Kde najdou pokrývači vše, co potřebují?

Pokrývačské řemeslo tu bude i za dalších 100 let a zřejmě i déle. Pravda, od tradičních dřevěných šindelů a jiných krytin (např. rákos) se již ustoupilo a jde v tomto případě více méně o raritu či práce restaurátorské, ale pokud si uvědomíme, jak dlouhá vedla cesta od nich až například k dnešním lehkým střešním krytinám, a že střechy, tedy ochrana staveb shora, tu budou stále a právě i ty šikmé či pultové, je nasnadě, že pokrývačské řemeslo jen tak nevymře. Jedině snad v nových koloniích na Marsu či Měsíci nebude třeba.

Pracoviště pokrývače je jasně definované a vždy je jiné. Jakmile pokryje jednu střechu, jde na novou, pořád je tedy ve výškách. A pořád jinde. Je nasnadě, že jde o profesi nebezpečnou, ale též výsostně nezbytnou. Střechy chrání naše domy shora. Díky dobře postavené a pokryté střeše do domu nezatéká.

Pokrývač nesmí trpět závratí, musí být fyzicky zdatný, měl by mít cit k materiálu, se kterým bude pracovat, a nesmí se štítit manuální práce. Musí též každý rok absolvovat školení o práci ve výškách a zdravotní prohlídku.

Pokrývač také musí být dobrý počtář, aby si spočítal plochu střechy, spotřebu materiálu a aby dokázal rozměřit plochu každé střechy. Vyučení pokrývače sice trvá pouhé tři roky, načež si lze udělat maturitu, ovšem zásadní je praxe. Jde přece o řemeslo. Obor pokrývač přitom nabízejí střední odborná učiliště po celé ČR. Učni navíc mohou měřit své síly a um v soutěžích. Po celou svou profesní kariéru pak mohou navštěvovat různá školení ohledně nových technologií a materiálů. Standard představují školení výrobců. Ovšem návštěvy těchto školení jsou ze strany řemeslníků dobrovolné.
Pokrývačské řemeslo prošlo od roku 1990 ohromnou proměnou. Především proto, že k nám pronikly nové materiály a technologie, ale též pro velkou oblibu bydlení v podkroví. Vlastně jde o nejvýhodnější možnou investici ve stavebnictví. Nepotřebujete parcelu, základy, nosné zdivo, vše vyřeší kvalitní střecha a vnitřní lehké příčky a opláštění šikmin. Střešní pláště se však právě kvůli podkrovnímu bydlení skládají z více vrstev a všechny musí být provedeny precizně. Jinak nebude střešní plášť funkční a do budovy může shora (či z boku) někudy zatékat. Zvýšily se i nároky na střešní krytinu, které dnes nabízí každý výrobce více typů.

Lze však říci, že o služby pokrývačů (ale i souvisejících oborů – tesařů a klempířů) je enormní zájem a je třeba objednat si pokrývače včas. Ti kvalitní nemají nouzi o práci, roli navíc hraje i počasí. Tím nejhorším, co se může stát, je zatečení do odkryté budovy.

A nabídka materiálů? Klasické pálené či betonové tašky včetně „historických“ bobrovek, asfaltové šindele, plechová krytina (nově chráněna vrstvičkami polyuretanu), ale i štípaná břidlice, dřevěné došky, rákos, byť jen výjimečně a jde o drahé záležitosti. V každém případě platí, že ne na každou střechu můžeme položit cokoli, a že ne každý pokrývač umí precizně pracovat s jakýmkoli materiálem. Vliv má na výběr krytiny sklon střechy, nosnost krovu, ale i lokalita a případná památková ochrana budov. 
Kromě samotné krytiny jsou zapotřebí krov (nový, oprava, rekonstrukce), latě a kontralatě, pojistná hydroizolace, oplechování, tepelný izolant (mezi a podkrokevní, nadkrokevní), parotěsná fólie, nosná konstrukce pro sádrokartony, palubky nebo jiné materiály. Důležité je též řešení prostupů střechou, střešní okna, vikýře, světlíky, světlovody, …

Řemeslníka by přitom měl koncový zákazník vyhledat především podle referencí, a to jak svých příbuzných, známých a sousedů, tak výrobců krytin a prodejců (dodavatelů) materiálů, případně projektanta. Lze též nahlédnout na stránky „Cechu klempířů,“ ovšem účast v něm není povinná a kvalitní pokrývačská firma nemusí být jeho součástí. Naopak však cech nepřijímá každého, podmínky pro přijetí nového člena jsou velmi přísné. Dbejte též na to, aby přivolaní pokrývači měli dostatečnou praxi. Špatné zkušenosti bývají s učňovskými pracemi, pokud není učeň postupně zapracováván do zkušeného týmu. Navíc je paradoxně taková pokládka často i dražší, byť by tomu mělo být naopak. Objednatel se domnívá, že ušetří, když přizve učně s jejich mistrem, ale kdyby si nakonec porovnal výslednou cenu s nabídkou již zkušených profesionálů, může se divit… O kvalitě provedených prací nemluvě.
Standardně začíná realizace či rekonstrukce střechy obhlídkou na místě. V ideálním případě pak zajistí jedna firma vše, čili skloubí více řemesel včetně toho pokrývačského. Střecha je při obhlídce zaměřena, v případě rekonstrukce zkontrolován její stav a konzultovány požadavky investora. Následuje cenová nabídka a případná smlouva včetně termínů a případných sankcí. Důležité jsou též záruky (záruka na práce a záruka na materiál), platební podmínky a lhůty pro odstranění záručních vad. Záruční lhůta nesmí být u nových konstrukcí kratší než tři roky a u oprav osmnáct měsíců. Solidní firmy však poskytují záruku i pět a více let. 

A kde tedy najdou pokrývači (ale nejen oni) vše, co ke svému řemeslu potřebují?

V prodejnách Dachdecker spol. s r.o. lze najít vše! Od kvalitních střešních krytin, okapů, střešních oken, dřevomateriálu, až do posledního šroubku.

Za dobu svého působení v ČR získal Dachdecker spol. s r.o. významnou pozici na trhu. Patří k největším prodejcům v rámci jednotlivých regionů, kde má své provozovny a v některých druzích materiálů se pak řadí na přední místo v rámci celé ČR. Za rok 2013 dosáhla společnost obrat z prodeje výrobků 432 miliónů Kč bez DPH. I přes nepříznivý vývoj ve stavebnictví posledních let Dachdecker spol. s r. o. dokončil přestavbu nových prostor pro již stávající pobočku v Sokolově. Cílem bylo se více přiblížit zákazníkovi a jeho potřebám, efektivněji plnit přání a požadavky obchodních partnerů.

Zdroj: www.dachdecker.cz
DACHDECKER, spol. s r.o. Poslat poptávku