Sdílet
 

Likvidace odpadních vod?

Datum vydání: 18.09.2006 | autor:
Problémy spojené s výstavbou rodinného domu jsou nejednou noční můrou téměř každého, kdo se do tohoto zásadního životního úkolu pustil. Jedním ze svízelů je řešení kanalizace.
Problém je aktuální především na venkově, kde většinou není vybudovaná veřejná kanalizace jako ve městech. Jeden z důvodů, který zpomaluje vybudování kanalizace v menších obcích, jsou finance. Především proto jsou majitelé rodinných domů odkázáni řešit likvidaci odpadních vod vybudováním septiku nebo domácí čističky odpadních vod.
Foto ZVÁNOVEC a.s.
Foto ZVÁNOVEC a.s.
Obě varianty jsou majitelům rodinných domů známé a mnozí se přiklánějí k septiku jako k jednodušší variantě. Toto zařízení odpadní vodu jen shromažďuje, ale nečistí. Jedná se o prefabrikovanou nebo monolitickou uzavřenou sběrnou nádrž v blízkosti rodinného domu, v které je možné skladovat odpadní vodu. Skladováním se ale neřeší problém čištění.

Jestliže se rozhodnete pro realizaci septiku, měli byste počítat navíc i s investicemi, které jsou spojené s náklady na pravidelný odvoz fekálií do regionální čističky odpadních vod.
Pravidelnost závisí nejen na počtu rodinných příslušníků, ale i na velikosti objemu septiku. V každém případě se jedná o nemalou finanční položku. Otázku čichově vjemovou snad není zapotřebí ani zmiňovat.

Ekologičtějším, ekonomičtějším a estetičtějším řešením jsou domácí čističky odpadních vod. Bez ohledu na to, zda je osud ekosystému vašemu srdci blízký, přesvědčivě ve prospěch čističek hovoří fakt, že ušetříte. Návratnost počátečních nákladů je poměrně rychlá. Jak ale postupovat v případě, že se rozhodnete pro toto alternativní řešení?

Protože vybudování domácí čističky je vodohospodářské dílo, je zapotřebí požádat příslušný místní stavební úřad o stavební povolení. Zároveň je vhodné se obrátit na kvalifikovaného projektanta, který připraví projektovou dokumentaci nevyhnutnou na vydání stavebního povolení. Při vypracování konkrétního projektu musí odborník vzít v úvahu mnohé faktory, jako například velikost pozemku, hladinu podzemní vody či sklon terénu. Na základě těchto kritérií a vašich finančních možností a představ vybere vhodnou technologii.
Pokud se týká objemu a velikosti čističky, je rozhodující počet obyvatel v domě a jejich časový režim (odchody do práce, příchody domů). To vše má vliv na bezchybný chod domácí čističky.

Domácí čističky odpadních vod zabírají minimální plochu na pozemku. Přestože je jejich provoz nehlučný a bezzápachový, nedoporučuje se je situovat do bezprostřední blízkosti domu. A to z toho důvodu, že při biologickém čištění totiž vznikají aerosoly, které v případě (čištěných) splaškových vod mohou být zdrojem infekce.
Z tohoto důvodu by měla být čistička umístěna alespoň deset metrů od domu, to samé se týká i ostatních zdrojů vody, jako je například studna. Při samotném vsazení čističky do země sehrává důležitou roli i hladina podzemní vody. Při správné instalaci čističky se nádrž připojí na přítokové a odtokové potrubí, vzduchový rozvod a na zdroj elektrické energie.

Možná, že právě nyní se někteří rozhodujete, kterou alternativu zvolit. Pokud jste se rozhodli pro domácí čističku odpadních vod, pak vám příště rádi poskytneme informace o tom, jak toto zařízení funguje, co s vyčištěnou vodou a na koho se při realizaci čističky obrátit.
ZVÁNOVEC a.s.

ZVÁNOVEC a.s.

České Budějovice, Rudolfovská 597, P.O.BOX 65, 37004
Tel: 387 221 549
Web: http://www.zvanovec.cz
E-mail: info@zvanovec.cz
Sdílení článku

Sdílejte na sociálních sítích

ZVÁNOVEC a.s.

České Budějovice, Rudolfovská 597, P.O.BOX 65, 37004
Tel: 387 221 549
Mobil: 724 082 272
Web: http://www.zvanovec.cz
E-mail: info@zvanovec.cz

Vybíráme články

Ohodnoťte článek kliknutím:
Diskuze na téma "Likvidace odpadních vod?"

Buďte první a napište komentář k  "Likvidace odpadních vod?"

NAHLÁŠENÍ NEVHODNÉHO PŘÍSPĚVKU zavřít
Opravdu chcete nahlásit administrátorovi tento příspěvek jako nevhodný ? ANO NE