Kdy vyměnit starý spotřebič za nový?

Poslední průzkumy poukazují na fakt, že se průměrné stáří hlavních elektrospotřebičů v českých domácnostech pohybuje v rozmezí 8 až 10 let. U většiny spotřebičů přitom došlo v posledních desetiletích k výraznému zvýšení jejich energetické účinnosti. U některých typů elektrospotřebičů se také díky tomu jednotková spotřeba energie snížila až čtyřikrát.

Lednička časem „žere“ více kvůli opotřebení materiálu

Například průměrné stáří ledniček je v českých domácnostech 9 let. Nejnovější modely chladniček (energetická třída A++) přitom spotřebují na svůj provoz až třikrát méně energie než jejich předchůdci z počátku devadesátých let. Právě u chladniček se zároveň nejvíce projevují účinky působení zubu času. Zejména stárnutí izolační pěny a těsnění se podílí na tom, že používané chladničky zvyšují svou spotřebu přibližně o 1 až 2% ročně.

I u praček a myček lze očekávat vyšší spotřebu vlivem stárnutí

Zvyšování energetické spotřeby vlivem stárnutí spotřebiče je nicméně dokázané jen u výše zmíněné chladící techniky. Pro pračky a myčky nejsou odpovídající technická data, která by sledovala jejich spotřebu energie v průběhu stárnutí za běžného provozu, k dispozici. Lze ale předpokládat, že provozní opotřebení mechanických částí praček a myček (např. zvýšené tření) také způsobuje pomalý nárůst spotřeby.

Kdy se vám vyplatí do nového spotřebiče investovat?

Při hledání odpovědi na tuto klíčovou otázku nás v podstatě zajímá, jak dlouho trvá, než úspory a lepší environmentální parametry nového spotřebiče převáží nad náklady na jeho výrobu a koupi. Platí přitom, že čím větší je rozdíl v parametrech mezi novým a starým spotřebičem, tím kratší je návratnost investic. 
Výměna starého spotřebiče za nový má tedy význam především v případě, nahrazujeme-li starý spotřebič vysoce účinným (pro chladicí zařízení jde o energetické třídy A+ nebo A++). V takovém případě je energetická i environmentální návratnost do pěti let. V podstatě pro všechny domácí spotřebiče vyrobené před rokem 2000 je energetická návratnost kratší než pouhé tři roky. V takových případech se vám tedy investice do nových elektrospotřebičů poměrně brzy vrátí.

Úsporné spotřebiče potřebují na svůj běžný provoz až několikanásobně méně energie, případně i vody než jejich předchůdci. Obměna starých domácích spotřebičů, která přijde ve vhodnou dobu, prospěje v dlouhodobějším horizontu nejen našim peněženkám, ale i životnímu prostředí.