Letošní léto nám dokázalo, že umí být tropicky horké, ale i nepříjemně chladné. Zajištění příjemného prostředí v kancelářích i obchodech pomáhá v obou těchto extrémech klimatizace. Při jejím pořizování je důležité brát v potaz několik základních informací.
Je všeobecně známo, že klimatizace je zařízení, které zajišťuje ideální teplotu v daném prostředí. Méně známá už je technologie samotná, která se k zajištění ideální teploty používá. Obecně se dá říct, že klimatizace odebírá energii z okolního vzduchu, kterou se daná teplota díky přenosovému médiu (chladivo nebo voda) přenáší do vnitřní jednotky klimatizace a ta vzduch distribuuje dále do místnosti.

Díky výraznému rozvoji technologií v posledních letech je dnes možné klimatizace využívat nejen k chlazení, ale také k vytápění. Při použití Inverter technologie je klimatizace schopná zajistit vytápění prostor až do venkovní teploty -15 °C, při nižších teplotách je nutné využít doplňkový zdroj tepla, ale i tak tato technologie nabízí značné úspory provozních nákladů.

ROSTOUCÍ TREND V POUŽÍVÁNÍ
Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že se zvyšujícími se nároky na životní úroveň se klimatizace stává běžným zařízením, s nímž se setkáváme téměř na každém kroku: v autech, v obchodech, v kancelářích.
Mít klimatizovanou kancelář nebo prodejnu už není nadstandard, jak tomu bylo třeba před pěti lety. Důvodů k pořízení klimatizace je pro majitele podniku hned několik. Na prvním místě je samozřejmě zákazníkův komfort, který v tak horkých dnech, jaké jsme zažili třeba letos v červenci, dá určitě přednost klimatizovaným obchodům, kde může v klidu nakoupit, aniž by se u toho zapotil. Dalším důvodem je komfort zaměstnanců. I těm se lépe pracuje v příjemném klimatu.
V neposlední řadě jsou impulsem k pořízení klimatizace provozní náklady. Díky už dříve zmíněné možnosti vytápění pomocí klimatizace v přechodných obdobích, kterými jsou jaro a podzim, dosahuje firma značných úspor. Pro vytápění je při spotřebě 1 kW elektřiny vyrobeno 3,5 kW tepla, které je distribuováno do prostoru.

DRUHY NA VÝBĚR
Základní dělení klimatizací se odvíjí od propojení venkovních a vnitřních jednotek a od jejich počtu. Podle toho, kolik vnitřních jednotek je napojeno na jednu jednotku vnější, se rozlišují tzv. split systémy, multisystémy a VRF systémy. Pak je samozřejmě ještě možné výběr mezi různými druhy vnitřních jednotek, které mohou být například kazetové, mezistropní nebo nástěnné.
Kromě výše uvedeného členění se klimatizace dělí na dva základní typy podle typu chlazení. Jsou to systémy s přímým chlazením, kde se jako přenosové médium využívá plyn, a vodní systémy, kde je přenosovým médiem voda. Oba dva typy systémů dosahují při chlazení i vytápění zhruba stejných výkonů, a tak pro zvolení vhodného zařízení je určující, pro jaký typ prostor klimatizaci pořizujeme a jaké mají tyto prostory rozměry. Jako základní kritérium slouží tepelná zátěž prostor. U prostor s tepelnou zátěží do 150 kW se vyplatí spíše systémy s přímým chlazením, u větších už je vhodnější pořídit vodní systémy.
KAŽDÝ SI TO MŮŽE SPOČÍTAT SÁM
Tepelnou zátěž si může řádově spočítat každý sám. Jedná se vlastně o určení výkonu jednotky potřebného ke kvalitnímu klimatizování daných prostor. Zjednodušený přepis vzorečku, který může každý použít, lze najít na webových stránkách většiny prodejců klimatizací. Bohužel některé firmy podceňují výkon jednotek, čímž mohou svým zákazníkům způsobit řadu problémů. Při podcenění výkonu jednotky může dojít až k zamrznutí venkovní jednotky a tím i jejímu poškození. Může se to stát, když jednotka nestačí dochlazovat daný prostor na požadovanou teplotu.

Dalším důsledkem takové chyby může být odkapávání vody z vnitřní jednotky. Při distribuci chladného vzduchu totiž dochází ke kondenzaci vody uvnitř jednotky, kde se tato voda zachycuje do speciální nádobky. Pokud ale v jednotce kondenzuje nadměrné množství vody, dochází k přeplnění nádobky a voda tak může odkapávat či přímo vytékat ven. Proto doporučuji, aby každý důkladně zvážil výběr dodavatele a instalační firmy.

ČÍM SE ŘÍDIT PŘI VÝBĚRU DODAVATELE?
Určitě by každý měl vzít v potaz reference, které dodavatel uvádí, a u samotného produktu by se měl zajímat o značku. Důležité je samozřejmě i přístup, se kterým se zákazník u dodavatele setká, a kvalita zpracování technického návrhu instalace.
přímé chlazení: Toshiba, Fuji Electric, Daikin, Mitsubishi, Hitachi, Fujitsu
vodní systémy: Trane, Carrier, CIAT, Lennox