Spolehlivé odvětrání bytových a panelových domů Zobrazit fotky zobrazit 6 fotek

Při zdokonalování zateplování domů bychom stejnou měrou měli myslet také na kvalitní větrání. U panelových a bytových domů se jedná zejména o koupelny a WC nebo kuchyně s digestoří. Proč se ale někdy stane, že dochází k přefukování pachů z bytu do bytu? Příčinou může být malá, nebo žádná účinnost ventilační turbíny za určitých klimatických podmínek. Řešením je česká ventilační turbína s hybridním pohonem HV-profi. Jak systém funguje?

Odvětrávání šachet bytových domů a paneláků je základní téma pro výrobce ventilačních turbín. Výměna a odvod vzduchu z koupelen a WC musí probíhat spolehlivě a efektivně a především kdykoli je třeba. Problém může nastat při bezvětří v letním období a při inverzi v zimě. Původní, nefunkční elektrické centrální odvětrávání šachet v kombinaci s minimálním větráním okny (ve snaze ušetřit) může v důsledku způsobit problémy s vlhkostí, která dává prostor ke vzniku plísní.

Řešení – hybridní ventilátor HV-profi, princip funkce

Promyšlený systém hybridního ventilátoru HV-profi se zabudovaným elektrickým motorkem funguje na základě kombinace dvou osvědčených a vysoce kvalitních prvků. Prvním prvkem je rotor - kvalitní hlavice ventilační turbíny VV české výroby, která má propracované konstrukční řešení a nevyžaduje žádnou údržbu. Druhá část systému – stator - obsahuje elektromotorek, mechanickou spojku, snímač otáček, vysoce kvalitní značková ložiska SKF s pevným vedením, s pevnou ocelovou klecí v trvale mazací náplni a elelektronickou řídící jednotku.

Rotor -hlavice ventilační turbíny VV pracuje zcela zdarma díky větru a zajišťuje dostatečné odvětrávání. Při nedostatečném proudění větru se z ní ale stává pasivní prvek, který svou úlohu neplní. V tento okamžik se spustí elektrický motorek, který zajistí požadovaný minimální výkon 650 m3/hod. Spouští se na základě impulsu elektronické řídící jednotky se snímačem otáček. Vyhodnocení intenzity větru spouští nebo naopak při dostatečném proudění vzduchu vypíná elektrický motorek.
U panelových domů systém pracuje i s rozdíly měrných hmotností vzduchu v potrubí, takže využívá přirozený tah stávajícího potrubí šachty.

Nedostatky původního elektrického centrálního odsávání

Původní elektrické centrální odsávání není všude klíčovým řešením. Když centrální motor neběží, dochází k poklesu tahu v potrubí, se kterým ani elektrický ventilátor umístěný v bytě nájemníka bohužel neumí správně pracovat. Dochází pouze k přemisťování pachů z bytu do bytu, protože zařízení není schopno vytlačit vzduch z nižších pater přes nefunkční nebo neběžící elektrický motor centrálního odsávání nad střechu mimo dům.

Druhý extrém spočívá v předimenzování elektrického centrálního odsávání, což způsobuje nadměrné odvětrávání tepla z bytů.

Stávající starší centrální odsávání se často vyznačují charakteristickým hlukem, který musí obyvatelé bytů v horních patrech snášet, a proto ho často úmyslně vypínají.
Poslední nevýhodu, citelnou pro všechny nájemníky, najdeme ve vysokých investicích jak do údržby, tak do provozu zařízení, které spotřebovává velké množství elektrické energie.

Výhody inovované turbíny s hybridním pohonem

Hybridní ventilátory HV-profi reagují na všechny slabé stránky svých předchůdců. Funkčnost pokryje jakoukoli situaci počasí. Nabízí efektivní variantu řešení, která zajistí požadované odvětrávání s průměrným výkonem 980 m3/hod.

Zařízení má tichý a kultivovaný chod a nevyžaduje investice do údržby. Co se týče nákladů za chod elektrického motorku, můžeme si je představit řádově v desetikorunách.

V porovnání s plastovými ložisky, kterými jsou osazeny některé turbíny, se značková ložiska SKF opotřebovávají jen minimálně (životnost 40 let) a ani po delší době nehlučí. Navíc máme možnost výměny ložisek a znovuobnovení 100% funkčnosti, takže celé zařízení slibuje perspektivní řešení problematiky větrání.