Odvětrávejte turbínami s hybridním pohonem Odvětrávání bytových domů, střešních plášťů i průmyslových objektů lze zabezpečit prostřednictvím ventilačních turbín, které využívají pro svůj chod energii větru. Jediným nedostatkem těchto zařízení spočívá v nulovém výkonu při bezvětří. Aby odvětrávání nebylo závislé na vnějších klimatických podmínkách, ale fungovalo pokaždé s potřebnou účinností, byla vyvinuta ventilační turbína s hybridním pohonem pomocí elektrického motorku.

Inovace ventilační turbíny prostřednictvím integrovaného hybridního pohonu představuje důležitý krok v rozvoji větracích systémů. Osvědčená konstrukce turbíny v českých podmínkách výborně funguje po více než 10 let. Jediný nedostatek tohoto systému spočíval v závislosti na klimatických podmínkách. Jak zapojení hybridního ventilátoru tento problém řeší?

Princip

Hlavní princip - provoz na základě proudění vzduchu a spolehlivá konstrukce hlavice ventilační turbíny zůstává. Při letním bezvětří nebo v době zimní inverze se však toto zařízení stávalo pouze pasivním prvkem. Pro tyto případy byl nově integrován elektrický motorek s příkonem 6W, který funguje jako doplňkový zdroj a umožňuje zachování 100% funkce a výkonu odvětrávání za jakýchkoli klimatických podmínek, tedy i za bezvětří.

Chod v praxi

Při nedostatečném proudění vzduchu rotace hlavice klesá, nebo se hlavice zcela zastavuje. Tento moment poklesu otáček zaznamená elektronická řídící jednotka se snímačem otáček, která provádí pravidelná desetivteřinová měření otáček každých deset minut. Vyhodnocení nedostatečného výkonu má za následek okamžité spuštění elektrického motorku. Díky tomu se zajistí požadovaný minimální výkon 650 m3/hod. Jakmile se proudění vzduchu obnoví a je překročen minimální nastavený výkon, jednosměrná spojka motorek odpojí.
Elektrický motorek hybridního ventilátoru je pouze doplňkový, ale velmi důležitý zdroj, který v bezvětří pohání hlavici turbíny. Má výkon 6W, příkon 230 V a rychlost 160 otáček za minutu. Kombinace obou typů pohonu pak umožňuje komfortní větrání a zajišťuje funkčnost zařízení 365 dní v roce.

Kvalitní prvky a dobré konstrukční řešení

Asi u každého zařízení nás zajímá jeho životnost a náročnost na provozní náklady.

Hlavici ventilační turbíny tvoří velmi pevný a odolný dural. Promyšlená konstrukce s tvarovanými lopatkami odolá extrémnímu zatížení větrem.

Těžiště systému tvoří značková ložiska SKF, která zajišťují plynulou a tichou rotaci hlavice. Ložiska mají pevné ocelové vedení, trvalou mazací náplň a jsou oboustranně zapouzdřena. Jsou to pomaloběžná ložiska s dlouhou životností kolem čtyřiceti let. Pracují v oblasti 265 až 320 otáček za hodinu při zachování bezhlučného provozu. Zařízení slouží po dlouhá léta, aniž bychom se museli věnovat jeho pravidelné údržbě.

Díky mechanickým nebo elektromechanickým klapkám pod stavitelným hrdlem lze regulovat výkon hybridního ventilátoru.
Kde lze systémy s hybridním ventilátorem použít?

Problematika odvětrání se nejvíce řeší u bytových domů, hal s různým využitím (nejčastěji průmyslové haly) a u střešních plášťů. U střešních plášťů je větrání důležité právě v letních měsících, kdy v bezvětří a při velice slabém větru (1 až 4 m/s) potřebujeme snížit teplotu pláště. Naopak v zimě při inverzi ve střešním plášti často vzniká kondenzát, který může způsobit problémy a může dojít až k narušení konstrukce střechy.

Pro průmyslové a další haly platí přísné předpisy, takže u klasických turbín se často setkáváme s nutností instalovat více turbín, které ovšem mohou v zimním období způsobovat zbytečné ochlazování prostorů a růst nákladů na energie.

Bytové a panelové domy s potřebou trvalé výměny vzduchu z koupelen, WC a digestoří se mohou v bezvětří dostat do situace, kdy dochází k poklesu tahu a tím se výměna vzduchu zcela zastaví. To se stává při letní a zimní inverzi (cca 100 dní v roce). Výměna vzduchu se tak může zastavit i na několik dní, což je pro všechny nájemníky velmi nepříjemné.

Ve všech těchto situacích nabízí hybridní ventilátory efektivní variantu řešení, která zajistí požadované odvětrávání jakýchkoli prostorů kdykoli, s průměrným výkonem 980 m3/hod.