Sdílet
 

Čím spojovat dřevěné konstrukce?

Datum vydání: 20.08.2009 | autor:
O poznání jednodušší se jeví řešení spojů u ostatních konstrukčních materiálů – ocelové i betonové prvky je možné a technologicky nenáročné spojit do monolitů. U dřeva se přitom za monolitické spojení považuje pouze jeho lepení, které je však omezeno technologicky i konstrukčně (spoj vzniklý lepením je nepoddajný). Efektivním východiskem jsou tedy různé druhy spojovacích prostředků. Neustálý výzkum a vývoj přináší i nová netradiční konstrukční řešení v této oblasti. Na popularitě proto získávají různé typy spojení pomocí ocelových prvků.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Jaké spoje v dřevěných konstrukcích používáme?

Při navrhování spojů dřevěných konstrukcí je velmi důležitým kritériem jejich poddajnost. Právě na jejím základě rozlišujeme dva základní druhy spojů – nepoddajné lepené spoje a poddajné spoje. Mezi druhé jmenované patří spoje tesařské a spoje pomocí spojovacích prostředků. Tesařské vazby byly až donedávna nejběžnější. Postupně se od nich však upouští a jsou nahrazovány kovovými spojovacími prvky, a to především kvůli pracnosti a značnému oslabování průřezu u tradičních tesařských spojů. Kovové spojovací prvky naproti tomu umožňují zachovat charakter spoje a jeho zhotovení je přitom jednodušší.

Hlavní skupinu kovových spojovacích prostředků tvoří kolíkové spojovací prvky, jako jsou hřebíky, sponky, šrouby a svorníky, vruty a kolíky. Druhou skupinou spojovacích prvků jsou povrchové spojovací prostředky, mezi které patří vkládané a zalisované hmoždinky a styčníkové desky s prolisovanými hroty.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Mechanické spojovací prostředky kolíkového typu

1. Hřebíky
Pro svou jednoduchost a dostupnost jsou právě hřebíky nejčastějším spojovacím prvkem. Hřebíky najdeme v mnoha různých velikostech, tvarech i materiálech. Podle způsobu namáhání je dělíme na namáhané ve smyku a namáhané na vytažení. Pro hřebíky namáhané ve smyku je specifické, že zabraňují vzájemnému posunutí spojovaných dřevěných prvků. Hřebíky se zarážejí přímo na vlákna, platí přitom, že v nosném spojení musí být nejméně čtyři hřebíky.

Významným pokrokem pro hřebíkové spoje bylo zavedení pneumatických hřebíkovačů – ty přinesly rychlejší zarážení hřebíků (o délce až 10 cm) do dřevěných prvků a výrazné ušetření času a výrobních nebo montážních nákladů. Rozmístění hřebíků se vždy určuje podle příslušné normy.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
2. Šrouby, svorníky a kolíky
Šrouby mají většinou čtvercovou, nebo šestihrannou hlavu s maticí a průměr 12 až 30 mm. Vyrábějí se zpravidla z obyčejné oceli. Před jejich osazením je nutné předvrtat otvory do dřevěných prvků vrtákem o 1 mm větším, než je průměr zvolených šroubů. Jejich použití je typické pro spojování prvků s většími tloušťkami či jako doplňkový spojovací prvek u tesařských spojů a spojů pomocí kovových a dřevěných záchytek.

K dalším poddajným spojům, kde se deformace pohybuje kolem jednoho až dvou milimetrů, patří svorníky. Ty jsou na jednom konci zakončeny pevnou hlavou a na druhém konci závitem pro matici, nebo jsou vyrobeny ze závitových tyčí, na něž se z obou stran umisťuje matice. Mezi matici a dřevo se vkládá podložka. Vzhledem k deformaci dřeva se musí matice po jeho seschnutí dotáhnout.

Spoje, které se nedeformují, jsou naopak vytvářené kolíky. Jde o ocelové tyče kruhového průřezu, jež se těsně zarážejí do předvrtaných otvorů. Stejně jako u hřebíků se rozmístění a počet použitých šroubů, svorníků či kolíků stanovuje podle příslušné normy.
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Foto: ARSSY export - import, tesařské spojovací prvky
Foto: ARSSY export - import, tesařské spojovací prvky
3. Vruty
Běžné rozměry se u vrutů pohybují mezi 6 a 20 mm v případě průměru a 25 až 300 mm u délky. Stejně jako svorníky či šrouby mají vruty podložky, které jsou navíc totožné. Hlavní význam použití vrutů namáhaných na vytažení spočívá v jejich větší únosnosti ve srovnání s hladkými hřebíky. Pro rozmístění vrutů je nutné dodržet stejné zásady jako pro hřebíky s předvrtanými otvory.

Povrchové spojovací prostředky

1. Styčníkové desky s prolisovanými hroty
Tento typ spojovacích prostředků se používá především pro lehké dřevěné příhradové vazníky - nejmenší tloušťka jednotlivých dřevěných prvků však musí být 35 mm. Styčníkové desky s prolisovanými hroty se vyrábějí z pozinkovaných ocelových plechů s tloušťkou 0,9 až 2,5 mm. K výrobě spojů je však nutné mít k dispozici ve výrobním závodě speciální zařízení.
Foto: ARSSY export - import, tesařské spojovací prvky
Foto: ARSSY export - import, tesařské spojovací prvky
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
Ilustrační foto (www.shutterstock.com)
2. Kovové záchytky
Kovové záchytky jsou typ spojovacího prvku patřícího do skupiny kovových kroužků (prstenců). Ty se vkládají do předem vyfrézovaných otvorů v obou připojovaných částech. Hloubka frézování se v každé části rovná polovině tloušťky kroužku. Středem kroužku pak prochází svorník, jehož funkcí je zajistit spoj proti otevření a vypadnutí kroužku z lůžka.

S výběrem těch správných spojovacích prvků pro dřevěné konstrukce se neváhejte obrátit na odborníky firmy ARSSY export - import. Z jejich širokého sortimentu si jistě vyberete.
Foto: ARSSY export - import, tesařské spojovací prvky
Foto: ARSSY export - import, tesařské spojovací prvky
ARSSY export - import s.r.o.

ARSSY export - import s.r.o.

Říčany, Říčany, Široká ul. 1227/4, 25101
Tel: 323 607 170
E-mail: arssy@volny.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ARSSY export - import s.r.o.

Říčany, Říčany, Široká ul. 1227/4, 25101
Tel: 323 607 170
Mobil: 602 336 224
E-mail: arssy@volny.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Hlasovali: 2 uživatelé
Diskuze na téma "Čím spojovat dřevěné konstrukce?"

Buďte první a napište komentář k  "Čím spojovat dřevěné konstrukce?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE