Klempířina - tradiční řemeslo s přesahem do moderny Zobrazit fotky zobrazit 9 fotek

Klempíř se postará o to, aby vám do domu nezatékalo především střechou, a zajistí odvod srážkové vody do kanalizace nebo jímky. Klempířské práce tedy zajišťují odolnost stavby proti vlhkosti.

Historie klempířství

Historie klempířského řemesla je tisíciletá. V Čechách je klempířské řemeslo datováno od 14. Století, kdy se oddělilo od kovářů a kovotepců. Klempířské prvky se začaly používat již v období renesance, avšak jejich výraznější rozšíření je patrné až později, na barokních stavbách.

Co zahrnuje klempířství?

Práci klempíře je možné rozdělit do dvou základních skupin – stavební klempířství a práce a výrobky pro domácí a zahradní potřebu. Stavební klempířství zahrnuje především práce na střešních konstrukcích, to znamená vše, co souvisí s pokrytím a odvodem dešťové vody z objektu a je možné sem zařadit i vzduchotechniku. Stavební klempířství zamezuje zatékání dešťové vody střechou, provlhčování zdiva, opadávání omítky a vzniku plísní. Patří sem však i venkovní parapety a zajištění všech prostupů střechou včetně jejich hydroizolace při aplikaci klempířských prvků. Mezi práce a výrobky pro domácí a zahradní potřebu patří například plechové vany, truhlíky, držáky, písmena a korouhvičky.

Klempířství a historické stavby

Na historických stavbách se klempířské prvky vyskytují již od středověku. Práce na památkových stavbách by měly být svěřovány nejkvalitnějším firmám, které umí s materiálem pracovat tradičním způsobem bez použití současných pomůcek (lepidla, tmely, duté nýty atd.).

Klempířské práce u novostaveb

U novostaveb se klempířské práce uplatňují nejen na střechách, ale i na fasádách. U architektonických ateliérů jsou klempířské rekonstrukce oblíbené při návrzích velkých průmyslových a občanských staveb, ale i luxusních domů. Na slohově vyhraněné stavby je nejvíce využíván titanzinkový předzvětralý nebo lesklý plech, měď, speciálně povrchově upravený hliník nebo ocelový plech s ušlechtilou korozí. V běžné rodinné zástavbě jsou používány především levnější materiály. Například hliník, pozinkovaný plech, nebo lehké krytiny imitující střešní tašky. Pořídíme-li si však ty nejlevnější ocelové pozinkované okapy, nevyhneme se v budoucnu dalším nákladům a času na jejich pravidelnou údržbu. Proto se vyplatí investovat do bezúdržbových okapů z hliníku, mědi či titan-zinku, případně z poplastovaného plechu a klempířské ani natěračské práce již nebudeme na dlouhou dobu potřebovat.

Klempíř by měl být znalý konkrétních aktuálních norem, které se týkají jednotlivých úkonů a prací. Klempířské práce, to nejsou jen okapy, ale také oplechování komína, úžlabí, svody, parapety oken či lemování štítů.

Zdroj: www.klempirstvizach.cz

Zdroj použitých fotografií: www.klempirstvizach.cz, www.shutterstock.com