Koncept e4 přináší vizi budoucnosti

S rostoucími cenami energií a omezeností vyčerpatelných zdrojů se začíná čím dál více diskutovat o tom, jak bude vypadat bydlení za několik let. Vhodnou variantou je snižování spotřebované energie, díky které budeme šetřit jak životní prostředí, tak i naše finance. Největší výrobce cihel, společnost Wienerberger, proto přichází s vizí budoucnosti a představuje koncept e4!

Základní pilíře konceptu e4

Koncept e4 zohledňuje rozhodující faktory, které vstupují na pole plánování stavby budovy. e4 propočítává všechny vstupní hodnoty, aby vytvořil optimální model pro stavbu. Dům, který splňuje nároky konceptu e4 je energeticky úsporný dům, který využívá energie z obnovitelných zdrojů, je postavený ekonomicky a využívá exkluzivní vnitřní klima cihelných domů.

1. pilíř „e“ = energie a energetická efektivita

Současné a připravované zákony nařizují výstavbu nových budov v režimu takzvaných domů s téměř nulovou spotřebou externě dodávané energie.

Čím více energie (tepla) si dokážeme sami vyrobit, tím méně budeme závislí na jejich dodávkách. Právě požadavek co nejmenší závislosti na energiích, které jsme nuceni doposud dovážet, a požadavek na použití obnovitelných paliv (zdrojů), je součástí nového směru, kterým se budeme muset v budoucnosti vydat. Z hlediska hodnocení je tak velmi rozdílné, zda budeme vodu ohřívat v elektrickém bojleru, nebo většinu připraví solární panely. Podobně zásadní rozdíl je v tom, zda budeme dům vytápět dřevem, plynem či uhlím.

Z hlediska úspor tepla na vytápění budov lze v budoucnu očekávat používání zdicích materiálů s vysokými hodnotami tepelného odporu. Příkladem takového zdiva je cihla plněná minerální vatou, která zároveň působí jako izolant. Není tedy potřeba dodatečného zateplení fasády.

2. pilíř „e“ = ekologie, ochrana životního prostředí

Dům budoucnosti by měl být zásobován obnovitelnými zdroji energie. Přibližně 60% roční potřeby energie na topení a teplou vodu by mělo být pokryto sluneční energií, zbylých 40 % je možno v zimě vyrobit v kotli na dřevo. Cihlový dům e4 je zcela nezávislý na fosilních zdrojích energie a pracuje jen s obnovitelnými zdroji energie. Kombinace přírodních materiálů, ze kterých je cihla plněná minerální vatou vyrobena, navíc respektuje životní prostředí.

3. pilíř e“ = emoce, exkluzivní vnitřní prostředí

Volba stavebního materiálu má vliv na mnohem více faktorů, než bychom čekali. V uzavřeném prostoru strávíme až 90% našeho života. Studie ukazují, že se tam mnohdy nadýcháme více škodlivin, než na křižovatkách s rušným silničním provozem. Léty osvědčené cihly však vytváří v místnosti příznivé mikroklima, optimální teplotu a vlhkost pro život a neuvolňují žádné chemické látky do svého okolí.

V budoucnu povede tlak na snižování spotřeby tepla k vytápění pravděpodobně k instalaci systémů „řízeného větrání“, tedy domácí vzduchotechniky, která bude u domů dávkovat množství větracího vzduchu. Schopnost cihelného zdiva udržovat optimální vlhkost pomůže zabránit vysušování vzduchu v místnostech, nebo naopak vázat nadbytečnou vlhkost.

4. pilíř „e4“ = ekonomika, dostupné pořizovací a provozní náklady

Přímo ve směrnici EU je požadavek stanovení „nákladově optimální úrovně“ požadavků na budovy. Společnost Wienerberger proto vyvinula ve spolupráci s Technickou universitou Vídeň program, který pomáhá problematiku optimalizace vstupních a provozních nákladů řešit. Jedná se o tzv. „e4 kalkulátor“, díky kterému je možno zodpovědět škálu otázek typu: „Jak postavit dům za rozumnou cenu, abychom málo zaplatili za odběr energií a zároveň splnili ekologické požadavky budoucna?“,“Vyplatí se nám využívat obnovitelné zdroje?“, „Jak se promítne využití obnovitelných zdrojů do ceny?“

e4 kalkulátor provede na pěti vzorových domech na základě zadaných parametrů hodnocení domů a následně umožňuje měněním parametrů domy optimalizovat. Každý zájemce si tak může sám vyzkoušet vliv spíše intuitivních rozhodnutí na hodnocení domu (ekonomické i ekologické). Program nabízí i rady, jak zadaný dům změnit, aby poměr nákladů, úspor a ekologických a energetických parametrů byl v průběhu pořízení a následných 30-ti let provozu optimální.

Dům budoucnosti v reálném životě

Společnost Wienerberger své nové poznatky prezentuje na reálné stavbě domu soukromého investora, který již stojí v rakouském Zwettlu. Cihlový dům e4 2020 je nízkoenergetický s přirozeným větráním obytných místností. K dosažení těchto charakteristik je obálka budovy, technika topení a vybavení domu vyvážena a v perfektní vzájemné souhře. Stěny domu jsou postaveny z cihel plněných minerální vatou POROTHERM T Profi. Díky tomu není potřebná žádná dodatečná izolace zvenku.

Koncept e4 řeší bydlení budoucnosti a zároveň reaguje na současnou problematiku šetření energií. Bydlení budoucnosti by se tak mělo stát optimálním z pohledu komfortu bydlení, energetické náročnosti i vztahu k životnímu prostředí.