Komerční centrum TRIMARAN připomíná luxusní loď

Praha získala novou administrativní budovu. Design sedmipodlažního komerčního centra se inspiroval trimaranem, vodním plavidlem se třemi rovnoběžnými trupy. Technicky jde o mimořádně zajímavou stavbu, zejména díky konstrukčnímu řešení. I proto projekt aspiruje na titul STAVBA ROKU 2018. 

Kancelářská budova v ulici Na Strži byla navržena ve špičkové kvalitě, což se odráží v celkové realizaci díla, za nímž stojí architekti prof. Dipl.-Ing. Ernst Hoffmann, Mag. arch. Martin Tröthan a dále Ing. arch. Václav Aulický, Ing. arch. Jindřich Sova, SPOJPROJEKT PRAHA a.s. Kanceláře, konferenční a obchodní prostory jsou na velmi vysoké úrovni. Prostorná vstupní hala, dvě atria, velká společná relaxační místnost v prvním patře, více než 50 teras a balkonů, zelené střechy – všechny tyto prvky usnadňují nájemníkům, aby se v budově cítili pohodlně a dobře.

Nasazen byl nejvyšší jeřáb

Architektonickou výzvou bylo spojení nové budovy se stávajícím prostorem. Část půdorysu nadzemních podlaží je vyvěšena nad sousední budovu konferenčního centra City Empiria. Tohoto efektu realizátoři dosáhli výjimečnou ocelovou konstrukcí skládající se z devíti obloukových nosníků, které jsou fixovány do betonové desky vertikálními ložisky. Konstrukce jsou předpínány až na 210 tun. 
Během realizace tohoto složitého projektu bylo nutné vymyslet řadu unikátních řešení, a to i v průběhu prací. Například bylo nutné nasadit největší jeřáb svého druhu v České republice. Jen pro zajímavost, byl to mobilní pásový jeřáb LR1750.

Mimořádná betonová konstrukce

V prvním a ve druhém patře se rozkládá velký konferenční sál se zázemím. Aby zde mohl vzniknout dostatečně velký prostor, bylo nutné odstranit čtrnáct sloupů procházejících přímo konferenčním sálem v rozsahu dvou pater, dále dva sloupy z přilehlých prostor a jeden sloup před vyústěním autovýtahu. 
Celkem bylo vynecháno sedmnáct sloupů, jejichž funkce byla nahrazena střešní ocelovou superkonstrukcí. Ta vynáší zbylou nadzemní část budovy nad konferenčním sálem. Protože se nosná betonová konstrukce stavěla zdola nahoru, bylo nutné dočasně funkci sloupů suplovat provizorní ocelovou konstrukcí.

Úsporné a dobře viditelné

Komerční centrum TRIMARAN bylo navrženo jako energeticky efektivní, a to v souladu s certifikací energeticky úsporných budov LEED. Devizou jsou proto nízké provozní náklady. Dalším bonusem je optimální dopravní spojení, infrastruktura v místě i výborná viditelnost objektu. 
TRIMARAN je zároveň mimořádně technicky zajímavá stavba, hlavně z pohledu navrženého konstrukčního řešení nosného železobetonového skeletu v kombinaci s ocelovými konstrukcemi. I proto ji realizátoři přihlásili do soutěže STAVBA ROKU 2018.
Komerční centrum TRIMARAN soutěží o titul STAVBA ROKU 2018. Hlasovat pro něho můžete během září na webu www.stavbaroku.cz. Tato prestižní soutěž oceňuje kvalitní stavební řešení, architektonickou nápaditost a řemeslnost.
Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Poslat poptávku