovšem podle konkrétní potřeby není vyloučeno ani čištění odpadů a kanalizace mechanickou spirálou (pérem), stejně jako tlakové čištění. 

O kanalizaci a odpady je třeba odborně pečovat

Velmi praktické jsou kontroly a revize kanalizací kamerou, což lze provádět už od potrubí malých profilů až po kamerové prohlídky stok domovních a komunálních sítí kanalizace. Vedle toho je též třeba prohlídka kanalizace ke kolaudačnímu řízení s technickou zprávou a záznamem na CD/DVD, ale i prohlídka hydrogeologických vrtů a studní a zhodnocení jejich stavu s technickou zprávou a videozáznamem revize. Další z nabízených služeb je trasování kanalizace a vodovodních potrubí, vyhledávání potrubí a šachet a zaměření závady, výkopové i bezvýkopové opravy kanalizace, výstavby kanalizací a kanalizačních či vodovodních přípojek, zkoušky těsnosti kanalizace a přípojek včetně zkušebního protokolu, zapůjčení těsnících vaků k dočasným ucpávkám kanalizačního potrubí a stok a tlakové zkoušky vodovodního potrubí a tlakové kanalizace.

Nejčastější důvody kontroly kanalizace

  • pokud je třeba zjistit příčiny poruchy potrubí či kanalizace
  • při přejímce kanalizace po nové výstavbě či rekonstrukci 
  • při revizi kanalizace po opravě
  • při potřebě zjištění technického stavu kanalizace

Kamerové prohlídky kanalizace

Obzvláště kamerová prohlídka kanalizace je velmi efektivní. Je tak důkladně zjištěn stav kanalizace a jsou odhaleny případné závady. Následně je navrženo efektivní řešení, které vede k dlouhodobému odstranění zjištěných problémů. Používá se například samohybná kamera s otočnou hlavou 360° a s možností měření spádu, ovality a délky kontrolovaného úseku kanalizace. Výstupní dokumentací z této prohlídky kanalizace je videozáznam uložený na CD nebo DVD včetně fotodokumentace. Kamerové prohlídky kanalizace jsou zajišťovány pro všechny profily od DN 50.

Proč a kdy se provádí kamerové prohlídky kanalizace?

Kamerový kontrolní systém se využívá, když je třeba zjistit skutečný technický stav potrubí. Zjistí se tak například příčiny propadnutí chodníků, vozovek a statického narušení budov v okolí kanalizace. Využití však najde i při kolaudacích a přejímkách nových staveb, při rekonstrukcích, kdy kamerové prohlídky slouží jako kontrola kvality prováděných stavebních prací. Lze tak ale i vyhledávat kanalizační přípojky, odbočky, skryté revizní šachty a podobně. Pouze provedením preventivní kamerové prohlídky je vyloučeno možné vzniknutí nejčastějších závad. Může jít třeba o prorůstání kořenů stromů do kanalizace, zanášení kanalizace usazeninami (písek, hlína, kameny, …), propadnutí terénu a tedy zborcení kanalizace, neprůchodnost kanalizace a s ní související zápach, vlhnutí zdiva budov právě následkem poškozené kanalizace, ale třeba i ucpání kanalizace tuky, obzvláště v místech, kde je velká koncentrace různých restaurací.

Co dělat, když nevíte, kde vlastně kanalizaci máte?

V tomto případě se provádí takzvané trasování kanalizace pomocí sondy. Ta vyhledá přesný směr kanalizace, zjistí též její hloubku a najde místo poruchy. Ušetří se tak čas i náklady na prováděné práce, prostě je proveden zásah na konkrétním místě. Čili oprava kanalizace je pak výrazně levnější.
Zdroj: www.ČESKÉSTAVBY.cz, www.shutterstock.com