Kapky v okapech- I. díl Zobrazit fotky zobrazit 3 fotky Okap je velice důležitý. Když prší, odvádí vodu mimo stavbu. Když okap mít nebudete, nebo bude nekvalitní, dostane se vám voda do základů stavby. A to potom znamená jediné – podmáčení. Při výběru okapového systému musíte mít na paměti několik kritérií. Za prvé jeho dimenzování musí odpovídat ploše střechy a četnosti srážek. Výběr materiálu pak záleží na vašem vkusu a také, samozřejmě, na financích. Než ale přejdeme k podrobnostem, pojďme si okapový systém nejdříve představit.

Dnes už si skoro ani neuvědomujeme důležitost okapu na střeše. Přijdeme na to v okamžiku, kdy chceme začít stavět. Kdo si myslí, že střecha zas až tak nutně nepotřebuje kvalitní okapový systém, ten se šeredně mýlí.

Správný okapový systém se skládá z: horizontálních okapových žlabů = kotlíků, svislých svodových rour a kolen. Rovné úseky se skládají z kratších částí, které do sebe zapadají. Svodové a žlabové části jsou propojeny koleny, stejně tak tzv. uskočení. V místě, kde žlab přechází ve svod, se často používá lapač listí. Jinak okapové žlaby se připevňují ke střeše pomocí žlabových háků, svodové roury pak drží objímky, které jsou upevněné ve fasádě domu. Okapové systémy se od sebe liší vzhledem, trvanlivostí dobou montáže a pochopitelně cenou.
Dešťové odpady, do kterých jsou okapové žlaby zaústěné, musí být po fasádě vedeny svisle. Předpisy nedovolují do nich zaúsťovat žádná připojovací potrubí! Všechny plochy (i nekryté balkóny o velikosti nad 5 metrů čtverečních) pak musí být pořádně odvodněné do kanalizace. Z menších teras, přístřešků může roura vyústit buď volně na zpevněný terén nebo do příkopu (v tomto případě vám ale nesmí chybět povolení příslušného stavebního úřadu!!!).
Každé vnější odpadní potrubí by mělo být navíc opatřené lapačem střešních splavenin. Odborníci doporučují také filtr, který zabrání spláchnutí listí a větviček – vyhnete se tak nepříjemnostem s ucpaným okapem.
Jestliže nám starý okapový systém dosloužil nezbývá nic jiného než ho vyměnit za nový. Určitě se vyplatí svěřit výměnu odborné firmě. Ta práce provede rychleji, kvalitněji a především za výsledek ručí. Pokud se přeci jenom do instalace nových okapů hodláte pustit sami, musíte dodržet spádování, cca 2 centimetry na 1 metr délky a také technologický návod od výrobce.